Tips Speeding Up Your Amazon Orders: Clever Hacks

lazymouse577

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tăng tốc các đơn đặt hàng Amazon của bạn: Hacks thông minh **

Amazon là một cách thuận tiện để mua sắm cho hầu hết mọi thứ, nhưng chờ đợi đơn đặt hàng của bạn đến có thể là một nỗi đau.May mắn thay, có một vài bản hack thông minh mà bạn có thể sử dụng để tăng tốc các đơn đặt hàng Amazon của mình.

** 1.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime chắc chắn là giá trị đầu tư.Bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày miễn phí để xem Prime có phù hợp với bạn không.

** 2.Sử dụng các tùy chọn vận chuyển miễn phí của Amazon **

Ngoài Prime, Amazon còn cung cấp nhiều tùy chọn vận chuyển miễn phí.Ví dụ: bạn có thể nhận được giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng trên $ 25 hoặc miễn phí vận chuyển trên các đơn đặt hàng video Amazon Prime đủ điều kiện.

** 3.Chọn tốc độ vận chuyển phù hợp **

Khi bạn đang kiểm tra, bạn sẽ có tùy chọn chọn tốc độ vận chuyển của mình.Nếu bạn cần đơn đặt hàng nhanh chóng, bạn có thể chọn vận chuyển nhanh hoặc vận chuyển qua đêm.Tuy nhiên, các tùy chọn này đắt hơn vận chuyển tiêu chuẩn.

**4.Sử dụng công cụ theo dõi của Amazon **

Khi đơn đặt hàng của bạn đã được vận chuyển, bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi của Amazon để xem gói hàng của bạn ở đâu và khi nào nó dự kiến sẽ đến.Công cụ này có thể giúp bạn đứng đầu các đơn đặt hàng của bạn và đảm bảo rằng họ đến đúng giờ.

** 5.Đặt hàng từ các nhà kho Amazon gần với bạn **

Khi bạn chọn địa chỉ vận chuyển cho đơn đặt hàng của mình, hãy thử chọn một nhà kho gần với bạn.Điều này sẽ giúp tăng tốc quá trình giao hàng.

** 6.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Nếu đơn đặt hàng của bạn bị trì hoãn, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để xem liệu có bất cứ điều gì họ có thể làm để giúp đỡ không.Dịch vụ khách hàng đôi khi có thể đẩy nhanh đơn đặt hàng của bạn hoặc cung cấp cho bạn một khoản hoàn trả.

** 7.Sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba **

Nếu bạn không phải là thành viên chính và bạn cần đơn đặt hàng nhanh chóng, bạn có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba như FedEx hoặc UPS.Các dịch vụ này thường cung cấp vận chuyển nhanh hơn các tùy chọn vận chuyển miễn phí của Amazon.

**số 8.Mua sắm các giao dịch sét của Amazon **

Các giao dịch sét của Amazon là các ưu đãi thời gian giới hạn trên các mục được chọn.Nếu bạn đủ may mắn để lấy một thỏa thuận sét, bạn có thể nhận được đơn đặt hàng miễn phí trong hai ngày hoặc ít hơn.

** 9.Sử dụng chương trình SUBSCRIBE & SUST của Amazon **

Chương trình đăng ký & lưu của Amazon cho phép bạn tự động sắp xếp lại các mục mà bạn sử dụng thường xuyên.Khi bạn đăng ký đăng ký và tiết kiệm, bạn sẽ được giảm giá cho các đơn đặt hàng của mình và bạn cũng sẽ được vận chuyển miễn phí các đơn đặt hàng trên 25 đô la.

** 10.Sử dụng chương trình tủ quần áo chính của Amazon **

Chương trình tủ quần áo Prime của Amazon cho phép bạn thử quần áo trước khi mua chúng.Bạn có thể đặt hàng tối đa tám mặt hàng cùng một lúc và bạn sẽ có bảy ngày để thử chúng.Nếu bạn giữ bất kỳ mặt hàng nào, bạn sẽ bị tính phí cho chúng.Nếu bạn không giữ bất kỳ mặt hàng nào, bạn có thể trả lại chúng miễn phí.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tăng tốc các đơn đặt hàng Amazon và nhận các mặt hàng của bạn sớm hơn.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách tăng tốc các đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Tùy chọn vận chuyển chính Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Công cụ theo dõi của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Dịch vụ vận chuyển của bữa tiệc thứ ba] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=20190901

[ENGLISH]:
**Speeding Up Your Amazon Orders: Clever Hacks**

Amazon is a convenient way to shop for almost anything, but waiting for your orders to arrive can be a pain. Luckily, there are a few clever hacks you can use to speed up your Amazon orders.

**1. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime is definitely worth the investment. You can sign up for a free 30-day trial to see if Prime is right for you.

**2. Use Amazon's free shipping options**

In addition to Prime, Amazon offers a variety of free shipping options. For example, you can get free shipping on orders over $25 or free shipping on eligible Amazon Prime Video orders.

**3. Choose the right shipping speed**

When you're checking out, you'll have the option to choose your shipping speed. If you need your order quickly, you can choose expedited shipping or overnight shipping. However, these options are more expensive than standard shipping.

**4. Use Amazon's tracking tool**

Once your order has been shipped, you can use Amazon's tracking tool to see where your package is and when it's expected to arrive. This tool can help you to stay on top of your orders and make sure that they arrive on time.

**5. Order from Amazon warehouses that are close to you**

When you're choosing a shipping address for your order, try to choose a warehouse that's close to you. This will help to speed up the delivery process.

**6. Contact Amazon customer service**

If your order is delayed, you can contact Amazon customer service to see if there's anything they can do to help. Customer service can sometimes expedite your order or provide you with a refund.

**7. Use a third-party shipping service**

If you're not a Prime member and you need your order quickly, you can use a third-party shipping service like FedEx or UPS. These services typically offer faster shipping than Amazon's free shipping options.

**8. Shop Amazon's Lightning Deals**

Amazon's Lightning Deals are limited-time offers on select items. If you're lucky enough to snag a Lightning Deal, you can get your order shipped for free in two days or less.

**9. Use Amazon's Subscribe & Save program**

Amazon's Subscribe & Save program allows you to automatically reorder items that you use regularly. When you sign up for Subscribe & Save, you'll get a discount on your orders and you'll also get free shipping on orders over $25.

**10. Use Amazon's Prime Wardrobe program**

Amazon's Prime Wardrobe program allows you to try on clothes before you buy them. You can order up to eight items at a time and you'll have seven days to try them on. If you keep any of the items, you'll be charged for them. If you don't keep any of the items, you can return them for free.

By following these tips, you can speed up your Amazon orders and get your items sooner.

**Reference Articles**

* [How to Speed Up Your Amazon Orders](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime Shipping Options](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon's Tracking Tool](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Contact Amazon Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Third-Party Shipping Services](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=20190901
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top