Tips Shop Online at Amazon Brazil Store

[TIẾNG VIỆT]:
** Mua sắm trực tuyến tại cửa hàng Amazon Brazil **

Amazon Brazil là một công ty con của Amazon.com cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ở Brazil.Đây là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất ở Brazil, và cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm sách, điện tử, quần áo và hàng gia dụng.Amazon Brazil cũng cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, như Amazon Prime, Amazon Fresh và Amazon Web Services.

** Cách mua sắm tại Amazon Brazil **

Để mua sắm tại Amazon Brazil, bạn có thể truy cập trang web tại www.amazon.com.br.Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng Amazon cho iOS hoặc Android.

Khi bạn ở trên trang web Amazon Brazil, bạn có thể duyệt qua các loại sản phẩm khác nhau.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm cụ thể.

Khi bạn tìm thấy một sản phẩm mà bạn muốn mua, bạn có thể thêm nó vào giỏ hàng của mình.Sau đó, bạn có thể tiến hành thanh toán và thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn.

**Vận chuyển và giao hàng**

Amazon Brazil cung cấp nhiều tùy chọn vận chuyển.Bạn có thể chọn chuyển đơn đặt hàng đến địa chỉ nhà của bạn, hoặc bạn có thể chọn nhận nó tại một địa điểm bán tải Amazon địa phương.

Chi phí vận chuyển khác nhau tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của đơn hàng của bạn, cũng như tốc độ vận chuyển mà bạn chọn.

** Trả lại và hoàn lại tiền **

Amazon Brazil cung cấp chính sách hoàn trả 30 ngày trên hầu hết các mặt hàng.Bạn có thể trả lại mặt hàng của mình để hoàn lại tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng với nó.

Để trả lại một mục, bạn có thể truy cập trang web Amazon Brazil và làm theo hướng dẫn trên trang Returns.

** Dịch vụ khách hàng **

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Amazon Brazil, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng qua email hoặc qua điện thoại.

** Chương trình liên kết Amazon Brazil **

Nếu bạn quan tâm đến việc kiếm tiền bằng cách giới thiệu mọi người đến Amazon Brazil, bạn có thể tham gia chương trình liên kết Amazon Brazil.Chương trình liên kết Amazon Brazil cho phép bạn kiếm được hoa hồng khi bán hàng mà bạn tạo thông qua các liên kết liên kết của mình.

Để tìm hiểu thêm về chương trình liên kết Amazon Brazil, bạn có thể truy cập trang web Chương trình Liên kết Amazon Brazil.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Brazil] (Amazon.com.br | Tudo pra você, de A a Z.)
* [Chương trình liên kết Amazon Brazil] (https://affiliate-program.amazon.com.br/)

[ENGLISH]:
**Shop Online at Amazon Brazil Store**

Amazon Brazil is a subsidiary of Amazon.com that provides e-commerce services in Brazil. It is the largest online retailer in Brazil, and offers a wide variety of products, including books, electronics, clothing, and home goods. Amazon Brazil also offers a variety of services, such as Amazon Prime, Amazon Fresh, and Amazon Web Services.

**How to Shop at Amazon Brazil**

To shop at Amazon Brazil, you can visit the website at www.amazon.com.br. You can also download the Amazon app for iOS or Android.

Once you are on the Amazon Brazil website, you can browse through the different categories of products. You can also use the search bar to find specific products.

When you find a product that you want to buy, you can add it to your cart. You can then proceed to checkout and pay for your order.

**Shipping and Delivery**

Amazon Brazil offers a variety of shipping options. You can choose to have your order shipped to your home address, or you can choose to pick it up at a local Amazon pickup location.

The shipping costs vary depending on the size and weight of your order, as well as the shipping speed that you select.

**Returns and Refunds**

Amazon Brazil offers a 30-day return policy on most items. You can return your item for a full refund if you are not satisfied with it.

To return an item, you can visit the Amazon Brazil website and follow the instructions on the Returns page.

**Customer Service**

If you have any questions about Amazon Brazil, you can contact customer service by email or by phone.

**Amazon Brazil Affiliate Program**

If you are interested in earning money by referring people to Amazon Brazil, you can join the Amazon Brazil Affiliate Program. The Amazon Brazil Affiliate Program allows you to earn commissions on sales that you generate through your affiliate links.

To learn more about the Amazon Brazil Affiliate Program, you can visit the Amazon Brazil Affiliate Program website.

**References**

* [Amazon Brazil](https://www.amazon.com.br/)
* [Amazon Brazil Affiliate Program](https://affiliate-program.amazon.com.br/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top