Tips Skip Signing In and Check Out Quickly as a Guest on Amazon

huukhanghuynh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Bỏ qua đăng nhập và kiểm tra nhanh chóng với tư cách là khách trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn có thể phải đợi một vài ngày để đơn đặt hàng của bạn đến.Nếu bạn đang vội, bạn có thể bỏ qua quy trình đăng nhập và kiểm tra với tư cách là khách.

** Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập tên, địa chỉ và thông tin thanh toán của bạn. **
5. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

** Đơn hàng của bạn sẽ được xử lý và vận chuyển càng sớm càng tốt. **

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, nó nhanh hơn là đăng nhập và tạo tài khoản.Thứ hai, bạn không phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình nếu bạn đang sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ quà tặng.Thứ ba, bạn có thể kiểm tra mà không cần tạo hồ sơ, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không nhận được bất kỳ email tiếp thị nào từ Amazon.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc thay đổi nó.Thứ hai, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình hoặc nhận thông báo qua email về đơn đặt hàng của bạn.Thứ ba, bạn sẽ không thể tận dụng lợi ích của Amazon Prime, chẳng hạn như vận chuyển hai ngày miễn phí.

**Phần kết luận**

Liệu bạn có nên kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn đang vội và không cần những lợi ích của tư cách thành viên chính, việc kiểm tra vì khách là một cách nhanh chóng và dễ dàng để hoàn thành việc mua hàng của bạn.Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình, hãy thay đổi nó hoặc truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình, bạn sẽ cần tạo tài khoản Amazon.

**Người giới thiệu**

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Skip Signing In and Check Out Quickly as a Guest on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a Prime member, you may have to wait a few days for your order to arrive. If you're in a hurry, you can skip the sign-in process and check out as a guest.

**How to Check Out as a Guest on Amazon**

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your name, address, and payment information.**
5. **Click the "Place your order" button.**

**Your order will be processed and shipped as soon as possible.**

**Benefits of Checking Out as a Guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon. First, it's faster than signing in and creating an account. Second, you don't have to provide your credit card information if you're using a debit card or a gift card. Third, you can check out without creating a profile, which means you won't receive any marketing emails from Amazon.

**Drawbacks of Checking Out as a Guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon. First, you won't be able to track your order or make changes to it. Second, you won't be able to access your order history or receive email notifications about your orders. Third, you won't be able to take advantage of Amazon Prime benefits, such as free two-day shipping.

**Conclusion**

Whether you should check out as a guest on Amazon depends on your individual needs. If you're in a hurry and don't need the benefits of a Prime membership, checking out as a guest is a quick and easy way to complete your purchase. However, if you want to track your order, make changes to it, or access your order history, you'll need to create an Amazon account.

**References**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top