Tips Skip Sign In and Check Out Fast on Amazon

thuyvucanon

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Bỏ qua đăng nhập và kiểm tra nhanh trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể mệt mỏi khi phải đăng nhập mỗi khi bạn muốn mua hàng.May mắn thay, có một cách để bỏ qua quá trình đăng nhập và kiểm tra nhanh hơn.

** Cách bỏ qua Đăng nhập trên Amazon **

Để bỏ qua đăng nhập trên Amazon, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon và nhấp vào liên kết "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải của trang.
2. Trong trường "email hoặc số điện thoại di động", hãy nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của bạn.
3. Trong trường "Mật khẩu", nhập mật khẩu của bạn.
4. Nhấp vào nút "Đăng nhập".
5. Nhấp vào liên kết "Tài khoản & Danh sách" ở góc trên cùng bên phải của trang.
6. Nhấp vào liên kết "Thông tin cá nhân".
7. Trong phần "Đăng nhập & bảo mật", nhấp vào liên kết "Quản lý mật khẩu đã lưu" của bạn.
8. Nhấp vào nút "Xóa" bên cạnh mật khẩu cho trang web của Amazon.
9. Nhấp vào nút "Đóng".

** Cách kiểm tra nhanh hơn trên Amazon **

Khi bạn đã bỏ qua quy trình đăng nhập, bạn có thể kiểm tra nhanh hơn bằng cách làm theo các bước sau:

1. Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của trang.
3. Nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".
4. Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
5. Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn".

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

** Lợi ích của việc bỏ qua đăng nhập và kiểm tra nhanh hơn trên Amazon **

Có một số lợi ích khi bỏ qua đăng nhập và kiểm tra nhanh hơn trên Amazon, bao gồm:

*** Tiết kiệm thời gian: ** Bằng cách bỏ qua quy trình đăng nhập, bạn có thể tiết kiệm thời gian trên giao dịch mua Amazon tiếp theo của mình.
*** Hãy hiệu quả hơn: ** Khi bạn không phải đăng nhập, bạn có thể kiểm tra nhanh hơn và quay lại với những gì bạn đang làm.
*** Giảm thất vọng: ** Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập, bỏ qua quy trình có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều sự thất vọng.

**Phần kết luận**

Bỏ qua đăng nhập và kiểm tra nhanh hơn trên Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và sự thất vọng.Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng bỏ qua quy trình đăng nhập và kiểm tra nhanh hơn trên giao dịch mua Amazon tiếp theo của bạn.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách bỏ qua Đăng nhập trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách kiểm tra nhanh hơn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
**Skip Sign In and Check Out Fast on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're a frequent Amazon shopper, you may be tired of having to sign in every time you want to make a purchase. Luckily, there's a way to skip the sign-in process and check out faster.

**How to Skip Sign In on Amazon**

To skip sign in on Amazon, follow these steps:

1. Go to the Amazon website and click on the "Sign in" link in the top right corner of the page.
2. In the "Email or mobile phone number" field, enter your email address or mobile phone number.
3. In the "Password" field, enter your password.
4. Click on the "Sign in" button.
5. Click on the "Account & lists" link in the top right corner of the page.
6. Click on the "Personal information" link.
7. Under the "Login & security" section, click on the "Manage your saved passwords" link.
8. Click on the "Delete" button next to the password for the Amazon website.
9. Click on the "Close" button.

**How to Check Out Faster on Amazon**

Once you've skipped the sign-in process, you can check out faster by following these steps:

1. Add the items you want to purchase to your cart.
2. Click on the "Cart" icon in the top right corner of the page.
3. Click on the "Proceed to checkout" button.
4. Enter your shipping address and payment information.
5. Click on the "Place your order" button.

Your order will be placed and you'll receive a confirmation email.

**Benefits of Skipping Sign In and Checking Out Faster on Amazon**

There are several benefits to skipping sign in and checking out faster on Amazon, including:

* **Save time:** By skipping the sign-in process, you can save time on your next Amazon purchase.
* **Be more efficient:** When you don't have to sign in, you can check out faster and get back to what you were doing.
* **Reduce frustration:** If you're having trouble signing in, skipping the process can save you a lot of frustration.

**Conclusion**

Skipping sign in and checking out faster on Amazon is a great way to save time and frustration. By following the steps in this article, you can easily skip the sign-in process and check out faster on your next Amazon purchase.

**Reference Articles**

* [How to Skip Sign In on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Check Out Faster on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top