Tips Simple Tricks for Finding Deals on Amazon

vothanh.toan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật đơn giản để tìm giao dịch trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và nó giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm Amazon đều được tạo ra như nhau.Một số được đánh dấu cao hơn đáng kể so với những người khác.Nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của mình, có một vài thủ thuật đơn giản bạn có thể sử dụng để tìm những ưu đãi tốt nhất.

** 1.Sử dụng Trình theo dõi giá Amazon ** ** ** **. ** Trình theo dõi giá Amazon là một công cụ miễn phí cho phép bạn theo dõi giá của sản phẩm theo thời gian.Điều này có thể hữu ích cho việc tìm kiếm các sản phẩm đang được bán hoặc gần đây đã giảm giá.Để sử dụng Trình theo dõi giá, chỉ cần tìm kiếm sản phẩm mà bạn quan tâm và sau đó nhấp vào nút "Giá theo dõi".Sau đó, bạn sẽ có thể thấy một biểu đồ về lịch sử giá của sản phẩm.

** 2.Đăng ký ** ** Amazon Prime ** **. ** Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.Ngoài việc vận chuyển miễn phí, Prime còn cung cấp các lợi ích khác, chẳng hạn như phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí và truy cập vào Prime Music.

** 3.Sử dụng ** ** Thỏa thuận trong ngày của Amazon ** **. ** Thỏa thuận trong ngày của Amazon là một chương trình khuyến mãi hàng ngày cung cấp giảm giá sâu cho một mặt hàng được chọn.Thỏa thuận trong ngày thường có sẵn trong một thời gian giới hạn, vì vậy điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng nếu bạn thấy thứ gì đó bạn muốn.Để tìm thỏa thuận trong ngày, chỉ cần nhấp vào tab "Giao dịch" ở đầu trang chủ Amazon.

**4.Sử dụng ** ** Giao dịch sét của Amazon ** **.Các giao dịch sét chỉ có sẵn trong một thời gian giới hạn, vì vậy bạn sẽ cần phải nhanh chóng nếu bạn muốn có được một thỏa thuận tốt.Để tìm các giao dịch sét, chỉ cần nhấp vào tab "Giao dịch sét" ở đầu trang chủ Amazon.

** 5.Sử dụng ** ** Đăng ký & Save của Amazon ** **.Khi bạn đăng ký đăng ký và tiết kiệm, bạn sẽ được giảm giá trên giá của mặt hàng và bạn cũng sẽ nhận được giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng đăng ký của mình.

** 6.Sử dụng ** ** Phiếu giảm giá của Amazon ** **. ** Amazon cung cấp nhiều phiếu giảm giá có thể được sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.Để tìm phiếu giảm giá, chỉ cần nhấp vào tab "phiếu giảm giá" ở đầu trang chủ Amazon.Bạn cũng có thể tìm thấy phiếu giảm giá bằng cách tìm kiếm chúng trong thanh tìm kiếm Amazon.

** 7.Sử dụng ** ** Trang web người bán bên thứ ba ** **. ** Ngoài Amazon, còn có một số trang web của bên thứ ba bán các sản phẩm Amazon.Các trang web này thường cung cấp giá thấp hơn Amazon, vì vậy đáng để kiểm tra chúng nếu bạn đang tìm kiếm một thỏa thuận tốt.Một số trang web người bán bên thứ ba phổ biến bao gồm eBay, Walmart và Best Buy.

**số 8.Sử dụng ** ** Google Shopping ** **. ** Google Mua sắm là một công cụ tìm kiếm cho phép bạn so sánh giá từ các nhà bán lẻ khác nhau.Điều này có thể hữu ích cho việc tìm kiếm giá tốt nhất trên một sản phẩm.Để sử dụng Google Shopping, chỉ cần tìm kiếm sản phẩm mà bạn quan tâm và sau đó nhấp vào tab "Mua sắm".Sau đó, bạn sẽ có thể thấy một danh sách các nhà bán lẻ bán sản phẩm, cùng với giá của họ.

** 9.Sử dụng các trang web so sánh giá ** ** ** **. ** Có một số trang web so sánh giá có thể giúp bạn tìm thấy giá tốt nhất trên sản phẩm.Một số trang web so sánh giá phổ biến bao gồm PriceGrabber, Shopzilla và NextAG.

** 10.** ** Hãy kiên nhẫn ** **.Nếu bạn kiên nhẫn, bạn thường có thể tìm thấy các sản phẩm này được bán với giá ban đầu của chúng.

Bằng cách làm theo những lời khuyên đơn giản này, bạn có thể

[ENGLISH]:
**Simple Tricks for Finding Deals on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and it makes it easy to find what you're looking for. However, not all Amazon products are created equal. Some are marked up significantly higher than others. If you're looking to save money on your Amazon purchases, there are a few simple tricks you can use to find the best deals.

**1. Use the ** **Amazon Price Tracker** **.** The Amazon Price Tracker is a free tool that allows you to track the price of a product over time. This can be helpful for finding products that are on sale or that have recently dropped in price. To use the Price Tracker, simply search for the product you're interested in and then click on the "Track Price" button. You'll then be able to see a graph of the product's price history.

**2. Sign up for ** **Amazon Prime** **.** Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs. In addition to free shipping, Prime also offers other benefits, such as free streaming of movies and TV shows, and access to Prime Music.

**3. Use ** **Amazon's Deal of the Day** **.** Amazon's Deal of the Day is a daily promotion that offers a deep discount on a select item. The Deal of the Day is usually available for a limited time, so it's important to act quickly if you see something you want. To find the Deal of the Day, simply click on the "Deals" tab at the top of the Amazon homepage.

**4. Use ** **Amazon's Lightning Deals** **.** Amazon's Lightning Deals are short-term flash sales that offer deep discounts on a variety of products. Lightning Deals are only available for a limited time, so you'll need to be quick if you want to get a good deal. To find Lightning Deals, simply click on the "Lightning Deals" tab at the top of the Amazon homepage.

**5. Use ** **Amazon's Subscribe & Save** **.** Amazon's Subscribe & Save program allows you to save money on eligible items by signing up for a subscription. When you sign up for Subscribe & Save, you'll get a discount on the price of the item and you'll also receive free shipping on your subscription orders.

**6. Use ** **Amazon's Coupons** **.** Amazon offers a variety of coupons that can be used to save money on your purchases. To find coupons, simply click on the "Coupons" tab at the top of the Amazon homepage. You can also find coupons by searching for them in the Amazon search bar.

**7. Use ** **Third-Party Seller Websites** **.** In addition to Amazon, there are a number of third-party websites that sell Amazon products. These websites often offer lower prices than Amazon, so it's worth checking them out if you're looking for a good deal. Some popular third-party seller websites include eBay, Walmart, and Best Buy.

**8. Use ** **Google Shopping** **.** Google Shopping is a search engine that allows you to compare prices from different retailers. This can be helpful for finding the best price on a product. To use Google Shopping, simply search for the product you're interested in and then click on the "Shopping" tab. You'll then be able to see a list of retailers that sell the product, along with their prices.

**9. Use ** **Price Comparison Websites** **.** There are a number of price comparison websites that can help you find the best price on a product. Some popular price comparison websites include PriceGrabber, Shopzilla, and Nextag.

**10. ** **Be patient** **.** The best deals on Amazon are often found on products that are out of stock or that are close to being discontinued. If you're patient, you can often find these products on sale for a fraction of their original price.

By following these simple tips, you can
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top