Phone Skills

Kỹ năng sử dụng điện thoại cơ bản: bao gồm các thao tác như gọi điện, nhắn tin, sử dụng các ứng dụng cơ bản như trình duyệt web, máy ảnh,... Kỹ năng sử dụng điện thoại nâng cao: bao gồm các thao tác như cài đặt ứng dụng, sử dụng các tính năng nâng cao của điện thoại,... Kỹ năng bảo mật điện thoại: bao gồm các thao tác như bảo vệ điện thoại khỏi virus, malware,...
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top