Tips Quickly Check Out on Amazon Without Creating an Account

anhhong6549

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** nhanh chóng kiểm tra trên Amazon mà không tạo tài khoản **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn có thể phải trả tiền cho việc vận chuyển theo đơn đặt hàng của mình.

Nếu bạn chỉ có kế hoạch mua hàng nhỏ, bạn có thể không muốn tạo tài khoản Amazon chỉ để kiểm tra.May mắn thay, có một cách để nhanh chóng kiểm tra trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.

** Đây là cách: **

1. ** Truy cập trang web Amazon và nhấp vào liên kết "Tài khoản của bạn" ở góc trên cùng bên phải. **
2. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
3. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn và nhấp vào nút "Tiếp tục". **
4. ** Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng và nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Sau đó, bạn sẽ có thể hoàn thành việc mua hàng của mình mà không cần tạo tài khoản Amazon.

**Ghi chú:**

* Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc trả lại nếu bạn không tạo tài khoản Amazon.
* Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, có thể đáng để tạo tài khoản để bạn có thể tận dụng lợi ích chính, chẳng hạn như giao hàng miễn phí và giao hàng hai ngày.

**Người giới thiệu:**

* [Cách kiểm tra trên Amazon mà không cần tạo tài khoản] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Quickly Check Out on Amazon Without Creating an Account**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a Prime member, you may have to pay for shipping on your orders.

If you're only planning on making a small purchase, you may not want to create an Amazon account just to check out. Luckily, there's a way to quickly check out on Amazon without creating an account.

**Here's how:**

1. **Go to the Amazon website and click on the "Your Account" link in the top right corner.**
2. **Click on the "Guest Checkout" link.**
3. **Enter your shipping information and click on the "Continue" button.**
4. **Select the payment method you want to use and click on the "Place Your Order" button.**

You'll then be able to complete your purchase without creating an Amazon account.

**Note:**

* You won't be able to track your order or make returns if you don't create an Amazon account.
* If you're a frequent Amazon shopper, it may be worth it to create an account so you can take advantage of Prime benefits, such as free shipping and two-day delivery.

**References:**

* [How to Check Out on Amazon Without Creating an Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top