Tips Next Level Hacks for Amazon Prime Savings

danganhoang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hacks cấp độ tiếp theo cho Amazon Prime Savings **

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng ngày của bạn.Nhưng bạn có biết có một số cách để có được nhiều tiền tiết kiệm hơn không?Dưới đây là một vài hack cấp độ tiếp theo cho các thành viên Amazon Prime:

*** Sử dụng đăng ký & lưu. ** Với việc đăng ký & lưu, bạn có thể giảm tới 15% các mặt hàng yêu thích của mình khi bạn đăng ký giao hàng định kỳ.Bạn cũng có thể nhận được giao hàng miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.
*** Tìm kiếm các giao dịch sét. ** Giao dịch sét là các ưu đãi thời gian giới hạn trên các sản phẩm của Amazon.Họ thường giảm giá rất nhiều, vì vậy đáng để kiểm tra chúng nếu bạn đang tìm kiếm một thỏa thuận tốt.
*** Mua cửa hàng Amazon. ** Cửa hàng Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm các mặt hàng giảm giá.Bạn có thể tìm thấy mọi thứ, từ quần áo đến thiết bị điện tử đến hàng gia đình.
*** Sử dụng Amazon Cash. ** Amazon Cash là một cách để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn bằng cách tải tiền vào thẻ quà tặng trước khi bạn mua sắm.Bạn có thể được giảm giá 5% khi bạn sử dụng Amazon Cash.
*** Tham khảo một người bạn. ** Nếu bạn giới thiệu một người bạn đến Amazon Prime, cả hai bạn sẽ nhận được thẻ quà tặng $ 10 Amazon.
*** Đăng ký Thẻ Chữ ký Visa Phần thưởng của Amazon Prime. ** Thẻ Chữ ký Visa Phần thưởng Amazon Prime cung cấp một số lợi ích, bao gồm 5% khi mua lại Amazon, 2% trở lại nhà hàng và trạm xăng và 1% trở lạiTất cả các giao dịch mua khác.

Bằng cách sử dụng các bản hack cấp độ tiếp theo này, bạn có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn cho các giao dịch mua hàng của Amazon Prime.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu tiết kiệm ngay hôm nay!

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime Đăng ký & Lưu] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201914110)
* [Giao dịch Lightning Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201915110)
* [Amazon Outlet] (https://www.amazon.com/outlet/b?ie=utf8&node=172282011)
* [Amazon Cash] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2016110)
* [Tham khảo một người bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2017110)
* [Thẻ Chữ ký Visa Phần thưởng Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime-rewards-visa-signature-card/dp/b071612r55)

[ENGLISH]:
**Next Level Hacks for Amazon Prime Savings**

Amazon Prime is a great way to save money on your everyday purchases. But did you know there are a number of ways to get even more savings? Here are a few next-level hacks for Amazon Prime members:

* **Use Subscribe & Save.** With Subscribe & Save, you can get up to 15% off your favorite items when you sign up for a recurring delivery. You can also get free shipping on eligible items.
* **Look for lightning deals.** Lightning deals are limited-time offers on Amazon products. They're often heavily discounted, so it's worth checking them out if you're looking for a good deal.
* **Shop the Amazon Outlet.** The Amazon Outlet is a great place to find discounted items. You can find everything from clothes to electronics to home goods.
* **Use Amazon Cash.** Amazon Cash is a way to save money on your Amazon purchases by loading money onto a gift card before you shop. You can get a 5% discount when you use Amazon Cash.
* **Refer a friend.** If you refer a friend to Amazon Prime, you'll both get a $10 Amazon gift card.
* **Sign up for Amazon Prime Rewards Visa Signature Card.** The Amazon Prime Rewards Visa Signature Card offers a number of benefits, including 5% back on Amazon purchases, 2% back on restaurants and gas stations, and 1% back on all other purchases.

By using these next-level hacks, you can save even more money on your Amazon Prime purchases. So what are you waiting for? Start saving today!

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201914110)
* [Amazon Prime Lightning Deals](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201915110)
* [Amazon Outlet](https://www.amazon.com/outlet/b?ie=UTF8&node=172282011)
* [Amazon Cash](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201916110)
* [Refer a friend](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201917110)
* [Amazon Prime Rewards Visa Signature Card](https://www.amazon.com/prime-rewards-visa-signature-card/dp/B071612R55)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top