Cryptocurrency #

Thảo luận phương pháp kiếm tiền từ các loại tiền mã hoá. (Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Blockchain, DeFi, NFT, GameFi,Metaverse..)

Blockchain

Diễn đàn này dành cho việc thảo luận về công nghệ blockchain, một công nghệ cơ bản đằng sau cryptocurrency. Người dùng có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về blockchain, bao gồm: Nguyên lý hoạt động của blockchain Các loại blockchain Ứng dụng của blockchain Tương lai của blockchain
Threads
17.5K
Messages
17.5K
Threads
17.5K
Messages
17.5K

DeFi

Diễn đàn này dành cho việc thảo luận về tài chính phi tập trung (DeFi), một lĩnh vực mới nổi trong thị trường cryptocurrency. Người dùng có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về DeFi, bao gồm: Các sản phẩm và dịch vụ DeFi Cách sử dụng DeFi Tương lai của DeFi
Threads
197
Messages
197
Threads
197
Messages
197

NFT

Diễn đàn này dành cho việc thảo luận về tài sản không thể thay thế (NFT), một loại tài sản kỹ thuật số có thể được giao dịch và sở hữu. Người dùng có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về NFT, bao gồm: Các loại NFT Cách tạo và sử dụng NFT Tương lai của NFT
Threads
933
Messages
933
Threads
933
Messages
933

GameFi

Diễn đàn này dành cho việc thảo luận về trò chơi phi tập trung (GameFi), một lĩnh vực mới nổi trong thị trường cryptocurrency. Người dùng có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về GameFi, bao gồm: Các loại GameFi Cách chơi GameFi Tương lai của GameFi
Threads
314
Messages
314
Threads
314
Messages
314

Metaverse

Diễn đàn này dành cho việc thảo luận về vũ trụ ảo (metaverse), một thế giới kỹ thuật số ảo. Người dùng có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về metaverse, bao gồm: Các ứng dụng của metaverse Cách tham gia metaverse Tương lai của metaverse
Threads
346
Messages
346
Threads
346
Messages
346

Airdrop Coin

Diễn đàn này dành cho việc thảo luận về các chương trình airdrop coin. Người dùng có thể chia sẻ thông tin về các chương trình airdrop coin mới, hướng dẫn tham gia airdrop coin và thảo luận về các dự án airdrop coin.
Threads
221
Messages
223
Threads
221
Messages
223
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top