Tips Tips to Streamline Your Amazon Experience

hoche.phuong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo để hợp lý hóa trải nghiệm Amazon của bạn **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn những gì bạn đang tìm kiếm.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn hợp lý hóa trải nghiệm Amazon của bạn và tìm các sản phẩm bạn cần nhanh chóng và dễ dàng.

** 1.Sử dụng thanh tìm kiếm một cách khôn ngoan **

Thanh tìm kiếm Amazon là một công cụ mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng là sử dụng nó một cách khôn ngoan.Khi bạn đang tìm kiếm một sản phẩm, hãy cụ thể nhất có thể.Ví dụ: thay vì chỉ tìm kiếm "giày", hãy thử tìm kiếm "Giày chạy bộ kích thước 8."Điều này sẽ giúp bạn thu hẹp kết quả và tìm thấy các sản phẩm phù hợp nhất với bạn.

** 2.Sử dụng các bộ lọc và danh mục **

Khi bạn đã nhập một thuật ngữ tìm kiếm, bạn có thể sử dụng các bộ lọc và danh mục để thu hẹp kết quả hơn nữa.Ví dụ, bạn có thể lọc theo giá, thương hiệu, màu sắc và kích thước.Bạn cũng có thể sử dụng các danh mục để duyệt các loại sản phẩm khác nhau.Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một TV mới, bạn có thể nhấp vào danh mục "Điện tử" và sau đó chọn "TV".

** 3.Đọc các đánh giá **

Trước khi bạn mua một sản phẩm, hãy chắc chắn đọc các đánh giá.Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về những gì người khác đã nghĩ về sản phẩm và liệu nó có đáng mua hay không.Bạn có thể tìm thấy các đánh giá trên trang sản phẩm, trong phần "Đánh giá của khách hàng".

**4.Sử dụng danh sách mong muốn **

Nếu bạn chưa sẵn sàng mua sản phẩm ngay lập tức, bạn có thể thêm nó vào danh sách mong muốn của mình.Điều này sẽ tiết kiệm sản phẩm cho bạn để bạn có thể quay lại với nó sau.Bạn có thể truy cập danh sách mong muốn của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Tài khoản & Danh sách" ở góc trên cùng bên phải của trang chủ Amazon.

** 5.Sử dụng Amazon Prime **

Nếu bạn là thành viên chính, bạn có thể thưởng thức vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Bạn có thể đăng ký Amazon Prime với giá $ 12,99/tháng hoặc $ 119/năm.

** 6.Sử dụng ứng dụng Amazon **

Ứng dụng Amazon là một cách tuyệt vời để mua sắm Amazon khi đang di chuyển.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để duyệt các sản phẩm, tìm kiếm các mục, đọc đánh giá và mua hàng.Ứng dụng này có sẵn cho các thiết bị iOS và Android.

** 7.Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội **

Amazon hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội, vì vậy bạn có thể theo dõi họ trên Facebook, Twitter và Instagram để cập nhật các tin tức và chương trình khuyến mãi mới nhất.Bạn cũng có thể sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để đặt câu hỏi về sản phẩm hoặc nhận trợ giúp với các đơn đặt hàng của bạn.

**số 8.Sử dụng Amazon Assistant **

Amazon Assistant là một tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí giúp bạn mua sắm Amazon dễ dàng hơn.Với Amazon Assistant, bạn có thể:

* Xem giá sản phẩm và tính khả dụng khi bạn duyệt web
* Thêm các mục vào giỏ hàng của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột
* Nhận các đề xuất sản phẩm dựa trên lịch sử duyệt web của bạn
* Đọc đánh giá và so sánh giá

** 9.Sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu **

Amazon đăng ký & lưu là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Với đăng ký & tiết kiệm, bạn có thể đăng ký để nhận một lô hàng định kỳ của một sản phẩm với giá chiết khấu.Bạn cũng có thể chọn vận chuyển các mặt hàng của mình mỗi tháng, hai tháng một lần hoặc cứ sau ba tháng.

** 10.Sử dụng Amazon Prime ngay bây giờ **

Amazon Prime Now là một dịch vụ giao hàng cung cấp giao hàng hai giờ miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện tại các thành phố được chọn.Đây có thể là một cách tuyệt vời để có được các mặt hàng bạn cần nhanh chóng và dễ dàng.Bạn có thể đăng ký Amazon Prime ngay bây giờ với giá $ 14,99/tháng hoặc $ 119/năm.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể hợp lý hóa trải nghiệm Amazon của mình và tìm các sản phẩm bạn cần nhanh chóng và dễ dàng.

**Người giới thiệu**

* [Cách sử dụng thanh tìm kiếm Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng các bộ lọc và danh mục trên Amazon] (https://www.amazon.

[ENGLISH]:
**Tips to Streamline Your Amazon Experience**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, especially if you're not sure what you're looking for. Here are a few tips to help you streamline your Amazon experience and find the products you need quickly and easily.

**1. Use the search bar wisely**

The Amazon search bar is a powerful tool, but it's important to use it wisely. When you're searching for a product, be as specific as possible. For example, instead of just searching for "shoes," try searching for "women's running shoes size 8." This will help you narrow down the results and find the products that are most relevant to you.

**2. Use filters and categories**

Once you've entered a search term, you can use the filters and categories to narrow down the results even further. For example, you can filter by price, brand, color, and size. You can also use the categories to browse different types of products. For example, if you're looking for a new TV, you can click on the "Electronics" category and then select "TVs."

**3. Read the reviews**

Before you buy a product, be sure to read the reviews. This will give you a good idea of what other people have thought of the product and whether or not it's worth buying. You can find the reviews on the product page, under the "Customer Reviews" section.

**4. Use the Wish List**

If you're not ready to buy a product right away, you can add it to your Wish List. This will save the product for you so you can come back to it later. You can access your Wish List by clicking on the "Account & Lists" link in the top right corner of the Amazon homepage.

**5. Use Amazon Prime**

If you're a Prime member, you can enjoy free two-day shipping on eligible items. This can be a great way to save time and money on your Amazon purchases. You can sign up for Amazon Prime for $12.99/month or $119/year.

**6. Use the Amazon app**

The Amazon app is a great way to shop Amazon on the go. You can use the app to browse products, search for items, read reviews, and make purchases. The app is available for iOS and Android devices.

**7. Follow Amazon on social media**

Amazon is active on social media, so you can follow them on Facebook, Twitter, and Instagram to stay up-to-date on the latest news and promotions. You can also use social media to ask questions about products or get help with your orders.

**8. Use Amazon Assistant**

Amazon Assistant is a free browser extension that helps you shop Amazon more easily. With Amazon Assistant, you can:

* See product prices and availability as you browse the web
* Add items to your cart with a single click
* Get product recommendations based on your browsing history
* Read reviews and compare prices

**9. Use Amazon Subscribe & Save**

Amazon Subscribe & Save is a great way to save money on your Amazon purchases. With Subscribe & Save, you can sign up to receive a recurring shipment of a product at a discounted price. You can also choose to have your items shipped every month, every two months, or every three months.

**10. Use Amazon Prime Now**

Amazon Prime Now is a delivery service that offers free two-hour delivery on eligible items in select cities. This can be a great way to get the items you need quickly and easily. You can sign up for Amazon Prime Now for $14.99/month or $119/year.

By following these tips, you can streamline your Amazon experience and find the products you need quickly and easily.

**References**

* [How to Use the Amazon Search Bar](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use Filters and Categories on Amazon](https://www.amazon.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top