Tips No Sign In Required - Check Out Fast on Amazon

purplesnake335

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Không cần đăng nhập yêu cầu - Kiểm tra nhanh trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, một điều có thể là một chút rắc rối là phải tạo một tài khoản và đăng nhập mỗi khi bạn muốn mua hàng.

Nếu bạn đang tìm cách kiểm tra nhanh hơn trên Amazon, có một tin tốt.Bây giờ bạn có thể thực hiện mua hàng mà không cần phải đăng nhập, nhờ tính năng "Kiểm tra khách" của Amazon.

Để sử dụng thanh toán của khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào nút "Thanh toán".
3. Dưới "Đăng nhập hoặc tạo tài khoản," Nhấp "Tiếp tục làm khách."
4. Nhập thông tin vận chuyển của bạn.
5. Chọn một phương thức vận chuyển.
6. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Đặt hàng."

Sau đó, bạn sẽ có thể hoàn thành việc mua hàng của mình mà không phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán khách trên Amazon.Đầu tiên, nó nhanh hơn là tạo một tài khoản và đăng nhập. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn chỉ mua hàng nhỏ hoặc nếu bạn đang vội.

Thứ hai, sử dụng thanh toán của khách có nghĩa là bạn không phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.Đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư.

Cuối cùng, sử dụng kiểm tra khách cho phép bạn giữ lịch sử duyệt web Amazon của bạn tách biệt với tài khoản chính của bạn.Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang chia sẻ một thiết bị với người khác và bạn không muốn họ thấy những gì bạn đã mua.

** Nhược điểm của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng thanh toán khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể tích lũy điểm thưởng hoặc tham gia chương trình Prime của Amazon.Đây có thể là một bất lợi nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên.

Thứ hai, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đặt hàng của mình hoặc theo dõi đơn đặt hàng của mình.Đây có thể là một vấn đề nếu bạn cần kiểm tra trạng thái của đơn đặt hàng hoặc thay đổi nó.

Cuối cùng, sử dụng thanh toán của khách có nghĩa là bạn sẽ phải nhập thông tin vận chuyển của mình mỗi khi bạn mua hàng.Đây có thể là một rắc rối nếu bạn đang thực hiện nhiều giao dịch mua hoặc nếu bạn có nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của mình.

** Nhìn chung, kiểm tra khách là một lựa chọn thuận tiện để mua hàng nhanh trên Amazon.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân nhắc những lợi ích và nhược điểm trước khi quyết định có nên sử dụng nó hay không. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**No Sign In Required - Check Out Fast on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, one thing that can be a bit of a hassle is having to create an account and sign in every time you want to make a purchase.

If you're looking for a way to check out faster on Amazon, there's good news. You can now make purchases without having to sign in, thanks to Amazon's "Guest Checkout" feature.

To use Guest Checkout, simply follow these steps:

1. Add the items you want to purchase to your cart.
2. Click the "Checkout" button.
3. Under "Sign in or create an account," click "Continue as Guest."
4. Enter your shipping information.
5. Select a shipping method.
6. Review your order and click "Place Order."

You'll then be able to complete your purchase without having to create an account or sign in.

**Benefits of Using Guest Checkout**

There are a few benefits to using Guest Checkout on Amazon. First, it's faster than creating an account and signing in. This can be especially helpful if you're only making a small purchase or if you're in a hurry.

Second, using Guest Checkout means that you don't have to share your personal information with Amazon. This can be a good option if you're concerned about privacy.

Finally, using Guest Checkout allows you to keep your Amazon browsing history separate from your main account. This can be helpful if you're sharing a device with someone else and you don't want them to see what you've been buying.

**Drawbacks of Using Guest Checkout**

There are a few drawbacks to using Guest Checkout on Amazon. First, you won't be able to accumulate rewards points or participate in Amazon's Prime program. This can be a disadvantage if you're a frequent Amazon shopper.

Second, you won't be able to access your order history or track your orders. This can be a problem if you need to check the status of your order or make changes to it.

Finally, using Guest Checkout means that you'll have to enter your shipping information each time you make a purchase. This can be a hassle if you're making multiple purchases or if you have a lot of items in your cart.

**Overall, Guest Checkout is a convenient option for making quick purchases on Amazon. However, it's important to weigh the benefits and drawbacks before deciding whether or not to use it.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top