Tips Shopping at Amazon's No Checkout Stores

dangduy.an

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua sắm tại các cửa hàng thanh toán của Amazon **

Amazon đang thử nghiệm một cách mới để mua sắm giúp loại bỏ sự cần thiết của các dòng thanh toán.Công ty đã mở hai cửa hàng Amazon Go ở Seattle, nơi khách hàng có thể sử dụng điện thoại thông minh của họ để quét mã QR ở lối vào và sau đó đi ra khỏi cửa hàng với các giao dịch mua hàng của họ.Các mặt hàng được tự động thêm vào tài khoản Amazon của họ và được tính vào thẻ tín dụng của họ.

Các cửa hàng được dự trữ với nhiều mặt hàng, bao gồm thực phẩm, đồ uống và đồ gia dụng.Khách hàng có thể duyệt qua lối đi và chọn các mặt hàng họ muốn.Khi họ mua sắm xong, họ chỉ có thể đi ra khỏi cửa hàng.Các cảm biến trong cửa hàng theo dõi các mặt hàng mà khách hàng nhận và thêm chúng vào giỏ hàng ảo của họ.Khi họ rời khỏi cửa hàng, các mặt hàng được tự động tính vào tài khoản của họ.

Các cửa hàng Amazon Go vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng công ty có kế hoạch mở thêm các cửa hàng trong tương lai.Nếu các cửa hàng thành công, Amazon cuối cùng có thể loại bỏ các đường kiểm tra truyền thống trong tất cả các cửa hàng của mình.

** Amazon hoạt động như thế nào? **

Các cửa hàng Amazon Go sử dụng kết hợp các cảm biến, máy ảnh và trí tuệ nhân tạo để theo dõi các mặt hàng mà khách hàng chọn.Các cảm biến được đặt trên kệ và trên trần nhà.Các máy ảnh được đặt trên trần nhà và tại các lối vào và lối ra của cửa hàng.Phần mềm trí tuệ nhân tạo sử dụng dữ liệu từ các cảm biến và máy ảnh để theo dõi các mặt hàng mà khách hàng nhận và thêm chúng vào giỏ hàng ảo của họ.

Khi một khách hàng bước ra khỏi cửa hàng, phần mềm trí tuệ nhân tạo sẽ kiểm tra giỏ hàng ảo của họ và tính các mặt hàng vào tài khoản Amazon của họ.Khách hàng không cần hiển thị ID hoặc thẻ tín dụng của họ khi thanh toán.

** Lợi ích của các cửa hàng Amazon Go **

Có một số lợi ích để mua sắm tại các cửa hàng Amazon Go.

*** Thuận tiện: ** Cửa hàng Amazon GO rất thuận tiện.Khách hàng có thể bước vào, chọn các vật phẩm họ muốn và bước ra ngoài mà không phải xếp hàng chờ đợi.
*** Tốc độ: ** Cửa hàng Amazon GO rất nhanh.Khách hàng có thể mua sắm và thanh toán trong vài giây.
*** Cá nhân hóa: ** Cửa hàng Amazon GO có thể được cá nhân hóa cho mỗi khách hàng.Các cửa hàng có thể đề xuất các mặt hàng mà khách hàng có thể quan tâm dựa trên các giao dịch mua trước đó của họ.
*** An toàn: ** Cửa hàng Amazon GO rất an toàn.Không có nhân viên thu ngân hoặc máy tính tiền trong các cửa hàng, vì vậy không có nguy cơ trộm cắp hoặc gian lận.

** Hạn chế của các cửa hàng Amazon Go **

Có một vài nhược điểm khi mua sắm tại các cửa hàng Amazon Go.

*** Chi phí: ** Cửa hàng Amazon Go đắt hơn các cửa hàng tạp hóa truyền thống.Điều này là do các cửa hàng Amazon Go cần đầu tư vào công nghệ để theo dõi các mặt hàng mà khách hàng nhận.
*** Quyền riêng tư: ** Một số người lo ngại về ý nghĩa riêng tư của các cửa hàng Amazon GO.Các cửa hàng sử dụng rất nhiều cảm biến và máy ảnh để theo dõi các mặt hàng mà khách hàng nhận.Một số người lo lắng rằng dữ liệu này có thể được sử dụng để theo dõi chuyển động và thói quen của họ.
*** Thất nghiệp: ** Cửa hàng Amazon GO có thể dẫn đến mất việc.Cửa hàng tạp hóa truyền thống sử dụng nhân viên thu ngân và người bán.Các cửa hàng Amazon Go không cần những công nhân này, vì vậy họ có thể đưa một số người ra khỏi công việc.

** Tương lai của các cửa hàng Amazon Go **

Các cửa hàng Amazon Go vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng công ty có kế hoạch mở thêm các cửa hàng trong tương lai.Nếu các cửa hàng thành công, Amazon cuối cùng có thể loại bỏ các đường kiểm tra truyền thống trong tất cả các cửa hàng của mình.

Các cửa hàng Amazon Go có thể có tác động lớn đến ngành bán lẻ.Họ có thể làm cho mua sắm thuận tiện hơn, nhanh hơn và cá nhân hóa.Tuy nhiên, họ cũng có thể dẫn đến mất việc làm và mối quan tâm về quyền riêng tư.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Go] (https://www.amazon.com/go/)
* [Làm thế nào Amazon Go hoạt động] (https://www.theverge.com/2018/1/22/16913650/amazon-go-ors
* [Lợi ích của các cửa hàng Amazon GO] (https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/01/23/the-benefits-of-amazon-gos-new- grocery-store
* [Hạn chế của Amazon Go

[ENGLISH]:
**Shopping at Amazon's No Checkout Stores**

Amazon is testing a new way to shop that eliminates the need for checkout lines. The company has opened two Amazon Go stores in Seattle, where customers can use their smartphones to scan a QR code at the entrance and then walk out of the store with their purchases. The items are automatically added to their Amazon account and charged to their credit card.

The stores are stocked with a variety of items, including food, drinks, and household goods. Customers can browse the aisles and pick up the items they want. When they're done shopping, they can simply walk out of the store. The sensors in the store track the items that customers pick up and add them to their virtual cart. When they leave the store, the items are automatically charged to their account.

Amazon Go stores are still in the testing phase, but the company plans to open more stores in the future. If the stores are successful, Amazon could eventually phase out traditional checkout lines in all of its stores.

**How does Amazon Go work?**

Amazon Go stores use a combination of sensors, cameras, and artificial intelligence to track the items that customers pick up. The sensors are located on the shelves and in the ceiling. The cameras are located on the ceiling and at the entrances and exits of the store. The artificial intelligence software uses the data from the sensors and cameras to track the items that customers pick up and add them to their virtual cart.

When a customer walks out of the store, the artificial intelligence software checks their virtual cart and charges the items to their Amazon account. The customer does not need to show their ID or credit card at the checkout.

**Benefits of Amazon Go stores**

There are several benefits to shopping at Amazon Go stores.

* **Convenience:** Amazon Go stores are very convenient. Customers can walk in, pick up the items they want, and walk out without having to wait in line.
* **Speed:** Amazon Go stores are very fast. Customers can shop and checkout in a matter of seconds.
* **Personalization:** Amazon Go stores can be personalized for each customer. The stores can suggest items that customers might be interested in based on their previous purchases.
* **Safety:** Amazon Go stores are very safe. There are no cashiers or cash registers in the stores, so there is no risk of theft or fraud.

**Drawbacks of Amazon Go stores**

There are a few drawbacks to shopping at Amazon Go stores.

* **Cost:** Amazon Go stores are more expensive than traditional grocery stores. This is because Amazon Go stores need to invest in the technology to track the items that customers pick up.
* **Privacy:** Some people are concerned about the privacy implications of Amazon Go stores. The stores use a lot of sensors and cameras to track the items that customers pick up. Some people worry that this data could be used to track their movements and habits.
* **Unemployment:** Amazon Go stores could lead to job losses. Traditional grocery stores employ cashiers and stockers. Amazon Go stores do not need these workers, so they could put some people out of work.

**The future of Amazon Go stores**

Amazon Go stores are still in the testing phase, but the company plans to open more stores in the future. If the stores are successful, Amazon could eventually phase out traditional checkout lines in all of its stores.

Amazon Go stores could have a major impact on the retail industry. They could make shopping more convenient, faster, and personalized. However, they could also lead to job losses and concerns about privacy.

**References**

* [Amazon Go](https://www.amazon.com/go/)
* [How Amazon Go works](https://www.theverge.com/2018/1/22/16913650/amazon-go-store-grocery-shopping-checkout-technology)
* [Benefits of Amazon Go stores](https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/01/23/the-benefits-of-amazon-gos-new-grocery-store-concept/#3b560104628a)
* [Drawbacks of Amazon Go
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top