Tips Understanding Amazon's A to Z Guarantee Claims Process

huonggiang2613

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hiểu quy trình yêu cầu bảo đảm của Amazon từ A đến Z **

Đảm bảo A đến Z của Amazon là một chương trình bảo vệ người mua khỏi các sản phẩm không được mô tả, đến bị hư hỏng hoặc không được giao đúng hạn.Nếu bạn gặp sự cố với một sản phẩm bạn đã mua từ Amazon, bạn có thể nộp đơn yêu cầu A đến Z.

** Cách nộp đơn yêu cầu A đến Z **

Để nộp đơn yêu cầu A đến Z, bạn phải:

1. ** Truy cập trang web Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn. **
2. ** Nhấp vào liên kết "trợ giúp" ở góc trên cùng bên phải của trang. **
3. ** Nhấp vào "Đơn đặt hàng" và sau đó chọn đơn đặt hàng mà bạn muốn nộp đơn yêu cầu. **
4. ** Nhấp vào "Đảm bảo A đến Z" và sau đó nhấp vào "Tập tin yêu cầu.
5. ** Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành yêu cầu của bạn. **

** Những gì mong đợi trong quá trình yêu cầu **

Khi bạn đã nộp đơn yêu cầu A đến Z, Amazon sẽ xem xét yêu cầu của bạn và đưa ra quyết định.Quá trình quyết định thường mất 2-3 ngày làm việc.

Nếu Amazon chấp thuận yêu cầu của bạn, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại cho giá mua của sản phẩm.Bạn cũng có thể đủ điều kiện hoàn lại tiền cho chi phí vận chuyển.

Nếu Amazon từ chối yêu cầu của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo email.Bạn có thể kháng cáo quyết định bằng cách nhấp vào liên kết trong email.

** Mẹo nộp đơn yêu cầu thành công A đến Z **

Dưới đây là một vài mẹo để nộp đơn yêu cầu A đến Z thành công:

*** Hãy chắc chắn cung cấp tất cả các thông tin liên quan về yêu cầu của bạn. ** Điều này bao gồm tên sản phẩm, số đơn đặt hàng và lý do cho yêu cầu của bạn.
*** Bao gồm hình ảnh hoặc video của sản phẩm nếu có thể. ** Điều này sẽ giúp Amazon hiểu rõ hơn về yêu cầu của bạn.
*** Hãy lịch sự và chuyên nghiệp trong giao tiếp của bạn với Amazon. ** Điều này sẽ giúp bạn có được giải pháp cho yêu cầu của bạn càng nhanh càng tốt.

** Nếu bạn gặp vấn đề với quy trình yêu cầu bảo đảm từ A đến Z **

Nếu bạn gặp vấn đề với quy trình yêu cầu bảo đảm từ A đến Z, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được giúp đỡ.Bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng qua điện thoại, trò chuyện hoặc email.

**Người giới thiệu**

* [Amazon A đến Z đảm bảo] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201819470)

[ENGLISH]:
**Understanding Amazon's A to Z Guarantee Claims Process**

Amazon's A to Z Guarantee is a program that protects buyers from products that are not as described, arrive damaged, or are not delivered on time. If you have a problem with a product you purchased from Amazon, you can file an A to Z claim.

**How to File an A to Z Claim**

To file an A to Z claim, you must:

1. **Go to the Amazon website and sign in to your account.**
2. **Click the "Help" link in the top right corner of the page.**
3. **Click "Orders" and then select the order that you want to file a claim for.**
4. **Click "A to Z Guarantee" and then click "File a Claim."**
5. **Follow the instructions on the screen to complete your claim.**

**What to Expect During the Claims Process**

Once you have filed an A to Z claim, Amazon will review your claim and make a decision. The decision process typically takes 2-3 business days.

If Amazon approves your claim, you will receive a refund for the purchase price of the product. You may also be eligible for a refund for shipping costs.

If Amazon denies your claim, you will receive an email notification. You can appeal the decision by clicking on the link in the email.

**Tips for Filing a Successful A to Z Claim**

Here are a few tips for filing a successful A to Z claim:

* **Be sure to provide all of the relevant information about your claim.** This includes the product name, the order number, and the reason for your claim.
* **Include photos or videos of the product if possible.** This will help Amazon to better understand your claim.
* **Be polite and professional in your communications with Amazon.** This will help you to get a resolution to your claim as quickly as possible.

**If You Have Problems with the A to Z Guarantee Claims Process**

If you have problems with the A to Z Guarantee claims process, you can contact Amazon customer service for help. You can contact customer service by phone, chat, or email.

**References**

* [Amazon A to Z Guarantee](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201819470)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top