Tips Steps to Getting a Free Year of Amazon Prime with T-Mobile

vothanh.nhan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các bước để có được một năm miễn phí của Amazon Prime với T-Mobile **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.T-Mobile hiện đang cung cấp đăng ký một năm miễn phí cho Amazon Prime cho các khách hàng mới và hiện tại, những người đăng ký kế hoạch T-Mobile đủ điều kiện.

Dưới đây là các bước để có được một năm miễn phí của Amazon Prime với T-Mobile:

1. Truy cập trang web T-Mobile và nhấp vào liên kết "Kế hoạch cửa hàng".
2. Chọn một kế hoạch T-Mobile đủ điều kiện.
3. Nhập thông tin liên hệ của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
4. Chọn tùy chọn "Thêm Amazon Prime".
5. Nhập thông tin tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục".
6. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng".

Khi đơn đặt hàng của bạn hoàn tất, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với các hướng dẫn về cách kích hoạt thành viên Amazon Prime của bạn.Bạn cũng có thể kích hoạt tư cách thành viên của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
2. Nhấp vào tab "Prime" ở đầu trang.
3. Nhấp vào liên kết "Kích hoạt tư cách thành viên chính của bạn".
4. Nhập mã được cung cấp trong email xác nhận của bạn.
5. Nhấp vào nút "Kích hoạt".

Tư cách thành viên Amazon Prime của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức và bạn sẽ có thể bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích đi kèm với nó.

** Lợi ích của Amazon Prime **

Amazon Prime cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truyền phát video không giới hạn miễn phí
* Truyền phát nhạc Prime không giới hạn miễn phí
* Truy cập miễn phí để đọc Prime
* Truy cập miễn phí vào ảnh Prime
* Truy cập miễn phí vào Twitch Prime

** Cách hủy Amazon Prime **

Nếu bạn quyết định hủy tư cách thành viên Amazon Prime, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào.Dưới đây là các bước để hủy bỏ tư cách thành viên của bạn:

1. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
2. Nhấp vào tab "Prime" ở đầu trang.
3. Nhấp vào liên kết "Quản lý tư cách thành viên chính".
4. Nhấp vào liên kết "Hủy Prime".
5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hủy tư cách thành viên của bạn.

Tư cách thành viên Amazon Prime của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức và bạn sẽ không còn có thể truy cập bất kỳ lợi ích nào đi kèm với nó.

**Người giới thiệu**

* [Ưu đãi T-Mobile Amazon Prime] (T-Mobile® Official Site: Get Even More Without Paying More | T-Mobile & Sprint Merged to Give You More)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/about)
* [Cách hủy Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Steps to Getting a Free Year of Amazon Prime with T-Mobile**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. T-Mobile is currently offering a free one-year subscription to Amazon Prime to new and existing customers who sign up for a qualifying T-Mobile plan.

Here are the steps to getting a free year of Amazon Prime with T-Mobile:

1. Visit the T-Mobile website and click on the "Shop Plans" link.
2. Select a qualifying T-Mobile plan.
3. Enter your contact information and click on the "Continue" button.
4. Select the "Add Amazon Prime" option.
5. Enter your Amazon account information and click on the "Continue" button.
6. Review your order and click on the "Place Order" button.

Once your order is complete, you will receive a confirmation email with instructions on how to activate your Amazon Prime membership. You can also activate your membership by following these steps:

1. Log in to your Amazon account.
2. Click on the "Prime" tab at the top of the page.
3. Click on the "Activate Your Prime Membership" link.
4. Enter the code that was provided in your confirmation email.
5. Click on the "Activate" button.

Your Amazon Prime membership will be activated immediately and you will be able to start enjoying all of the benefits that come with it.

**Benefits of Amazon Prime**

Amazon Prime offers a variety of benefits, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of Prime Video
* Free unlimited streaming of Prime Music
* Free access to Prime Reading
* Free access to Prime Photos
* Free access to Twitch Prime

**How to Cancel Amazon Prime**

If you decide to cancel your Amazon Prime membership, you can do so at any time. Here are the steps to canceling your membership:

1. Log in to your Amazon account.
2. Click on the "Prime" tab at the top of the page.
3. Click on the "Manage Your Prime Membership" link.
4. Click on the "Cancel Prime" link.
5. Follow the instructions on the screen to cancel your membership.

Your Amazon Prime membership will be canceled immediately and you will no longer be able to access any of the benefits that come with it.

**References**

* [T-Mobile Amazon Prime offer](https://www.t-mobile.com/offers/amazon-prime)
* [Amazon Prime benefits](https://www.amazon.com/prime/about)
* [How to cancel Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top