Tips Mastering Amazon: Tips for Seasoned Shoppers

[TIẾNG VIỆT]:
** Làm chủ Amazon: Mẹo dành cho người mua hàng dày dạn

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn bắt đầu từ đâu.Nhưng với một vài lời khuyên đơn giản, bạn có thể trở thành một người mua sắm Amazon dày dạn kinh nghiệm và tìm thấy những ưu đãi tốt nhất về các sản phẩm bạn cần.

** 1.Sử dụng thanh tìm kiếm một cách khôn ngoan **

Amazon Search Bar là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn tìm thấy chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.Nhưng nếu bạn không sử dụng nó một cách chính xác, cuối cùng bạn có thể lãng phí thời gian và tiền bạc.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh tìm kiếm Amazon một cách hiệu quả:

* Sử dụng từ khóa.Khi bạn đang tìm kiếm một sản phẩm, hãy sử dụng các từ khóa cụ thể và có liên quan.Ví dụ, thay vì tìm kiếm "giày", hãy thử tìm kiếm "giày chạy bộ".
* Sử dụng dấu ngoặc kép.Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm có tên cụ thể, hãy sử dụng dấu ngoặc kép.Ví dụ: "Nike Air Force 1."
* Sử dụng dấu trừ (-) để loại trừ các từ khỏi kết quả tìm kiếm của bạn.Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một máy tính xách tay nhưng không muốn xem kết quả cho Chromebook, bạn có thể tìm kiếm "máy tính xách tay -chromebook."
* Sử dụng các tính năng tìm kiếm nâng cao.Amazon cung cấp nhiều tính năng tìm kiếm nâng cao có thể giúp bạn thu hẹp kết quả của mình.Ví dụ: bạn có thể sử dụng các bộ lọc để sắp xếp theo giá, thương hiệu và xếp hạng khách hàng.

** 2.Tìm kiếm bằng danh mục**

Nếu bạn không chắc chắn những gì bạn đang tìm kiếm, việc duyệt theo danh mục có thể là một cách tuyệt vời để tìm cảm hứng.Amazon có nhiều loại khác nhau để lựa chọn, bao gồm điện tử, quần áo, hàng gia dụng, v.v.

Khi bạn duyệt theo danh mục, hãy chú ý đến các mô tả sản phẩm và đánh giá của khách hàng.Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm như thế nào và liệu nó có đáng mua hay không.

** 3.Sử dụng các bộ lọc sản phẩm của Amazon **

Bộ lọc sản phẩm của Amazon có thể là một cách tuyệt vời để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn.Bạn có thể sử dụng các bộ lọc để sắp xếp theo giá, thương hiệu, xếp hạng khách hàng, v.v.

Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm một máy tính xách tay mới, bạn có thể sử dụng các bộ lọc để sắp xếp theo giá, kích thước màn hình và tốc độ bộ xử lý.Điều này có thể giúp bạn tìm thấy máy tính xách tay hoàn hảo cho nhu cầu của bạn.

**4.Đọc đánh giá của khách hàng **

Đánh giá của khách hàng là một nguồn thông tin có giá trị về một sản phẩm.Họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm như thế nào và liệu nó có đáng để mua hay không.

Khi bạn đang đọc đánh giá của khách hàng, hãy chú ý đến các yếu tố sau:

* Đánh giá tổng thể.Đánh giá tổng thể là một cách tốt để hiểu chung về cách mọi người cảm nhận về sản phẩm.
* Số lượng đánh giá.Càng nhiều đánh giá một sản phẩm có, xếp hạng càng đáng tin cậy.
* Các đánh giá gần đây.Các đánh giá gần đây nhất là phù hợp nhất, vì chúng phản ánh tình trạng hiện tại của sản phẩm.

** 5.Sử dụng tính năng Lịch sử Giá của Amazon **

Tính năng Lịch sử Giá của Amazon có thể là một cách tuyệt vời để tìm ra thỏa thuận tốt nhất về sản phẩm.Bạn có thể sử dụng tính năng này để xem giá của sản phẩm đã thay đổi theo thời gian như thế nào.Điều này có thể giúp bạn quyết định xem nó có đáng để chờ bán hàng hay bạn nên mua sản phẩm với giá hiện tại.

Để sử dụng tính năng Lịch sử Giá của Amazon, hãy làm theo các bước sau:

1. Tìm sản phẩm mà bạn quan tâm.
2. Nhấp vào liên kết "Xem Lịch sử Giá".
3. Một biểu đồ sẽ xuất hiện hiển thị giá của sản phẩm theo thời gian.
4. Bạn có thể sử dụng thanh trượt để phóng to trong một khoảng thời gian cụ thể.

** 6.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.

Prime cũng cung cấp các lợi ích khác, chẳng hạn như phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí, truy cập vào Amazon Music và giảm giá độc quyền trên các mục được chọn.

** 7.Sử dụng phiếu giảm giá và giao dịch của Amazon **

Amazon cung cấp nhiều phiếu giảm giá và giao dịch hàng ngày

[ENGLISH]:
**Mastering Amazon: Tips for Seasoned Shoppers**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, especially if you're not sure where to start. But with a few simple tips, you can become a seasoned Amazon shopper and find the best deals on the products you need.

**1. Use the search bar wisely**

The Amazon search bar is a powerful tool that can help you find exactly what you're looking for. But if you're not using it correctly, you could end up wasting time and money.

Here are a few tips for using the Amazon search bar effectively:

* Use keywords. When you're searching for a product, use keywords that are specific and relevant. For example, instead of searching for "shoes," try searching for "running shoes."
* Use quotation marks. If you're searching for a product with a specific name, use quotation marks. For example, "Nike Air Force 1."
* Use the minus sign (-) to exclude words from your search results. For example, if you're looking for a laptop but don't want to see results for Chromebooks, you could search for "laptop -Chromebook."
* Use the advanced search features. Amazon offers a variety of advanced search features that can help you narrow down your results. For example, you can use the filters to sort by price, brand, and customer rating.

**2. Browse by category**

If you're not sure what you're looking for, browsing by category can be a great way to find inspiration. Amazon has a wide variety of categories to choose from, including electronics, clothing, home goods, and more.

When you're browsing by category, pay attention to the product descriptions and customer reviews. This can help you get a better idea of what the product is like and whether it's worth buying.

**3. Use Amazon's product filters**

Amazon's product filters can be a great way to narrow down your search results. You can use the filters to sort by price, brand, customer rating, and more.

For example, if you're looking for a new laptop, you could use the filters to sort by price, screen size, and processor speed. This can help you find the perfect laptop for your needs.

**4. Read customer reviews**

Customer reviews are a valuable source of information about a product. They can help you get a better idea of what the product is like and whether it's worth buying.

When you're reading customer reviews, pay attention to the following factors:

* The overall rating. The overall rating is a good way to get a general sense of how people feel about the product.
* The number of reviews. The more reviews a product has, the more reliable the ratings are likely to be.
* The recent reviews. The most recent reviews are the most relevant, as they reflect the current state of the product.

**5. Use Amazon's price history feature**

Amazon's price history feature can be a great way to find the best deal on a product. You can use the feature to see how the price of a product has changed over time. This can help you decide if it's worth waiting for a sale or if you should buy the product at its current price.

To use Amazon's price history feature, follow these steps:

1. Find the product you're interested in.
2. Click the "See price history" link.
3. A graph will appear showing the price of the product over time.
4. You can use the slider to zoom in on a specific time period.

**6. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can be a great way to save money on shipping costs.

Prime also offers other benefits, such as free streaming of movies and TV shows, access to Amazon Music, and exclusive discounts on select items.

**7. Use Amazon's coupons and deals**

Amazon offers a variety of coupons and deals on a daily
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top