Tips What to Do if Your Amazon Order Disappears at Checkout

bichhang9148

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Phải làm gì nếu đơn hàng Amazon của bạn biến mất khi thanh toán **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của nó là nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, ngay cả Amazon cũng không hoàn hảo và đôi khi các đơn đặt hàng có thể biến mất khi thanh toán.

Nếu điều này xảy ra với bạn, đừng lo lắng.Có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng lấy lại đơn đặt hàng.

** 1.Kiểm tra tài khoản Amazon của bạn **

Điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra tài khoản Amazon của bạn để xem đơn đặt hàng có còn đó không.Đôi khi, các đơn đặt hàng có thể biến mất khỏi giỏ hàng hoặc trang thanh toán của bạn, nhưng chúng vẫn thực sự được đặt.Để kiểm tra, hãy đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và truy cập trang "Đơn hàng của bạn".Nếu bạn thấy đơn đặt hàng ở đó, bạn có thể tiến hành thanh toán như bình thường.

** 2.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu đơn đặt hàng không hiển thị trong tài khoản Amazon của bạn, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được trợ giúp.Bạn có thể làm điều này bằng cách gọi 1-888-280-4331 hoặc bằng cách trò chuyện với đại diện trực tuyến của Amazon.Hãy chắc chắn để có số đơn đặt hàng của bạn tiện dụng khi bạn gọi hoặc trò chuyện.

** 3.Thử đặt lại đơn đặt hàng **

Nếu bạn không thể nhận được sự giúp đỡ từ Dịch vụ khách hàng của Amazon, bạn có thể thử đặt hàng lại.Hãy chắc chắn sử dụng cùng một phương thức thanh toán và địa chỉ vận chuyển mà bạn đã sử dụng cho đơn đặt hàng ban đầu.

**4.Kiểm tra hộp thư rác của bạn**

Đôi khi, các email xác nhận đơn hàng của Amazon có thể kết thúc trong thư mục thư rác của bạn.Nếu bạn chưa nhận được email xác nhận đơn đặt hàng, hãy chắc chắn kiểm tra thư mục spam của bạn.

** 5.Chờ một vài ngày **

Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và bạn vẫn chưa nhận được đơn đặt hàng của mình, có thể chỉ mất nhiều thời gian hơn bình thường để đến.Amazon là một công ty bận rộn, và đôi khi các đơn đặt hàng có thể bị trì hoãn.Cho nó một vài ngày và xem đơn đặt hàng của bạn đến.

** Nếu bạn đã đợi một vài ngày và đơn đặt hàng của bạn vẫn chưa đến, bạn có thể liên hệ lại với Amazon khách hàng. ** Họ có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin về tình trạng đơn đặt hàng của bạn.

** Trong thời gian chờ đợi, bạn cũng có thể kiểm tra chính sách hoàn trả của Amazon. ** Nếu đơn đặt hàng của bạn không đến trong khung thời gian giao hàng dự kiến, bạn có thể được hoàn lại tiền hoặc thay thế.

** Dưới đây là một số mẹo giúp ngăn chặn các đơn đặt hàng Amazon của bạn biến mất khi thanh toán: **

* Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình trước khi bạn bắt đầu mua sắm.
* Sử dụng ứng dụng Amazon để đặt hàng của bạn.Ứng dụng có nhiều khả năng theo dõi các đơn đặt hàng của bạn hơn trang web.
* Kiểm tra lại giỏ hàng của bạn trước khi bạn nhấp vào "Thanh toán."Hãy chắc chắn rằng tất cả các mặt hàng bạn muốn là trong giỏ hàng của bạn và số lượng là chính xác.
* Nếu bạn đang sử dụng máy tính dùng chung, hãy chắc chắn đăng xuất khỏi tài khoản Amazon của mình khi bạn mua sắm xong.Điều này sẽ giúp ngăn người khác vô tình đặt hàng với tài khoản của bạn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp giảm cơ hội các đơn đặt hàng Amazon của bạn biến mất khi thanh toán.

[ENGLISH]:
**What to Do if Your Amazon Order Disappears at Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and its shipping is fast and reliable. However, even Amazon isn't perfect, and sometimes orders can disappear at checkout.

If this happens to you, don't worry. There are a few things you can do to try to get your order back.

**1. Check your Amazon account**

The first thing you should do is check your Amazon account to see if the order is still there. Sometimes, orders can disappear from your cart or checkout page, but they're still actually placed. To check, log in to your Amazon account and go to the "Your Orders" page. If you see the order there, you can proceed to checkout as normal.

**2. Contact Amazon customer service**

If the order is not showing up in your Amazon account, you can contact Amazon customer service for help. You can do this by calling 1-888-280-4331 or by chatting with an Amazon representative online. Be sure to have your order number handy when you call or chat.

**3. Try placing the order again**

If you're unable to get help from Amazon customer service, you can try placing the order again. Be sure to use the same payment method and shipping address that you used for the original order.

**4. Check your spam folder**

Sometimes, Amazon order confirmation emails can end up in your spam folder. If you haven't received an order confirmation email, be sure to check your spam folder.

**5. Wait a few days**

If you've tried all of the above steps and you still haven't received your order, it's possible that it's just taking a little longer than usual to arrive. Amazon is a busy company, and sometimes orders can get delayed. Give it a few days and see if your order arrives.

**If you've waited a few days and your order still hasn't arrived, you can contact Amazon customer service again.** They may be able to provide you with more information about the status of your order.

**In the meantime, you can also check out Amazon's return policy.** If your order does not arrive within the expected delivery timeframe, you may be able to get a refund or replacement.

**Here are some tips to help prevent your Amazon orders from disappearing at checkout:**

* Make sure you're logged in to your Amazon account before you start shopping.
* Use the Amazon app to place your orders. The app is more likely to keep track of your orders than the website.
* Double-check your cart before you click "Checkout." Make sure all of the items you want are in your cart and that the quantity is correct.
* If you're using a shared computer, be sure to log out of your Amazon account when you're finished shopping. This will help prevent someone else from accidentally placing an order with your account.

By following these tips, you can help reduce the chances of your Amazon orders disappearing at checkout.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top