Tips Shady Amazon Tricks that Will Shock You

[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật Amazon Shady sẽ gây sốc cho bạn **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, và không có gì bí mật rằng họ có rất nhiều thủ thuật để giúp bạn chi tiêu nhiều tiền hơn.Nhưng một số thủ thuật này hoàn toàn mờ ám, và cuối cùng chúng có thể khiến bạn phải trả rất nhiều tiền nếu bạn không cẩn thận.

Dưới đây là một vài thủ thuật Amazon mờ ám nhất mà bạn nên biết:

*** Ẩn giá thực. ** Amazon thường liệt kê các sản phẩm với giá cao, và sau đó cung cấp "giảm giá" đưa giá xuống một cái gì đó hợp lý hơn.Nhưng sự thật là, sản phẩm chưa bao giờ thực sự được bán với giá cao hơn.Đây chỉ là một mẹo để khiến bạn nghĩ rằng bạn đang nhận được một thỏa thuận tốt.
*** Liệt kê các đánh giá giả mạo. ** Amazon cho phép người bán bên thứ ba đăng đánh giá về sản phẩm của họ và nhiều đánh giá trong số này là giả.Điều này có nghĩa là bạn không thể luôn tin tưởng các đánh giá mà bạn thấy trên Amazon.
*** Đưa bạn lên các tiện ích bổ sung. ** Khi bạn đang kiểm tra, Amazon thường sẽ cố gắng bán cho bạn các tiện ích bổ sung như bảo hành mở rộng hoặc gói quà.Những tiện ích bổ sung này có thể đắt tiền, và bạn thậm chí có thể không cần chúng.
*** tính phí ẩn. ** Amazon có thể tính phí ẩn cho những thứ như vận chuyển, xử lý hoặc thuế.Những khoản phí này có thể tăng lên, và bạn thậm chí có thể không nhận thức được chúng cho đến khi quá muộn.

Đây chỉ là một vài trong số các thủ thuật mờ ám mà Amazon sử dụng để giúp bạn tiêu nhiều tiền hơn.Nếu bạn không cẩn thận, cuối cùng bạn có thể chi tiêu nhiều hơn bạn dự định.

** Dưới đây là một số mẹo để tránh những thủ thuật mờ ám này: **

*** Luôn so sánh giá. ** Đừng cho rằng sản phẩm là rẻ nhất trên Amazon.Thực hiện tìm kiếm nhanh để xem nếu bạn có thể tìm thấy nó với giá tốt hơn ở nơi khác.
*** Đừng tin tưởng các đánh giá. ** Đọc kỹ các đánh giá và tìm kiếm các dấu hiệu mà chúng là giả.Nếu các đánh giá đều tích cực, hoặc nếu tất cả chúng đều sử dụng cùng một ngôn ngữ, có lẽ chúng không phải là chính hãng.
*** Hãy cẩn thận với các tiện ích bổ sung. ** Khi bạn đang kiểm tra, hãy xem xét kỹ các tiện ích bổ sung mà Amazon đang cố gắng bán cho bạn.Hãy chắc chắn rằng bạn thực sự cần chúng trước khi bạn thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.
*** Kiểm tra các khoản phí ẩn. ** Trước khi bạn nhấp vào "Đặt hàng", hãy xem tổng chi phí mua hàng của bạn.Hãy chắc chắn rằng bạn nhận thức được tất cả các khoản phí đang được tính.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tránh trở thành nạn nhân của các thủ thuật mờ ám của Amazon và tiết kiệm cho mình một số tiền.

**Người giới thiệu:**

* [Làm thế nào Amazon sử dụng các thủ thuật mờ ám để giúp bạn tiêu nhiều tiền hơn] (What Can You Invest in an IRA?)
* [Amazon đánh giá giả mạo: Cách phát hiện chúng] (https://www.consumerreports.org/shopping/amazon-fake-reviews-how-to-pot-them/)
* [Amazon Upsells: Cách tránh chúng] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-upsells-how-to-navoid-them)
* [Amazon Hidden Fees: Những gì cần chú ý] (https://www.cnet.com/how-to/amazon-hidden-fees-what-to-watch-out-for/)

[ENGLISH]:
**Shady Amazon Tricks That Will Shock You**

Amazon is one of the biggest retailers in the world, and it's no secret that they have a lot of tricks up their sleeve to get you to spend more money. But some of these tricks are downright shady, and they can end up costing you a lot of money if you're not careful.

Here are a few of the most shady Amazon tricks that you should be aware of:

* **Hiding the real price.** Amazon often lists products at a high price, and then offers a "discount" that brings the price down to something more reasonable. But the truth is, the product was never actually sold at the higher price. This is just a trick to make you think you're getting a good deal.
* **Listing fake reviews.** Amazon allows third-party sellers to post reviews of their products, and many of these reviews are fake. This means that you can't always trust the reviews that you see on Amazon.
* **Upselling you on add-ons.** When you're checking out, Amazon will often try to upsell you on add-ons like extended warranties or gift wrapping. These add-ons can be expensive, and you may not even need them.
* **Charging hidden fees.** Amazon may charge hidden fees for things like shipping, handling, or taxes. These fees can add up, and you may not even be aware of them until it's too late.

These are just a few of the shady tricks that Amazon uses to get you to spend more money. If you're not careful, you could end up spending a lot more than you intended.

**Here are some tips for avoiding these shady tricks:**

* **Always compare prices.** Don't just assume that the product is the cheapest on Amazon. Do a quick search to see if you can find it for a better price elsewhere.
* **Don't trust the reviews.** Read the reviews carefully, and look for signs that they're fake. If the reviews are all positive, or if they all use the same language, they're probably not genuine.
* **Beware of add-ons.** When you're checking out, take a close look at the add-ons that Amazon is trying to sell you. Make sure that you really need them before you add them to your cart.
* **Check for hidden fees.** Before you click "Place Order," take a look at the total cost of your purchase. Make sure that you're aware of all of the fees that are being charged.

By following these tips, you can avoid falling victim to Amazon's shady tricks and save yourself some money.

**References:**

* [How Amazon Uses Shady Tricks to Get You to Spend More Money](https://www.thebalancesmb.com/how-amazon-uses-shady-tricks-to-get-you-to-spend-more-money-4177621)
* [Amazon Fake Reviews: How to Spot Them](https://www.consumerreports.org/shopping/amazon-fake-reviews-how-to-spot-them/)
* [Amazon Upsells: How to Avoid Them](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-upsells-how-to-avoid-them)
* [Amazon Hidden Fees: What to Watch Out For](https://www.cnet.com/how-to/amazon-hidden-fees-what-to-watch-out-for/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top