Tips Little-Known Tricks for Saving at Amazon

ngocdanhlooney

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thủ thuật ít được biết đến để lưu tại Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ thường nhanh chóng và miễn phí.Nhưng bạn có biết có một số thủ thuật ít được biết đến mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm nhiều tiền hơn cho các giao dịch mua Amazon của mình không?

** 1.Sử dụng Đăng ký & Lưu **

Chương trình đăng ký & lưu của Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng ngày của bạn.Khi bạn đăng ký đăng ký và tiết kiệm, bạn đồng ý nhận sản phẩm một cách thường xuyên và bạn sẽ được giảm giá lên tới 15%.Bạn cũng có thể nhận được giao hàng miễn phí trên đăng ký và lưu đơn đặt hàng của mình, miễn là bạn chi tiêu 25 đô la trở lên.

** 2.Sử dụng Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.Thêm vào đó, các thành viên Prime có quyền truy cập vào một số lợi ích khác, chẳng hạn như Prime Video và Prime Music.

** 3.Sử dụng Amazon Cash **

Amazon Cash là một cách để thêm tiền vào tài khoản Amazon của bạn tại các nhà bán lẻ tham gia.Sau đó, bạn có thể sử dụng số dư tiền mặt Amazon của mình để mua hàng trên Amazon.Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng của Amazon, đặc biệt nếu bạn đã mua sắm tại một cửa hàng tham gia Amazon Cash.

**4.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.Hãy chắc chắn kiểm tra phiếu giảm giá trước khi bạn mua hàng, vì bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.

** 5.Sử dụng Camelcamelcamel **

Camelcamelcamel là một trang web theo dõi giá sản phẩm trên Amazon.Đây có thể là một công cụ hữu ích để tìm các giao dịch tốt nhất trên các sản phẩm của Amazon.Camelcamelcamel sẽ cho bạn thấy giá lịch sử của một sản phẩm, vì vậy bạn có thể xem nếu nó được bán hoặc nếu giá sắp tăng lên.

** 6.Sử dụng mật ong **

Honey là một tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí giúp bạn tìm được phiếu giảm giá và giảm giá trên Amazon.Khi bạn mua sắm trên Amazon, Honey sẽ tự động tìm kiếm các phiếu giảm giá có thể được áp dụng cho việc mua hàng của bạn.Mật ong cũng sẽ thông báo cho bạn nếu một sản phẩm mà bạn quan tâm đang được bán.

** 7.Mua các giao dịch kho Amazon **

Phần giao dịch Warehouse Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm các sản phẩm giảm giá.Những sản phẩm này là các mặt hàng hoặc sản phẩm được trả lại có lỗi nhỏ.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời trên các giao dịch của Amazon Warehouse, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra nó trước khi bạn mua hàng.

**số 8.Sử dụng Amazon Prime Day **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp một số giao dịch tốt nhất về các sản phẩm của Amazon.Prime Day là một cơ hội tuyệt vời để dự trữ các sản phẩm Amazon yêu thích của bạn và tiết kiệm lớn.

** 9.Sử dụng Thẻ quà tặng Amazon **

Thẻ quà tặng Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Bạn có thể mua thẻ quà tặng Amazon với mức giảm giá từ một số nhà bán lẻ, chẳng hạn như Target và Walmart.Bạn cũng có thể kiếm được thẻ quà tặng Amazon bằng cách làm những việc như tham gia khảo sát hoặc xem video.

** 10.Sử dụng danh sách mong muốn Amazon **

Danh sách mong muốn của Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Khi bạn thêm các mục vào danh sách mong muốn của mình, Amazon sẽ thông báo cho bạn nếu giá của một mặt hàng giảm.Bạn cũng có thể nhận được thông báo qua email khi các mục trong danh sách mong muốn của bạn được bán.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cho các giao dịch mua Amazon của mình.Vì vậy, lần tới khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy chắc chắn sử dụng các thủ thuật ít được biết đến này để tiết kiệm nhiều tiền hơn.

**Người giới thiệu**

* [Amazon đăng ký & lưu] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Cash] (https://www.amazon.com/amazoncash)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https: // www.

[ENGLISH]:
**Little-Known Tricks for Saving at Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is usually fast and free. But did you know there are a number of little-known tricks you can use to save even more money on your Amazon purchases?

**1. Use Subscribe & Save**

Amazon's Subscribe & Save program is a great way to save money on your everyday purchases. When you sign up for Subscribe & Save, you agree to receive a product on a regular basis, and you'll get a discount of up to 15%. You can also get free shipping on your Subscribe & Save orders, as long as you spend $25 or more.

**2. Use Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs. Plus, Prime members get access to a number of other benefits, such as Prime Video and Prime Music.

**3. Use Amazon Cash**

Amazon Cash is a way to add money to your Amazon account at participating retailers. You can then use your Amazon Cash balance to make purchases on Amazon. This is a great way to save money on Amazon purchases, especially if you're already shopping at a store that participates in Amazon Cash.

**4. Use Amazon Coupons**

Amazon offers a variety of coupons that you can use to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox. Be sure to check for coupons before you make a purchase, as you could save a lot of money.

**5. Use Camelcamelcamel**

Camelcamelcamel is a website that tracks the prices of products on Amazon. This can be a helpful tool for finding the best deals on Amazon products. Camelcamelcamel will show you the historical price of a product, so you can see if it's on sale or if the price is about to go up.

**6. Use Honey**

Honey is a free browser extension that helps you find coupons and discounts on Amazon. When you're shopping on Amazon, Honey will automatically search for coupons that can be applied to your purchase. Honey will also notify you if a product you're interested in is on sale.

**7. Shop the Amazon Warehouse Deals**

The Amazon Warehouse Deals section is a great place to find discounted products. These products are either returned items or products that have minor defects. You can find some great deals on Amazon Warehouse Deals, so be sure to check it out before you make a purchase.

**8. Use Amazon Prime Day**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers some of the best deals on Amazon products. Prime Day is a great opportunity to stock up on your favorite Amazon products and save big.

**9. Use Amazon Gift Cards**

Amazon gift cards are a great way to save money on your Amazon purchases. You can buy Amazon gift cards at a discount from a number of retailers, such as Target and Walmart. You can also earn Amazon gift cards by doing things like taking surveys or watching videos.

**10. Use the Amazon Wish List**

The Amazon Wish List is a great way to save money on your Amazon purchases. When you add items to your Wish List, Amazon will notify you if the price of an item drops. You can also get email alerts when items on your Wish List are on sale.

By following these tips, you can save a lot of money on your Amazon purchases. So next time you're shopping on Amazon, be sure to use these little-known tricks to save even more money.

**References**

* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Cash](https://www.amazon.com/amazoncash)
* [Amazon Coupons](https://www.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top