Tips Troubleshooting International Checkout Issues on Amazon

hienmai923

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khắc phục sự cố kiểm tra quốc tế trên Amazon **

Amazon là một thị trường toàn cầu, và như vậy, nó cung cấp vận chuyển quốc tế cho khách hàng ở hơn 100 quốc gia.Tuy nhiên, đôi khi có thể có vấn đề với thanh toán quốc tế, chẳng hạn như mức giá vận chuyển không chính xác, lỗi thanh toán hoặc đơn đặt hàng bị thiếu.Nếu bạn đang gặp vấn đề với Thanh toán quốc tế trên Amazon, đây là một vài điều bạn có thể làm để khắc phục sự cố:

** 1.Kiểm tra giá vận chuyển **

Điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra giá vận chuyển cho điểm đến của bạn.Amazon sử dụng nhiều phương thức vận chuyển khác nhau và mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng của đơn hàng, tốc độ vận chuyển bạn chọn và quốc gia đích.Bạn có thể tìm thấy mức giá vận chuyển cho đơn đặt hàng của bạn trên trang thanh toán.

** 2.Xác minh phương thức thanh toán của bạn **

Nếu bạn gặp sự cố với thanh toán, hãy đảm bảo rằng phương thức thanh toán của bạn là hợp lệ và bạn có đủ tiền.Bạn cũng có thể thử một phương thức thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc PayPal.

** 3.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu bạn đã thử các bước trên và bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được giúp đỡ.Amazon có một nhóm các đại diện dịch vụ khách hàng chuyên dụng, những người có thể giúp bạn khắc phục sự cố kiểm tra quốc tế.Bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon qua điện thoại, email hoặc trò chuyện.

**4.Đọc Trung tâm trợ giúp Amazon **

Trung tâm trợ giúp Amazon là một nguồn tài nguyên quý giá để khắc phục sự cố kiểm tra quốc tế.Trung tâm trợ giúp chứa nhiều bài viết và hướng dẫn có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề phổ biến.Bạn có thể tìm thấy Trung tâm trợ giúp Amazon bằng cách nhấp vào liên kết "Trợ giúp" ở dưới cùng của bất kỳ trang Amazon nào.

** 5.Sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba **

Nếu bạn gặp rắc rối với việc thanh toán quốc tế, bạn cũng có thể thử sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba.Dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba có thể giúp bạn gửi đơn đặt hàng đến các điểm đến quốc tế với chi phí thấp hơn Amazon.Bạn có thể tìm thấy một danh sách các dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba trên trang web của Amazon.

** Khắc phục sự cố kiểm tra quốc tế trên Amazon có thể gây khó chịu, nhưng điều quan trọng cần nhớ là có một số tài nguyên có sẵn để giúp bạn giải quyết vấn đề.Bằng cách làm theo các bước trên, bạn thường có thể gửi đơn đặt hàng của mình mà không gặp vấn đề gì. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Vận chuyển quốc tế Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Giá vận chuyển quốc tế Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Phương pháp thanh toán quốc tế Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Dịch vụ khách hàng quốc tế Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Trung tâm trợ giúp Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Dịch vụ vận chuyển của bữa tiệc thứ ba] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Troubleshooting International Checkout Issues on Amazon**

Amazon is a global marketplace, and as such, it offers international shipping to customers in over 100 countries. However, there can sometimes be issues with international checkout, such as incorrect shipping rates, payment errors, or missing orders. If you're experiencing problems with international checkout on Amazon, here are a few things you can do to troubleshoot the issue:

**1. Check the shipping rates**

The first thing you should do is check the shipping rates for your destination. Amazon uses a variety of shipping methods, and the rates can vary depending on the weight of your order, the shipping speed you choose, and the destination country. You can find the shipping rates for your order on the checkout page.

**2. Verify your payment method**

If you're having trouble with payment, make sure that your payment method is valid and that you have enough funds available. You can also try a different payment method, such as a credit card or PayPal.

**3. Contact Amazon customer service**

If you've tried the above steps and you're still having problems, you can contact Amazon customer service for help. Amazon has a dedicated team of customer service representatives who can help you troubleshoot international checkout issues. You can contact Amazon customer service by phone, email, or chat.

**4. Read the Amazon Help Center**

The Amazon Help Center is a valuable resource for troubleshooting international checkout issues. The Help Center contains a variety of articles and guides that can help you resolve common problems. You can find the Amazon Help Center by clicking on the "Help" link at the bottom of any Amazon page.

**5. Use a third-party shipping service**

If you're having trouble with international checkout, you can also try using a third-party shipping service. Third-party shipping services can help you ship your orders to international destinations for a lower cost than Amazon. You can find a list of third-party shipping services on the Amazon website.

**Troubleshooting international checkout issues on Amazon can be frustrating, but it's important to remember that there are a number of resources available to help you resolve the problem. By following the steps above, you can usually get your order shipped out without any problems.**

**Reference articles:**

* [Amazon International Shipping](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon International Shipping Rates](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon International Payment Methods](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon International Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Help Center](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Third-Party Shipping Services](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top