Tips No Account, No Problem: Use Amazon's Guest Checkout Option

huynhgia.huan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Không có tài khoản, không có vấn đề: Sử dụng tùy chọn kiểm tra khách của Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Nhưng nếu bạn không có tài khoản Amazon thì sao?Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể mua sắm trên Amazon mà không cần sử dụng tùy chọn thanh toán khách của họ.

** Cách sử dụng thanh toán khách của Amazon **

Để sử dụng kiểm tra khách của Amazon, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Truy cập trang web Amazon **.
2. ** Nhấp vào liên kết "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải của trang. **
3. ** Theo tiêu đề "Tạo tài khoản Amazon", nhấp vào liên kết "Kiểm tra khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng". **

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách của Amazon **

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán khách của Amazon, bao gồm:

*** Thuận tiện: ** Bạn không cần phải tạo tài khoản hoặc ghi nhớ mật khẩu.
*** Tốc độ: ** Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng mà không cần phải nhập thông tin vận chuyển của mình hoặc tạo phương thức thanh toán.
*** Bảo mật: ** Thông tin thanh toán của bạn được bảo vệ bởi các máy chủ an toàn của Amazon.

** Những gì bạn không thể làm với kiểm tra khách của Amazon **

Có một vài điều bạn không thể làm với việc thanh toán khách của Amazon, bao gồm:

*** Theo dõi đơn đặt hàng của bạn: ** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận các bản cập nhật vận chuyển.
*** Thực hiện trả lại: ** Bạn sẽ không thể trả lại hoặc trao đổi trên các mặt hàng được mua bằng thanh toán khách.
*** Tạo danh sách mong muốn: ** Bạn sẽ không thể tạo danh sách mong muốn hoặc thêm các mục vào giỏ hàng của bạn sau này.

**Phần kết luận**

Thanh toán khách của Amazon là một cách thuận tiện để mua sắm trên Amazon mà không cần phải tạo tài khoản.Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với việc thanh toán của khách, vì vậy hãy chắc chắn cân nhắc các ưu và nhược điểm trước khi sử dụng nó.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng kiểm tra khách của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201118110)
* [Lợi ích của việc sử dụng kiểm tra khách của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201118110#benefits)
* [Những gì bạn không thể làm với kiểm tra khách của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201118110#limitations)

[ENGLISH]:
**No Account, No Problem: Use Amazon's Guest Checkout Option**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. But what if you don't have an Amazon account? Don't worry, you can still shop on Amazon without one using their Guest Checkout option.

**How to Use Amazon's Guest Checkout**

To use Amazon's Guest Checkout, simply follow these steps:

1. **Visit the Amazon website**.
2. **Click on the "Sign in" link in the top right corner of the page.**
3. **Under the "Create an Amazon account" heading, click on the "Guest Checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Review your order and click on the "Place Order" button.**

**Benefits of Using Amazon's Guest Checkout**

There are a few benefits to using Amazon's Guest Checkout, including:

* **Convenience:** You don't have to create an account or remember a password.
* **Speed:** You can checkout quickly and easily without having to enter your shipping information or create a payment method.
* **Security:** Your payment information is protected by Amazon's secure servers.

**What You Can't Do with Amazon's Guest Checkout**

There are a few things you can't do with Amazon's Guest Checkout, including:

* **Track your order:** You won't be able to track your order or receive shipping updates.
* **Make returns:** You won't be able to make returns or exchanges on items purchased with Guest Checkout.
* **Create a Wish List:** You won't be able to create a Wish List or add items to your cart for later.

**Conclusion**

Amazon's Guest Checkout is a convenient way to shop on Amazon without having to create an account. However, there are some limitations to Guest Checkout, so be sure to weigh the pros and cons before using it.

**Reference Articles**

* [How to Use Amazon's Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201118110)
* [Benefits of Using Amazon's Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201118110#benefits)
* [What You Can't Do with Amazon's Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201118110#limitations)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top