Tips Quick Checkout When Shopping Amazon as a Guest

huyhoang576

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán nhanh khi mua sắm Amazon với tư cách là khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là thành viên chính, quá trình thanh toán có thể hơi chậm.May mắn thay, có một cách để tăng tốc quá trình nếu bạn mua sắm như một khách.

** 1.Sử dụng thông tin thanh toán đã lưu của bạn **

Bước đầu tiên là đảm bảo bạn có thông tin thanh toán đã lưu trong hồ sơ.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian phải nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn mỗi khi bạn thanh toán.Để làm điều này, nhấp vào liên kết "Tài khoản & Danh sách" ở góc trên cùng bên phải của trang chủ Amazon.Sau đó, nhấp vào liên kết "Tùy chọn thanh toán".Trong "Phương thức thanh toán đã lưu", nhấp vào liên kết "Thêm phương thức thanh toán mới" và nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.

** 2.Chọn địa chỉ vận chuyển **

Bước tiếp theo là chọn một địa chỉ vận chuyển.Nếu bạn đã lưu nhiều địa chỉ, nhấp vào liên kết "Thay đổi" bên cạnh địa chỉ bạn muốn sử dụng.

** 3.Chọn một phương thức vận chuyển **

Amazon cung cấp nhiều phương thức vận chuyển, bao gồm vận chuyển miễn phí cho các thành viên Prime.Nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn có thể chọn từ nhiều tùy chọn vận chuyển khác, bao gồm vận chuyển tiêu chuẩn, vận chuyển hai ngày và vận chuyển qua đêm.

**4.Xem lại đơn hàng của bạn**

Khi bạn đã chọn phương thức vận chuyển của mình, bạn sẽ có thể xem lại đơn đặt hàng của mình.Đảm bảo rằng tất cả thông tin là chính xác, sau đó nhấp vào nút "Đặt hàng".

** 5.Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn **

Nếu bạn có tài khoản Amazon, bạn có thể đăng nhập để tăng tốc quá trình thanh toán.Khi bạn đăng nhập, thông tin thanh toán đã lưu và địa chỉ vận chuyển của bạn sẽ được tự động điền vào.

** 6.Sử dụng ứng dụng Amazon **

Nếu bạn có ứng dụng Amazon trên điện thoại, bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra nhanh hơn.Chỉ cần mở ứng dụng và chọn các mặt hàng bạn muốn mua.Sau đó, nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" và chọn nút "Thanh toán".Bạn sẽ có thể nhập thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng của mình, sau đó nhấp vào nút "Đặt hàng".

** Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra khi mua sắm Amazon khi làm khách. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Làm thế nào để tăng tốc quá trình thanh toán Amazon] (https://www.thebalancesmb.com/how-to-peed-up-the-amazon-checkout-process-4177672)
* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng ứng dụng Amazon để kiểm tra] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
**Quick Checkout When Shopping Amazon as a Guest**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a Prime member, the checkout process can be a bit slow. Luckily, there is a way to speed up the process if you're shopping as a guest.

**1. Use your saved payment information**

The first step is to make sure you have your saved payment information on file. This will save you the time of having to enter your credit card information each time you checkout. To do this, click on the "Account & Lists" link in the top right corner of the Amazon homepage. Then, click on the "Payment Options" link. Under "Saved Payment Methods," click on the "Add a new payment method" link and enter your credit card information.

**2. Select a shipping address**

The next step is to select a shipping address. If you have multiple addresses saved, click on the "Change" link next to the address you want to use.

**3. Choose a shipping method**

Amazon offers a variety of shipping methods, including free shipping for Prime members. If you're not a Prime member, you can choose from a variety of other shipping options, including standard shipping, two-day shipping, and overnight shipping.

**4. Review your order**

Once you've selected your shipping method, you'll be able to review your order. Make sure that all of the information is correct, and then click on the "Place Order" button.

**5. Log in to your Amazon account**

If you have an Amazon account, you can log in to speed up the checkout process. When you log in, your saved payment information and shipping address will be automatically populated.

**6. Use the Amazon app**

If you have the Amazon app on your phone, you can use it to checkout even faster. Just open the app and select the items you want to buy. Then, click on the "Cart" icon and select the "Checkout" button. You'll be able to enter your payment information and shipping address, and then click on the "Place Order" button.

**By following these tips, you can quickly checkout when shopping Amazon as a guest.**

**Reference articles:**

* [How to Speed Up the Amazon Checkout Process](https://www.thebalancesmb.com/how-to-speed-up-the-amazon-checkout-process-4177672)
* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use the Amazon App to Check Out](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top