Tips Saving with Prime Student Free Two-Day Shipping

phidiepcarpente

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tiết kiệm với vận chuyển hai ngày miễn phí của Student Student **

Amazon Prime Student là một dịch vụ đăng ký cung cấp cho sinh viên đại học truy cập vào nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Chi phí của sinh viên chính là \ $ 49 mỗi năm, hoặc \ $ 7,49 mỗi tháng.

Có một vài cách để tiết kiệm tiền cho sinh viên chính.Đầu tiên, bạn có thể đăng ký dùng thử 6 tháng miễn phí.Điều này sẽ cho bạn nhiều thời gian để thử dịch vụ và xem liệu nó có giá trị chi phí không.

Thứ hai, bạn có thể sử dụng mã giảm giá của sinh viên.Amazon cung cấp một loạt các mã giảm giá của sinh viên, có thể giúp bạn tiết kiệm tới 20% cho đăng ký chính của sinh viên.

Cuối cùng, bạn có thể tận dụng nhiều doanh số và khuyến mãi của Amazon.Amazon thường xuyên cung cấp giảm giá cho các thành viên của Stuff Student, vì vậy nên kiểm tra trang web thường xuyên để giao dịch.

Ngoài vận chuyển hai ngày miễn phí, Prime Student còn cung cấp một số lợi ích khác, bao gồm:

* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Video Prime, bao gồm quyền truy cập vào hàng ngàn bộ phim và chương trình truyền hình
* Nhạc Prime, bao gồm truy cập vào hàng triệu bài hát
* Prime Reading, bao gồm quyền truy cập vào hàng ngàn cuốn sách, tạp chí và audiobooks

Nếu bạn là sinh viên đại học, sinh viên Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền vận chuyển và có quyền truy cập vào nhiều lợi ích khác.

**Người giới thiệu**

* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Mã giảm giá sinh viên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/students/features)

[ENGLISH]:
**Saving with Prime Student Free Two-Day Shipping**

Amazon Prime Student is a subscription service that offers college students access to a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items. The cost of Prime Student is \$49 per year, or \$7.49 per month.

There are a few ways to save money on Prime Student. First, you can sign up for a free 6-month trial. This will give you plenty of time to try out the service and see if it's worth the cost.

Second, you can use a student discount code. Amazon offers a variety of student discount codes, which can save you up to 20% on your Prime Student subscription.

Finally, you can take advantage of Amazon's many sales and promotions. Amazon regularly offers discounts on Prime Student memberships, so it's worth checking the website regularly for deals.

In addition to free two-day shipping, Prime Student also offers a number of other benefits, including:

* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Prime Video, which includes access to thousands of movies and TV shows
* Prime Music, which includes access to millions of songs
* Prime Reading, which includes access to thousands of books, magazines, and audiobooks

If you're a college student, Prime Student is a great way to save money on shipping and get access to a variety of other benefits.

**References**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent)
* [Amazon Student Discount Codes](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/students/features)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top