Tips Watching Thursday Night Football Live Free with Prime

[TIẾNG VIỆT]:
Video ** Xem bóng đá đêm thứ năm trực tiếp miễn phí với Video Prime **

Bóng đá đêm thứ năm là một trong những sự kiện thể thao phổ biến nhất trong năm, và giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết khi xem nó trực tiếp miễn phí với Video Prime.Đây là cách làm điều đó:

1. ** Đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime. ** Bạn có thể thực hiện việc này tại ** Amazon.com/Prime **.
2. Sau khi bạn đăng ký, bạn sẽ có thể xem Thứ Năm Đêm bóng đá trực tiếp trên ứng dụng Video Prime.Ứng dụng này có sẵn trên nhiều loại thiết bị, bao gồm:

* Fire TV
* TV Android
* Apple TV
* Roku
* Chromecast
* Playstation 4
* Xbox một
* Trình duyệt web

3. Để tìm bóng đá đêm thứ năm, hãy mở ứng dụng Video Prime và tìm kiếm "bóng đá đêm thứ năm".Bạn cũng có thể tìm thấy nó trong tab "Trực tiếp".

4. Khi bạn đã tìm thấy trò chơi, hãy nhấp vào nó để bắt đầu xem.Bạn có thể xem trò chơi trực tiếp hoặc theo yêu cầu.

** Lưu ý: ** Bạn phải có thuê bao Amazon Prime hoạt động để xem bóng đá đêm thứ năm.Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem trò chơi theo yêu cầu miễn phí ngay cả khi đăng ký của bạn đã hết hạn.

**Thông tin thêm**

* Bạn cũng có thể xem bóng đá đêm thứ năm trên ứng dụng NFL, nhưng bạn sẽ cần đăng ký dịch vụ phát trực tuyến của NFL, Game Pass.
* Thứ năm Đêm bóng đá cũng được phát trên các đài truyền hình địa phương.Để tìm ra trạm nào đang phát sóng trò chơi trong khu vực của bạn, hãy truy cập ** www.506Sports.com **.

**Người giới thiệu**

* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trực tiếp với Video Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909320)
* [Bóng đá đêm thứ năm trên ứng dụng NFL] (https://www.nfl.com/apps/nfl-mobile/live/schedule)
* [Bóng đá đêm thứ năm trên truyền hình địa phương] (https://www.506sports.com/)

[ENGLISH]:
Video **Watching Thursday Night Football Live Free with Prime Video**

Thursday Night Football is one of the most popular sporting events of the year, and it's now easier than ever to watch it live for free with Prime Video. Here's how to do it:

1. **Sign up for a free trial of Amazon Prime.** You can do this at **amazon.com/prime**.
2. Once you're signed up, you'll be able to watch Thursday Night Football live on the Prime Video app. The app is available on a variety of devices, including:

* Fire TV
* Android TV
* Apple TV
* Roku
* Chromecast
* PlayStation 4
* Xbox One
* Web browsers

3. To find Thursday Night Football, open the Prime Video app and search for "Thursday Night Football." You can also find it under the "Live" tab.

4. Once you've found the game, click on it to start watching. You can watch the game live or on-demand.

**Note:** You must have an active Amazon Prime subscription to watch Thursday Night Football live. However, you can still watch the game on-demand for free even if your subscription has expired.

**Additional Information**

* You can also watch Thursday Night Football on the NFL app, but you will need a subscription to the NFL's streaming service, Game Pass.
* Thursday Night Football is also broadcast on local television stations. To find out which station is broadcasting the game in your area, visit **www.506sports.com**.

**References**

* [How to Watch Thursday Night Football Live with Prime Video](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909320)
* [Thursday Night Football on the NFL app](https://www.nfl.com/apps/nfl-mobile/live/schedule)
* [Thursday Night Football on local television](https://www.506sports.com/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top