Tips Quickly Buy Items on Amazon Without Login

thanhdephan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhanh chóng mua các mặt hàng trên Amazon mà không cần đăng nhập **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và nó dễ sử dụng.Tuy nhiên, nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình, thì đó có thể là một chút rắc rối khi mua một cái gì đó.Bạn phải nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó bạn phải đợi trang tải.

Nếu bạn đang vội, hoặc nếu bạn không muốn bận tâm đến việc đăng nhập, có một cách để nhanh chóng mua các mặt hàng trên Amazon mà không cần đăng nhập. Đây là cách:

1. Truy cập trang web Amazon và tìm mặt hàng bạn muốn mua.
2. Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".
3. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện yêu cầu bạn đăng nhập. Nhấp vào liên kết "Tiếp tục làm khách".
4. Bạn sẽ được đưa đến một trang thanh toán, nơi bạn có thể nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán của mình.
5. Nhấp vào nút "Đặt hàng".

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.Sau đó, bạn có thể theo dõi đơn đặt hàng của bạn trên trang web của Amazon.

** Lưu ý: ** Nếu bạn có tài khoản Amazon Prime, bạn có thể không thể sử dụng liên kết "Tiếp tục làm khách".Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình để được vận chuyển miễn phí theo đơn đặt hàng của bạn.

** Lợi ích của việc mua các mặt hàng trên Amazon mà không cần đăng nhập **

Có một vài lợi ích để mua các mặt hàng trên Amazon mà không cần đăng nhập.

*** Nó nhanh hơn. ** Nếu bạn đang vội, bạn có thể bỏ qua quy trình đăng nhập và đi thẳng đến thanh toán.
*** Nó riêng tư hơn. ** Nếu bạn không muốn lịch sử tài khoản Amazon của mình được liên kết với giao dịch mua của bạn, bạn có thể mua các mặt hàng mà không cần đăng nhập.
*** khách hàng dễ dàng hơn. ** Nếu bạn đang mua sắm trên Amazon với tư cách là khách, bạn không phải lo lắng về việc ghi nhớ thông tin đăng nhập của mình.

**Phần kết luận**

Mua các mặt hàng trên Amazon mà không đăng nhập là một cách nhanh chóng, dễ dàng và riêng tư để có được những thứ bạn cần.Vì vậy, lần tới khi bạn vội vàng, hoặc nếu bạn không muốn bận tâm đến việc đăng nhập, hãy thử.

**Người giới thiệu**

* [Cách mua các mặt hàng trên Amazon mà không cần đăng nhập] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Quickly Buy Items on Amazon Without Login**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and it's easy to use. However, if you're not already logged into your Amazon account, it can be a bit of a hassle to buy something. You have to enter your email address and password, and then you have to wait for the page to load.

If you're in a hurry, or if you just don't want to bother with logging in, there's a way to quickly buy items on Amazon without logging in. Here's how:

1. Go to the Amazon website and find the item you want to buy.
2. Click the "Add to Cart" button.
3. A pop-up window will appear asking you to sign in. Click the "Continue as Guest" link.
4. You will be taken to a checkout page where you can enter your shipping information and payment details.
5. Click the "Place Order" button.

Your order will be placed and you will receive a confirmation email. You can then track your order on the Amazon website.

**Note:** If you have an Amazon Prime account, you may not be able to use the "Continue as Guest" link. In this case, you will need to sign in to your account in order to get free shipping on your order.

**Benefits of Buying Items on Amazon Without Login**

There are a few benefits to buying items on Amazon without logging in.

* **It's faster.** If you're in a hurry, you can skip the login process and get straight to checkout.
* **It's more private.** If you don't want your Amazon account history to be linked to your purchase, you can buy items without logging in.
* **It's easier for guests.** If you're shopping on Amazon as a guest, you don't have to worry about remembering your login information.

**Conclusion**

Buying items on Amazon without logging in is a quick, easy, and private way to get the things you need. So next time you're in a hurry, or if you just don't want to bother with logging in, give it a try.

**References**

* [How to Buy Items on Amazon Without Login](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top