Tips Redeem 18app Vouchers on Amazon

purplekoala712

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào để đổi 18 lần chứng từ trên Amazon **

18APP là một sáng kiến của chính phủ cung cấp cho sinh viên Ý 500 € để chi tiêu cho nội dung kỹ thuật số.Các chứng từ có thể được sử dụng để mua sách, âm nhạc, phim ảnh và ứng dụng từ các nhà bán lẻ tham gia.Amazon là một trong những nhà bán lẻ chấp nhận chứng từ 18app, vì vậy bạn có thể sử dụng chứng từ của mình để mua bất cứ thứ gì được bán trên Amazon.

Để đổi chứng từ 18App của bạn trên Amazon, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab ** Tài khoản & Danh sách ** và sau đó nhấp vào ** Thẻ quà tặng & Mã quảng cáo **.
3. Nhập mã chứng từ 18App của bạn vào ** Nhập thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mại ** và nhấp vào ** Áp dụng **.
4. Giá trị của chứng từ 18App của bạn sẽ được áp dụng cho tài khoản Amazon của bạn.
5. Bây giờ bạn có thể sử dụng tài khoản Amazon của mình để mua bất cứ thứ gì được bán trên Amazon.

** Lưu ý: ** Bạn chỉ có thể sử dụng một chứng từ 18App trên mỗi tài khoản Amazon.Nếu bạn có nhiều chứng từ 18app, bạn có thể đổi chúng trên các tài khoản khác nhau của Amazon.

** Dưới đây là một số mẹo sử dụng chứng từ 18App của bạn trên Amazon: **

* Sử dụng phiếu mua hàng của bạn để mua một cái gì đó mà bạn đã muốn trong một thời gian dài.
* Đừng ngại thử nghiệm những điều mới.
* Nếu bạn không chắc chắn nên mua gì, hãy hỏi một người bạn hoặc thành viên gia đình để được tư vấn.
*Hãy nhớ rằng chứng từ của bạn hết hạn vào ngày ** ngày 31 tháng 12 năm 2023 **, vì vậy hãy sử dụng nó trước đó!

**Người giới thiệu:**

* [18App Trang web] (18app)
* [Trang web Amazon] (Amazon.com. Spend less. Smile more.)

[ENGLISH]:
**How to Redeem 18app Vouchers on Amazon**

18app is a government initiative that provides Italian students with €500 to spend on digital content. The vouchers can be used to buy books, music, movies, and apps from participating retailers. Amazon is one of the retailers that accepts 18app vouchers, so you can use your voucher to buy anything that's sold on Amazon.

To redeem your 18app voucher on Amazon, follow these steps:

1. Go to the Amazon website and sign in to your account.
2. Click on the **Account & Lists** tab and then click on **Gift Cards & Promotional Codes**.
3. Enter your 18app voucher code in the **Enter Gift Card or Promotional Code** field and click on **Apply**.
4. The value of your 18app voucher will be applied to your Amazon account.
5. You can now use your Amazon account to buy anything that's sold on Amazon.

**Note:** You can only use one 18app voucher per Amazon account. If you have multiple 18app vouchers, you can redeem them on different Amazon accounts.

**Here are some tips for using your 18app voucher on Amazon:**

* Use your voucher to buy something that you've been wanting for a long time.
* Don't be afraid to experiment with new things.
* If you're not sure what to buy, ask a friend or family member for advice.
* Remember that your voucher expires on **31 December 2023**, so use it before then!

**References:**

* [18app website](https://www.18app.it/)
* [Amazon website](https://www.amazon.com/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top