Tips Simplified Amazon Shopping Using Guest Access

nguyenphu.hiep

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua sắm Amazon đơn giản hóa bằng cách sử dụng quyền truy cập của khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của nó là nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người dùng Amazon đã đăng ký, bạn có thể cảm thấy khó khăn khi điều hướng trang web và tìm thấy các sản phẩm bạn đang tìm kiếm.Đó là nơi truy cập khách đến.

Truy cập khách cho phép bạn mua sắm trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.Đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn chỉ mua hàng một lần hoặc nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.

Để sử dụng quyền truy cập của khách, chỉ cần nhấp vào liên kết "Khách" ở đầu trang chủ Amazon.Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán của bạn.Khi bạn đã hoàn thành điều đó, bạn có thể bắt đầu mua sắm.

Khi bạn mua sắm xong, chỉ cần nhấp vào nút "Tiến hành thanh toán".Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập phương thức vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.Khi bạn đã hoàn thành điều đó, bạn có thể nhấp vào nút "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của mình.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng quyền truy cập của khách trên Amazon:

*** Sử dụng địa chỉ email tạm thời. ** Điều này sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
*** Sử dụng một phương thức thanh toán an toàn. ** Điều này sẽ giúp bảo vệ thông tin tài chính của bạn.
*** Theo dõi trạng thái đơn đặt hàng của bạn. ** Bạn có thể làm điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn hoặc bằng cách kiểm tra email của bạn.

Truy cập khách là một cách thuận tiện để mua sắm trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đặt hàng của mình hoặc theo dõi đơn đặt hàng của mình nếu bạn không có tài khoản.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách mua sắm trên Amazon mà không có tài khoản] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909000)
* [Cách theo dõi các đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
**Simplified Amazon Shopping Using Guest Access**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and its shipping is fast and reliable. However, if you're not a registered Amazon user, you may find it difficult to navigate the site and find the products you're looking for. That's where guest access comes in.

Guest access allows you to shop on Amazon without creating an account. This can be a great option if you're only making a one-time purchase or if you don't want to share your personal information with Amazon.

To use guest access, simply click the "Guest" link at the top of the Amazon homepage. You'll then be prompted to enter your shipping information and payment details. Once you've done that, you can start shopping.

When you're finished shopping, simply click the "Proceed to Checkout" button. You'll then be prompted to enter your shipping method and payment information. Once you've done that, you can click the "Place Order" button to complete your purchase.

Here are a few tips for using guest access on Amazon:

* **Use a temporary email address.** This will help to protect your privacy.
* **Use a secure payment method.** This will help to protect your financial information.
* **Keep track of your order status.** You can do this by logging into your Amazon account or by checking your email.

Guest access is a convenient way to shop on Amazon without creating an account. However, it's important to remember that you won't be able to access your order history or track your orders if you don't have an account.

**Reference articles:**

* [How to Shop on Amazon Without an Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000)
* [How to Track Your Amazon Orders](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top