Tips Saving Money on Amazon: Basic Hacks for Beginners

nhathongbui

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tiết kiệm tiền trên Amazon: Hacks cơ bản cho người mới bắt đầu **

Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm giao dịch trên tất cả mọi thứ, từ quần áo đến thiết bị điện tử.Nhưng bạn có biết rằng có một số cách để tiết kiệm nhiều tiền hơn cho các giao dịch mua Amazon của bạn?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số bản hack Amazon yêu thích của chúng tôi cho người mới bắt đầu.Những lời khuyên này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền cho mọi thứ từ lần mua hàng Amazon tiếp theo của bạn vào đăng ký Amazon Prime hàng tháng của bạn.

** 1.Sử dụng một trang web hoàn lại tiền **

Một trong những cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trên Amazon là sử dụng trang web hoàn lại tiền.Các trang web hoàn lại lại cung cấp một tỷ lệ phần trăm mua hàng của bạn trở lại dưới dạng giảm giá.Để sử dụng trang web hoàn lại tiền, chỉ cần đăng ký tài khoản và sau đó nhấp qua trang web đến Amazon.Khi bạn đã thực hiện mua hàng của mình, bạn sẽ nhận được một khoản hoàn lại tiền trong tài khoản của mình.

Một số trang web hoàn lại tiền phổ biến nhất cho Amazon bao gồm:

*** Rakuten ** (trước đây là Ebates): Kiếm tới 4% tiền hoàn lại khi mua hàng của Amazon.
*** Befrugal: ** Kiếm tới 2% tiền hoàn lại khi mua hàng Amazon.
*** TopCashback: ** Kiếm tiền hoàn lại tới 1% khi mua hàng của Amazon.

** 2.Đăng ký Amazon Prime **

Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, nên xem xét đăng ký Amazon Prime.Amazon Prime cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Prime Video, Prime Music và Prime Reading.

Chi phí của Amazon Prime là $ 119 mỗi năm hoặc $ 12,99 mỗi tháng.Tuy nhiên, bạn có thể nhận được một thử nghiệm miễn phí 30 ngày của Amazon Prime.Điều này có nghĩa là bạn có thể thử Amazon Prime miễn phí và xem liệu nó có giá trị chi phí không.

** 3.Sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu **

Amazon đăng ký & lưu là một chương trình cho phép bạn tiết kiệm tiền cho các mặt hàng bạn mua thường xuyên.Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn có thể chọn để các mặt hàng được phân phối hàng tháng hoặc hàng quý.Bạn cũng sẽ được giảm giá lên tới 15% cho các mục đăng ký của bạn.

Để sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu, chỉ cần tìm một mục bạn muốn đăng ký và nhấp vào nút "Đăng ký & Lưu".Sau đó, bạn có thể chọn tần suất giao hàng của bạn và giảm giá bạn muốn nhận.

**4.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.

Để sử dụng phiếu giảm giá, chỉ cần nhấp vào phiếu giảm giá và sau đó thêm các mục vào giỏ hàng của bạn.Phiếu giảm giá sẽ được tự động áp dụng khi thanh toán.

** 5.Mua sắm các giao dịch kho Amazon **

Các giao dịch của Amazon Warehouse là một phần của trang web Amazon bán các mặt hàng được trả lại, hư hỏng hoặc hộp mở.Những mặt hàng này thường được bán với giá giảm lên tới 50%.

Khi mua sắm các giao dịch Warehouse Amazon, hãy chắc chắn đọc kỹ mô tả sản phẩm để đảm bảo bạn hiểu tình trạng của mặt hàng.Bạn cũng có thể kiểm tra các đánh giá của khách hàng để xem những người mua sắm khác đã nói gì về mặt hàng.

** 6.Sử dụng Thẻ quà tặng Amazon **

Thẻ quà tặng Amazon có thể được sử dụng để mua bất cứ thứ gì trên trang web của Amazon.Bạn có thể mua thẻ quà tặng Amazon tại Amazon.com, trong các cửa hàng bán lẻ và từ các nhà bán lẻ trực tuyến khác.

Sử dụng thẻ quà tặng Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Bạn thường có thể tìm thấy thẻ quà tặng Amazon được bán, điều đó có nghĩa là bạn có thể nhận được nhiều tiếng nổ hơn cho bạn.

** 7.Sử dụng Amazon Pay **

Amazon Pay là một dịch vụ thanh toán cho phép bạn sử dụng tài khoản Amazon của mình để mua hàng trên các trang web khác.Khi bạn sử dụng Amazon Pay, bạn có thể kiếm được điểm Phần thưởng Amazon và nhận giao hàng miễn phí trong hai ngày trên các mặt hàng đủ điều kiện.

Để sử dụng Amazon Pay, chỉ cần chọn Amazon Pay làm phương thức thanh toán của bạn khi thanh toán.Sau đó, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.Khi bạn đã đăng nhập, số dư thanh toán Amazon của bạn sẽ được tự động áp dụng cho việc mua hàng của bạn.

**số 8.Mua sắm Amazon Prime Day **

Amazon Prime Day là một cuộc bán hàng hai ngày hàng năm cung cấp một số giao dịch tốt nhất trên Amazon.Ngày Prime thường diễn ra vào tháng Bảy.

Để tận dụng các giao dịch hàng ngày

[ENGLISH]:
**Saving Money on Amazon: Basic Hacks for Beginners**

Amazon is a great place to find deals on everything from clothes to electronics. But did you know that there are a number of ways to save even more money on your Amazon purchases?

In this article, we'll share some of our favorite Amazon hacks for beginners. These tips will help you save money on everything from your next Amazon purchase to your monthly Amazon Prime subscription.

**1. Use a cashback site**

One of the easiest ways to save money on Amazon is to use a cashback site. Cashback sites offer a percentage of your purchase back in the form of a rebate. To use a cashback site, simply sign up for an account and then click through the site to Amazon. Once you've made your purchase, you'll receive a cashback rebate in your account.

Some of the most popular cashback sites for Amazon include:

* **Rakuten** (formerly Ebates): Earn up to 4% cashback on Amazon purchases.
* **BeFrugal:** Earn up to 2% cashback on Amazon purchases.
* **TopCashback:** Earn up to 1% cashback on Amazon purchases.

**2. Subscribe to Amazon Prime**

If you're a frequent Amazon shopper, it's worth considering subscribing to Amazon Prime. Amazon Prime offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading.

The cost of Amazon Prime is $119 per year or $12.99 per month. However, you can get a free 30-day trial of Amazon Prime. This means you can try out Amazon Prime for free and see if it's worth the cost.

**3. Use Amazon Subscribe & Save**

Amazon Subscribe & Save is a program that allows you to save money on items you buy regularly. When you sign up for Subscribe & Save, you can choose to have items delivered on a monthly or quarterly basis. You'll also get a discount of up to 15% on your subscription items.

To use Amazon Subscribe & Save, simply find an item you want to subscribe to and click the "Subscribe & Save" button. You can then choose your delivery frequency and the discount you want to receive.

**4. Use Amazon Coupons**

Amazon offers a variety of coupons that can save you money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox.

To use a coupon, simply click on the coupon and then add the items to your cart. The coupon will be automatically applied at checkout.

**5. Shop Amazon Warehouse Deals**

Amazon Warehouse Deals is a section of the Amazon website that sells items that are returned, damaged, or open box. These items are typically sold at a discount of up to 50%.

When shopping Amazon Warehouse Deals, be sure to read the product description carefully to make sure you understand the condition of the item. You can also check out the customer reviews to see what other shoppers have said about the item.

**6. Use Amazon Gift Cards**

Amazon gift cards can be used to purchase anything on the Amazon website. You can buy Amazon gift cards at Amazon.com, in retail stores, and from other online retailers.

Using Amazon gift cards is a great way to save money on your Amazon purchases. You can often find Amazon gift cards on sale, which means you can get more bang for your buck.

**7. Use Amazon Pay**

Amazon Pay is a payment service that allows you to use your Amazon account to make purchases on other websites. When you use Amazon Pay, you can earn Amazon rewards points and get free two-day shipping on eligible items.

To use Amazon Pay, simply select Amazon Pay as your payment method at checkout. You'll then be prompted to sign in to your Amazon account. Once you're signed in, your Amazon Pay balance will be automatically applied to your purchase.

**8. Shop Amazon Prime Day**

Amazon Prime Day is an annual two-day sale that offers some of the best deals on Amazon. Prime Day typically takes place in July.

To take advantage of Prime Day deals
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top