Tips Quick Checkout on Amazon Using the Guest Option

dang1963

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán nhanh trên Amazon bằng tùy chọn khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể thấy mình dành nhiều thời gian để kiểm tra hơn bạn muốn.May mắn thay, Amazon cung cấp tùy chọn thanh toán khách cho phép bạn bỏ qua quy trình đăng ký và nhận đơn đặt hàng của bạn nhanh chóng và dễ dàng.

Để sử dụng tùy chọn kiểm tra khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
5. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.Bạn cũng có thể theo dõi trạng thái đặt hàng của mình trên trang web của Amazon.

** Lợi ích của việc sử dụng tùy chọn thanh toán của khách **

Có một số lợi ích khi sử dụng tùy chọn thanh toán khách trên Amazon, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Quá trình thanh toán của khách nhanh hơn nhiều so với quy trình thanh toán đã đăng ký.Điều này là do bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán mỗi khi bạn mua hàng.
*** Thuận tiện: ** Tùy chọn thanh toán khách thuận tiện hơn so với quy trình thanh toán đã đăng ký nếu bạn không có kế hoạch thực hiện nhiều giao dịch mua từ Amazon.Điều này là do bạn không phải tạo tài khoản hoặc ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn.
*** Quyền riêng tư: ** Tùy chọn kiểm tra khách cung cấp quyền riêng tư hơn so với quy trình thanh toán đã đăng ký.Điều này là do địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn không được lưu trên các máy chủ của Amazon.

** Nhược điểm của việc sử dụng tùy chọn thanh toán của khách **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng tùy chọn thanh toán khách trên Amazon, bao gồm:

*** Lợi ích tài khoản hạn chế: ** Khách hàng đã đăng ký Amazon có quyền truy cập vào một số lợi ích, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng đủ điều kiện, Amazon Prime và Amazon Family.Người dùng kiểm tra khách không có quyền truy cập vào những lợi ích này.
*** Tiềm năng gian lận: ** Nếu bạn sử dụng tùy chọn thanh toán của khách, bạn có nhiều khả năng bị nhắm mục tiêu bởi những kẻ lừa đảo.Điều này là do địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn không được lưu trên các máy chủ của Amazon.

** Nhìn chung, tùy chọn kiểm tra khách trên Amazon là một lựa chọn tốt cho những người mua sắm muốn mua nhanh và dễ dàng.Tuy nhiên, khách hàng đã đăng ký Amazon có thể muốn xem xét lợi ích của việc tạo tài khoản trước khi mua hàng. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán khách Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117230)
* [Thanh toán đã đăng ký Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117220)

[ENGLISH]:
**Quick Checkout on Amazon Using the Guest Option**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not a registered Amazon customer, you may find yourself spending more time checking out than you would like. Fortunately, Amazon offers a guest checkout option that allows you to skip the registration process and get your order placed quickly and easily.

To use the guest checkout option, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. Enter your shipping address and payment information.
5. **Click the "Place your order" button.**

Your order will be placed and you will receive a confirmation email. You can also track your order status on Amazon's website.

**Benefits of using the guest checkout option**

There are several benefits to using the guest checkout option on Amazon, including:

* **Speed:** The guest checkout process is much faster than the registered checkout process. This is because you don't have to create an account or enter your shipping address and payment information each time you make a purchase.
* **Convenience:** The guest checkout option is more convenient than the registered checkout process if you don't plan on making multiple purchases from Amazon. This is because you don't have to create an account or remember your login information.
* **Privacy:** The guest checkout option provides more privacy than the registered checkout process. This is because your shipping address and payment information are not saved on Amazon's servers.

**Drawbacks of using the guest checkout option**

There are a few drawbacks to using the guest checkout option on Amazon, including:

* **Limited account benefits:** Registered Amazon customers have access to a number of benefits, such as free shipping on eligible orders, Amazon Prime, and Amazon Family. Guest checkout users do not have access to these benefits.
* **Potential for fraud:** If you use the guest checkout option, you are more likely to be targeted by fraudsters. This is because your shipping address and payment information are not saved on Amazon's servers.

**Overall, the guest checkout option on Amazon is a good option for shoppers who want to make a quick and easy purchase. However, registered Amazon customers may want to consider the benefits of creating an account before making a purchase.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117230)
* [Amazon Registered Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117220)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top