Tips Secret Hacks to Save Money on Amazon

quangvinh744

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hacks bí mật để tiết kiệm tiền trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và nó giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Tuy nhiên, có một vài bản hack bí mật mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm nhiều tiền hơn cho các giao dịch mua Amazon của mình.

** 1.Sử dụng Đăng ký & Lưu **

Chương trình đăng ký & lưu của Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng ngày của bạn.Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn có thể nhận được tới 15% các mục đủ điều kiện khi bạn đăng ký giao hàng hàng tháng hoặc hàng quý.Bạn cũng có thể nhận được giao hàng miễn phí cho các đơn đặt hàng của mình khi bạn chi 25 đô la trở lên.

** 2.Sử dụng Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.Ngoài việc vận chuyển miễn phí, Prime còn cung cấp quyền truy cập vào Prime Video, Prime Music và Prime Reading.

** 3.Sử dụng Amazon Cash **

Amazon Cash là thẻ quà tặng kỹ thuật số mà bạn có thể tải vào tài khoản Amazon của mình.Bạn có thể sử dụng Amazon Cash để thanh toán cho các giao dịch mua Amazon của mình và thậm chí bạn có thể được giảm giá 5% khi sử dụng.Bạn có thể tải Amazon Cash tại các nhà bán lẻ tham gia hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng Amazon Cash.

**4.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.Bạn cũng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá để tiết kiệm tiền khi mua hàng.

** 5.Mua cửa hàng Amazon **

Amazon Outlet là một nơi tuyệt vời để tìm các mặt hàng giảm giá.Bạn có thể tìm thấy mọi thứ, từ quần áo đến thiết bị điện tử đến hàng gia đình tại Amazon Outlet.Giá tại Amazon Outlet thường giảm tới 70% so với giá thông thường.

** 6.Sử dụng Camelcamelcamel **

Camelcamelcamel là một trang web theo dõi giá của các mặt hàng trên Amazon.Bạn có thể sử dụng Camelcamelcamel để xem giá của một mặt hàng đã thay đổi theo thời gian như thế nào.Điều này có thể giúp bạn xác định các mặt hàng đang được bán hoặc có khả năng sẽ được bán trong tương lai.

** 7.Sử dụng mật ong **

Mật ong là một tiện ích mở rộng trình duyệt tự động tìm thấy và áp dụng phiếu giảm giá cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Mật ong cũng theo dõi giá của các mặt hàng trên Amazon, vì vậy bạn có thể được thông báo khi giá của một mặt hàng giảm.

**số 8.Sử dụng paribus **

Paribus là một dịch vụ tự động theo dõi các giao dịch mua Amazon của bạn và hoàn lại tiền cho bạn giảm giá.Nếu bạn thấy rằng giá của một mặt hàng bạn đã mua đã giảm, Paribus sẽ tự động nộp đơn yêu cầu hoàn lại tiền thay cho bạn.

** 9.Sử dụng Fakespot **

Fakespot là một trang web giúp bạn xác định các đánh giá giả trên Amazon.Fakespot sử dụng nhiều yếu tố khác nhau để xác định xem đánh giá có phải là chính hãng hay không.Điều này có thể giúp bạn tránh mua các sản phẩm đã bị trình bày sai bởi các đánh giá giả.

** 10.Sử dụng Amazon Prime Day **

Amazon Prime Day là một sự kiện thường niên cung cấp giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng.Prime Day thường được tổ chức vào tháng 7 và đó là một cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho việc mua hàng của Amazon.

Bằng cách sử dụng các bản hack bí mật này, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cho các giao dịch mua Amazon của mình.Vì vậy, lần tới khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy chắc chắn tận dụng những lời khuyên này!

**Người giới thiệu**

* [Amazon Đăng ký & Lưu] (https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help?ie=utf8&ref_=Ag_SP_SAS_LP)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Cash] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon Outlet] (Amazon Outlet | Overstock Deals)
* [Camelcamelcamel

[ENGLISH]:
**Secret Hacks to Save Money on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and it makes it easy to find what you're looking for. However, there are a few secret hacks that you can use to save even more money on your Amazon purchases.

**1. Use Subscribe & Save**

Amazon's Subscribe & Save program is a great way to save money on your everyday purchases. When you sign up for Subscribe & Save, you can get up to 15% off eligible items when you subscribe to a monthly or quarterly delivery. You can also get free shipping on your orders when you spend $25 or more.

**2. Use Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can be a great way to save money on shipping costs. In addition to free shipping, Prime also offers access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading.

**3. Use Amazon Cash**

Amazon Cash is a digital gift card that you can load onto your Amazon account. You can use Amazon Cash to pay for your Amazon purchases, and you can even get a 5% discount when you use it. You can load Amazon Cash at participating retailers, or you can use the Amazon Cash app.

**4. Use Amazon Coupons**

Amazon offers a variety of coupons that you can use to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox. You can also use coupon codes to save money on your purchases.

**5. Shop Amazon Outlet**

Amazon Outlet is a great place to find discounted items. You can find everything from clothing to electronics to home goods at Amazon Outlet. The prices at Amazon Outlet are often up to 70% off the regular price.

**6. Use CamelCamelCamel**

CamelCamelCamel is a website that tracks the prices of items on Amazon. You can use CamelCamelCamel to see how the price of an item has changed over time. This can help you to identify items that are on sale or that are likely to go on sale in the future.

**7. Use Honey**

Honey is a browser extension that automatically finds and applies coupons to your Amazon purchases. Honey also tracks the prices of items on Amazon, so you can be notified when the price of an item drops.

**8. Use Paribus**

Paribus is a service that automatically tracks your Amazon purchases and refunds you for price drops. If you find that the price of an item that you've purchased has dropped, Paribus will automatically file a claim for a refund on your behalf.

**9. Use Fakespot**

Fakespot is a website that helps you to identify fake reviews on Amazon. Fakespot uses a variety of factors to determine whether a review is genuine or not. This can help you to avoid buying products that have been misrepresented by fake reviews.

**10. Use Amazon Prime Day**

Amazon Prime Day is an annual event that offers deep discounts on a variety of items. Prime Day is typically held in July, and it's a great opportunity to save money on Amazon purchases.

By using these secret hacks, you can save a lot of money on your Amazon purchases. So next time you're shopping on Amazon, be sure to take advantage of these tips!

**References**

* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help?ie=UTF8&ref_=ag_sp_sas_lp)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Cash](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Coupons](https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon Outlet](https://www.amazon.com/outlet)
* [CamelCamelCamel
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top