Tips Tips to Take Advantage of Amazon Prime Perks

phambigben

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo để tận dụng các đặc quyền của Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music và Thư viện đọc Prime miễn phí.Nếu bạn là thành viên chính, có một số cách để tận dụng các đặc quyền đi kèm với tư cách thành viên của bạn.

Dưới đây là một vài lời khuyên:

1. ** Sử dụng Amazon Prime để vận chuyển hai ngày miễn phí. ** Đây có lẽ là perk Prime nổi tiếng nhất và đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.Chỉ cần đảm bảo rằng mặt hàng bạn đặt hàng đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.Bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của một mặt hàng bằng cách tìm kiếm logo Prime bên cạnh giá.
2. ** Phim và chương trình truyền hình với Video Prime. ** Video Prime là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, bao gồm cả chương trình gốc như Bà Maisel và The Boys tuyệt vời.Bạn có thể xem video Prime trên máy tính, điện thoại hoặc thiết bị phát trực tuyến.
3. ** Nghe nhạc với Prime Music. ** Prime Music là một dịch vụ âm nhạc phát trực tuyến cung cấp hơn 2 triệu bài hát.Bạn có thể nghe nhạc Prime trên máy tính, điện thoại hoặc thiết bị phát trực tuyến.
4. ** Đọc sách với Prime Reading. ** Prime Reading là một thư viện kỹ thuật số cung cấp hơn một ngàn cuốn sách, tạp chí và audiobooks.Bạn có thể đọc sách Prime Reading trên máy tính, điện thoại hoặc thiết bị Kindle của bạn.
5. ** Nhận giảm giá cho các sản phẩm Amazon. ** Thành viên Prime có quyền truy cập vào giảm giá độc quyền trên các sản phẩm của Amazon.Những giảm giá này thường có sẵn trên các mặt hàng phổ biến, vì vậy nó đáng để kiểm tra chúng trước khi bạn mua hàng.

Nếu bạn chưa phải là thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Điều này sẽ cho bạn cơ hội để thử tất cả các đặc quyền chính và xem liệu chúng có xứng đáng với phí hàng tháng không.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Video Amazon Prime] (Amazon.com: Prime Video: Prime Video)
* [Nhạc chính] (Amazon Music Prime | Amazon.com)
* [Đọc chính] (Prime members access free eBooks, audiobooks, magazines, and more | Prime Reading)
* [Giảm giá chính của Amazon] (https://www.amazon.com/prime/offers)

[ENGLISH]:
**Tips to Take Advantage of Amazon Prime Perks**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Prime Reading library. If you're a Prime member, there are a number of ways to take advantage of the perks that come with your membership.

Here are a few tips:

1. **Use Amazon Prime for free two-day shipping.** This is probably the most well-known Prime perk, and it's a great way to save money on shipping costs. Just make sure that the item you're ordering is eligible for free two-day shipping. You can check the eligibility of an item by looking for the Prime logo next to the price.
2. **Stream movies and TV shows with Prime Video.** Prime Video is a streaming service that offers a variety of movies and TV shows, including original programming like The Marvelous Mrs. Maisel and The Boys. You can watch Prime Video on your computer, phone, or streaming device.
3. **Listen to music with Prime Music.** Prime Music is a streaming music service that offers over 2 million songs. You can listen to Prime Music on your computer, phone, or streaming device.
4. **Read books with Prime Reading.** Prime Reading is a digital library that offers over a thousand books, magazines, and audiobooks. You can read Prime Reading books on your computer, phone, or Kindle device.
5. **Get discounts on Amazon products.** Prime members get access to exclusive discounts on Amazon products. These discounts are often available on popular items, so it's worth checking them out before you make a purchase.

If you're not already a Prime member, you can sign up for a free 30-day trial. This will give you a chance to try out all of the Prime perks and see if they're worth the monthly fee.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Prime Music](https://www.amazon.com/primemusic)
* [Prime Reading](https://www.amazon.com/primereading)
* [Amazon Prime Discounts](https://www.amazon.com/prime/offers)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top