Tips Skip Sign Up - Check Out Easily on Amazon as a Guest

phamdanviet.thi

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Bỏ qua đăng ký - Thanh toán dễ dàng trên Amazon với tư cách là khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn có thể phải trả tiền cho việc vận chuyển theo đơn đặt hàng của mình.

Nếu bạn đang tìm cách tránh trả tiền vận chuyển, bạn có thể bỏ qua quy trình đăng ký và xem với tư cách là khách.Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mua sắm không thường xuyên không cần thành viên chính.

Để kiểm tra với tư cách là khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".
3. Dưới "Đăng nhập hoặc tạo tài khoản," Nhấp "Tiếp tục làm khách."
4. Nhập thông tin vận chuyển của bạn.
5. Chọn một phương thức vận chuyển.
6. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Đặt hàng của bạn."

Sau đó, bạn sẽ có thể tiến hành thanh toán.Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ quà tặng Amazon.

Khi đơn đặt hàng của bạn được đặt, bạn sẽ nhận được một email xác nhận.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.

*** Bạn không cần phải tạo tài khoản. ** Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn chỉ mua hàng một lần.
*** Bạn có thể tránh thanh toán cho vận chuyển nếu bạn không phải là thành viên chính. ** Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền theo đơn đặt hàng.
*** Bạn vẫn có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình. ** Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với số theo dõi.Bạn cũng có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình trên trang web Amazon.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.

*** Bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình hoặc các phương thức thanh toán đã lưu. ** Điều này có thể bất tiện nếu bạn cần trả lại một mặt hàng hoặc mua hàng trong tương lai.
*** Bạn sẽ không thể nhận được thông báo email về đơn đặt hàng của mình. ** Điều này có nghĩa là bạn sẽ không được thông báo khi đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển hoặc nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với đơn đặt hàng của bạn.

** Nhìn chung, kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mua sắm không thường xuyên không cần thành viên chính.Đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng mà không phải tạo tài khoản. **

**Người giới thiệu**

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Skip Sign Up - Check Out Easily on Amazon as a Guest**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a Prime member, you may have to pay for shipping on your orders.

If you're looking to avoid paying for shipping, you can skip the sign-up process and check out as a guest. This is a great option for occasional shoppers who don't need a Prime membership.

To check out as a guest, simply follow these steps:

1. Add the items you want to purchase to your cart.
2. Click the "Proceed to checkout" button.
3. Under "Sign in or create an account," click "Continue as guest."
4. Enter your shipping information.
5. Select a shipping method.
6. Review your order and click "Place your order."

You will then be able to proceed to payment. You can pay with a credit card, debit card, or Amazon gift card.

Once your order is placed, you will receive a confirmation email. Your order will be shipped to the address you provided.

**Benefits of Checking Out as a Guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon.

* **You don't have to create an account.** This can save you time if you're only making a one-time purchase.
* **You can avoid paying for shipping if you're not a Prime member.** This can save you money on your orders.
* **You can still track your order.** You will receive a confirmation email with a tracking number. You can also track your order on the Amazon website.

**Drawbacks of Checking Out as a Guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon.

* **You won't be able to access your order history or saved payment methods.** This can be inconvenient if you need to return an item or make a future purchase.
* **You won't be able to receive email notifications about your order.** This means you won't be notified when your order is shipped or if there are any changes to your order.

**Overall, checking out as a guest on Amazon is a great option for occasional shoppers who don't need a Prime membership. It's a quick and easy way to make a purchase without having to create an account.**

**References**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top