Tips Simplified Amazon Buying Without Login

orangetiger441

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua Amazon đơn giản mà không cần đăng nhập **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của nó là nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không có tài khoản Amazon, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để mua những thứ từ trang web.

May mắn thay, thực sự khá dễ dàng để mua những thứ từ Amazon mà không cần phải tạo tài khoản.Đây là một hướng dẫn nhanh:

1. ** Truy cập trang web Amazon. ** Bạn có thể làm điều này bằng cách nhập "Amazon.com" vào thanh địa chỉ của trình duyệt.
2. ** Nhấp vào nút "Truy cập Amazon". ** Điều này sẽ đưa bạn đến trang chủ của Amazon.
3. ** Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn mua. ** Bạn có thể làm điều này bằng cách nhập tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm ở đầu trang.
4. ** Nhấp vào danh sách sản phẩm. ** Điều này sẽ đưa bạn đến trang sản phẩm.
5. ** Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng". ** Điều này sẽ thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn.
6. ** Nhấp vào nút "Tiến hành thanh toán". ** Điều này sẽ đưa bạn đến trang thanh toán.
7. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. ** Điều này bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.
8. ** Chọn một phương thức vận chuyển. ** Bạn có thể chọn giữa vận chuyển tiêu chuẩn, vận chuyển hai ngày hoặc vận chuyển qua đêm.
9. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng". ** Điều này sẽ hoàn thành việc mua hàng của bạn.

Sau đó, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với chi tiết đơn đặt hàng của bạn.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

** Lưu ý: ** Nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.

** Lợi ích của việc mua từ Amazon mà không cần đăng nhập **

Có một vài lợi ích khi mua từ Amazon mà không cần đăng nhập.

*** Bạn không cần phải tạo tài khoản. ** Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn chỉ muốn mua hàng một lần.
*** Bạn có thể giữ thông tin cá nhân của mình riêng tư. ** Nếu bạn không tạo tài khoản, Amazon sẽ không thu thập tên, địa chỉ hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.
*** Bạn có thể mua sắm ẩn danh. ** Nếu bạn không tạo tài khoản, Amazon sẽ không thể theo dõi lịch sử duyệt web hoặc lịch sử mua hàng của bạn.

**Phần kết luận**

Mua từ Amazon mà không đăng nhập là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có được các sản phẩm bạn muốn mà không phải tạo tài khoản.Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những người chỉ muốn mua hàng một lần hoặc muốn giữ thông tin cá nhân của họ.

[ENGLISH]:
**Simplified Amazon Buying Without Login**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and its shipping is fast and reliable. However, if you don't have an Amazon account, you may be wondering how to buy things from the site.

Fortunately, it's actually quite easy to buy things from Amazon without having to create an account. Here's a quick guide:

1. **Visit the Amazon website.** You can do this by typing "amazon.com" into your browser's address bar.
2. **Click on the "Visit Amazon" button.** This will take you to the Amazon homepage.
3. **Search for the product you want to buy.** You can do this by typing the product name into the search bar at the top of the page.
4. **Click on the product listing.** This will take you to the product page.
5. **Click on the "Add to Cart" button.** This will add the product to your cart.
6. **Click on the "Proceed to Checkout" button.** This will take you to the checkout page.
7. **Enter your shipping information.** This includes your name, address, and phone number.
8. **Select a shipping method.** You can choose between standard shipping, two-day shipping, or overnight shipping.
9. **Click on the "Place Order" button.** This will complete your purchase.

You will then receive a confirmation email with your order details. Your order will be shipped to the address you provided.

**Note:** If you want to track your order, you can do so by logging into your Amazon account.

**Benefits of Buying from Amazon Without Login**

There are a few benefits to buying from Amazon without logging in.

* **You don't have to create an account.** This can save you time if you only want to make a one-time purchase.
* **You can keep your personal information private.** If you don't create an account, Amazon won't collect your name, address, or other personal information.
* **You can shop anonymously.** If you don't create an account, Amazon won't be able to track your browsing history or purchase history.

**Conclusion**

Buying from Amazon without logging in is a quick and easy way to get the products you want without having to create an account. It's a great option for people who only want to make a one-time purchase or who want to keep their personal information private.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top