Tips Make the Most of Your Amazon Prime Subscription

nguyengordon

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tận dụng tối đa đăng ký Amazon Prime của bạn **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music, và một cuốn sách Kindle miễn phí mỗi tháng.Nếu bạn là thành viên chính, có một số cách để tận dụng tối đa đăng ký của bạn và nhận được giá trị cao nhất cho tiền của bạn.

**Dưới đây là một vài lời khuyên:**

*** Cửa hàng Amazon thường xuyên. ** Cách tốt nhất để tận dụng tối đa thành viên chính của bạn là mua sắm Amazon thường xuyên.Bạn sẽ có thể tận dụng vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện và bạn cũng sẽ có thể kiếm được các điểm thưởng Amazon có thể được đổi cho thẻ quà tặng hoặc các mặt hàng khác.
*** Đăng ký Video Prime. ** Video Prime là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và nội dung gốc.Bạn có thể xem Video Prime trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến.
*** Nghe Prime Music. ** Prime Music là một dịch vụ âm nhạc phát trực tuyến cung cấp hơn 2 triệu bài hát.Bạn có thể nghe nhạc Prime trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến.
*** Nhận một cuốn sách Kindle miễn phí mỗi tháng. ** Thành viên Prime có thể nhận được một cuốn sách Kindle miễn phí mỗi tháng từ Thư viện cho vay của chủ sở hữu Kindle.Bạn có thể chọn từ nhiều loại sách, bao gồm bán chạy nhất, phát hành mới và kinh điển.
*** Sử dụng Amazon Prime Day. ** Amazon Prime Day là một đợt giảm giá hàng năm cung cấp giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng.Các thành viên Prime có quyền truy cập sớm vào việc bán hàng, vì vậy bạn có thể chắc chắn để có được những ưu đãi tốt nhất.

** Đây là một số mẹo bổ sung: **

*** Sử dụng ứng dụng Amazon. ** Ứng dụng Amazon giúp bạn dễ dàng mua sắm Amazon trên thiết bị di động của bạn.Bạn có thể duyệt các sản phẩm, kiểm tra đơn đặt hàng của bạn và theo dõi các giao hàng chính của bạn.
*** Đăng ký Thẻ Chữ ký Visa Phần thưởng Amazon Prime. ** Thẻ Chữ ký Visa Phần thưởng Amazon Prime cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm 5% khi mua hàng Amazon, 2% tại các nhà hàng và trạm xăng và 1% trở lạiTất cả các giao dịch mua khác.
*** Giới thiệu một người bạn đến Amazon Prime. ** Nếu bạn giới thiệu một người bạn đến Amazon Prime, cả hai bạn sẽ nhận được thẻ quà tặng $ 10 của Amazon.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tận dụng tối đa đăng ký Amazon Prime của mình và nhận được giá trị cao nhất cho tiền của bạn.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Video chính] (Amazon.com: Prime Video: Prime Video)
* [Nhạc chính] (Amazon Music Prime | Amazon.com)
* [Thư viện cho vay của chủ sở hữu Kindle] (https://www.amazon.com/kindle-owners-dending-library)
* [Amazon Prime Day] (Prime Big Deal Days 2023)
* [Thẻ Chữ ký Visa của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazon-prime-enwards-visa-signature-card/dp/b015184576)

[ENGLISH]:
**Make the Most of Your Amazon Prime Subscription**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Kindle book every month. If you're a Prime member, there are a number of ways to make the most of your subscription and get the most value for your money.

**Here are a few tips:**

* **Shop Amazon frequently.** The best way to get the most out of your Prime membership is to shop Amazon frequently. You'll be able to take advantage of free two-day shipping on eligible items, and you'll also be able to earn Amazon rewards points that can be redeemed for gift cards or other items.
* **Subscribe to Prime Video.** Prime Video is a streaming service that offers a variety of movies, TV shows, and original content. You can watch Prime Video on your computer, smartphone, or streaming device.
* **Listen to Prime Music.** Prime Music is a streaming music service that offers over 2 million songs. You can listen to Prime Music on your computer, smartphone, or streaming device.
* **Get a free Kindle book every month.** Prime members can get a free Kindle book every month from the Kindle Owners' Lending Library. You can choose from a variety of books, including bestsellers, new releases, and classics.
* **Use Amazon Prime Day.** Amazon Prime Day is an annual sale that offers deep discounts on a variety of items. Prime members get early access to the sale, so you can be sure to get the best deals.

**Here are some additional tips:**

* **Use the Amazon app.** The Amazon app makes it easy to shop Amazon on your mobile device. You can browse products, check your orders, and track your Prime deliveries.
* **Sign up for Amazon Prime Rewards Visa Signature Card.** The Amazon Prime Rewards Visa Signature Card offers a variety of benefits, including 5% back on Amazon purchases, 2% back at restaurants and gas stations, and 1% back on all other purchases.
* **Refer a friend to Amazon Prime.** If you refer a friend to Amazon Prime, you'll both get a $10 Amazon gift card.

By following these tips, you can make the most of your Amazon Prime subscription and get the most value for your money.

**References:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Prime Music](https://www.amazon.com/primemusic)
* [Kindle Owners' Lending Library](https://www.amazon.com/kindle-owners-lending-library)
* [Amazon Prime Day](https://www.amazon.com/primeday)
* [Amazon Prime Rewards Visa Signature Card](https://www.amazon.com/amazon-prime-rewards-visa-signature-card/dp/B015184576)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top