Tips Speeding Up Slow Amazon Checkout Times

dangthecat

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tăng tốc thời gian kiểm tra Amazon chậm **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, một lĩnh vực mà Amazon có thể cải thiện là quá trình thanh toán của họ.

Trong những năm gần đây, Amazon đã thực hiện một số thay đổi trong quá trình thanh toán của họ trong nỗ lực tăng tốc mọi thứ.Tuy nhiên, vẫn còn một vài điều bạn có thể làm để làm cho trải nghiệm thanh toán của bạn nhanh chóng và không đau nhất có thể.

** 1.Sử dụng Amazon One **

Amazon One là một hệ thống thanh toán không tiếp xúc mới cho phép bạn bỏ qua dòng thanh toán hoàn toàn.Để sử dụng Amazon One, chỉ cần nhấn vào lòng bàn tay của bạn vào người đọc khi thanh toán.Thông tin thanh toán của bạn sẽ được tự động xử lý và bạn sẽ đang trên đường.

Amazon One hiện có sẵn tại các cửa hàng được chọn ở Amazon và Whole Food Market.Tuy nhiên, nó sẽ được triển khai đến nhiều địa điểm hơn trong tương lai.

** 2.Đăng ký Amazon Prime **

Các thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có nghĩa là bạn có thể bỏ qua dòng thanh toán và vận chuyển các mặt hàng của bạn trực tiếp đến cửa của bạn.

Amazon Prime cũng cung cấp một số lợi ích khác, chẳng hạn như video và âm nhạc phát trực tuyến miễn phí và truy cập vào Prime Reading.

** 3.Sử dụng Autofill **

Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng tự động.Autofill cho phép bạn tự động điền thông tin vận chuyển và thanh toán của mình khi thanh toán.

Để bật tự động, hãy truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào "Thanh toán & Địa chỉ."Trong "Địa chỉ," Nhấp vào "Thêm địa chỉ" và nhập địa chỉ giao hàng của bạn.Trong "Phương thức thanh toán", nhấp vào "Thêm phương thức thanh toán" và nhập thông tin thanh toán của bạn.

**4.Giữ cho trình duyệt của bạn cập nhật **

Amazon liên tục cập nhật trang web của họ và đôi khi các bản cập nhật này có thể bao gồm các cải tiến cho quy trình thanh toán.Bằng cách cập nhật trình duyệt của bạn, bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của quy trình thanh toán.

** 5.Sử dụng kết nối internet nhanh **

Một kết nối internet nhanh có thể giúp tăng tốc quá trình thanh toán.Nếu bạn gặp rắc rối với quy trình thanh toán chậm, hãy thử kết nối với mạng Wi-Fi khác hoặc sử dụng dữ liệu di động của bạn.

** 6.Tránh sử dụng nhiều tab **

Khi bạn mua sắm trên Amazon, thật hấp dẫn khi mở nhiều tab để so sánh giá cả và sản phẩm.Tuy nhiên, điều này thực sự có thể làm chậm quá trình thanh toán.

Để tránh điều này, hãy cố gắng giữ cho việc mua sắm của bạn đến một tab duy nhất.Nếu bạn cần so sánh giá hoặc sản phẩm, hãy mở một tab mới và sau đó đóng nó sau khi bạn hoàn thành.

** 7.Được chuẩn bị**

Cách tốt nhất để tăng tốc trải nghiệm thanh toán Amazon của bạn là được chuẩn bị.Trước khi bạn bắt đầu mua sắm, hãy đảm bảo bạn có địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn sẵn sàng.Bạn cũng nên đảm bảo rằng bạn đang sử dụng kết nối internet nhanh và trình duyệt của bạn được cập nhật.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tăng tốc thời gian kiểm tra Amazon và nhận các mặt hàng của bạn nhanh hơn.

**Người giới thiệu**

* [Amazon One] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g200202050)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Tự động điền] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119410)
* [Giữ cho trình duyệt của bạn cập nhật] (Clear, allow & manage cookies in Chrome - Computer - Google Chrome Help)
* [Sử dụng kết nối Internet nhanh] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119410)
* [Tránh nhiều tab] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119410)
* [Chuẩn bị] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119410)

[ENGLISH]:
**Speeding Up Slow Amazon Checkout Times**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, one area where Amazon could improve is their checkout process.

In recent years, Amazon has made some changes to their checkout process in an effort to speed things up. However, there are still a few things you can do to make your checkout experience as quick and painless as possible.

**1. Use Amazon One**

Amazon One is a new contactless payment system that allows you to skip the checkout line altogether. To use Amazon One, simply tap your palm against a reader at checkout. Your payment information will be automatically processed, and you'll be on your way.

Amazon One is currently available at select Amazon stores and Whole Foods Market locations. However, it will be rolled out to more locations in the future.

**2. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. This means you can skip the checkout line and have your items shipped directly to your door.

Amazon Prime also offers a number of other benefits, such as free streaming video and music, and access to Prime Reading.

**3. Use autofill**

If you're a frequent Amazon shopper, you can save time by using autofill. Autofill allows you to automatically fill in your shipping and payment information on checkout.

To enable autofill, go to your Amazon account settings and click "Payments & addresses." Under "Addresses," click "Add address" and enter your shipping address. Under "Payment methods," click "Add payment method" and enter your payment information.

**4. Keep your browser up to date**

Amazon is constantly updating their website, and sometimes these updates can include improvements to the checkout process. By keeping your browser up to date, you can ensure that you're using the latest version of the checkout process.

**5. Use a fast internet connection**

A fast internet connection can help speed up the checkout process. If you're having trouble with a slow checkout process, try connecting to a different Wi-Fi network or using your mobile data.

**6. Avoid using multiple tabs**

When you're shopping on Amazon, it's tempting to open multiple tabs to compare prices and products. However, this can actually slow down the checkout process.

To avoid this, try to keep your shopping to a single tab. If you need to compare prices or products, open a new tab and then close it once you're done.

**7. Be prepared**

The best way to speed up your Amazon checkout experience is to be prepared. Before you start shopping, make sure you have your shipping address and payment information ready. You should also make sure that you're using a fast internet connection and that your browser is up to date.

By following these tips, you can speed up your Amazon checkout time and get your items faster.

**References**

* [Amazon One](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G200202050)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime/)
* [Autofill](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119410)
* [Keeping your browser up to date](https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
* [Using a fast internet connection](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119410)
* [Avoiding multiple tabs](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119410)
* [Being prepared](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119410)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top