Tips List of Streaming Services Included Free with Prime Video

biggorilla838

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các dịch vụ phát trực tuyến bao gồm miễn phí với Video Prime **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến phổ biến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung gốc.Ngoài thư viện nội dung riêng, Prime Video cũng cung cấp một số dịch vụ phát trực tuyến khác miễn phí cho các thành viên Prime.

Dưới đây là danh sách các dịch vụ phát trực tuyến được bao gồm miễn phí với Video Prime:

*** HBO Max **
*** Showtime **
*** Starz **
*** Discovery+**
*** Paramount+**
*** epix **
*** mlb.tv **
*** NHL.TV **
*** NBA League Pass **
*** rùng mình **
*** AMC+**
*** Giải trí hợp kim **
*** IFC Films Unlimited **
*** Sundance bây giờ **
*** kanopy **
*** Kênh tiêu chí **
*** Kênh phim Gracie **
*** Kiệt tác PBS **
*** Fandor **
*** retrocrush **
*** Phim ở bất cứ đâu **
*** Vudu **
*** fandangonow **
*** TV IMDB **

** Cách bắt đầu **

Để bắt đầu với các dịch vụ phát trực tuyến này, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn và nhấp vào tab "Kênh".Từ đó, bạn có thể chọn các dịch vụ phát trực tuyến mà bạn muốn thêm vào tài khoản của mình.Khi bạn đã thêm dịch vụ phát trực tuyến, bạn có thể bắt đầu phát trực tuyến nội dung của nó ngay lập tức.

** Lưu ý: ** Một số dịch vụ phát trực tuyến này có thể yêu cầu bạn đăng nhập bằng một tài khoản riêng.

** Nếu tôi không phải là thành viên chính thì sao? **

Nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn vẫn có thể truy cập một số dịch vụ phát trực tuyến này miễn phí.Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải trả một khoản phí đăng ký hàng tháng cho mỗi dịch vụ.

** Dưới đây là danh sách các dịch vụ phát trực tuyến có sẵn miễn phí cho các thành viên phi chính phủ: **

*** TV IMDB **
*** Phim ở bất cứ đâu **
*** Vudu **
*** fandangonow **
*** TV IMDB **

**Phần kết luận**

Amazon Prime Video cung cấp một lựa chọn tuyệt vời các dịch vụ phát trực tuyến miễn phí cho các thành viên Prime.Cho dù bạn đang tìm kiếm phim mới, chương trình truyền hình hoặc phim tài liệu, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó để xem trên một trong những dịch vụ này.

**Người giới thiệu**

* [Kênh video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/channels/primevideo)
* [Danh sách các dịch vụ phát trực tuyến được bao gồm miễn phí với Video Prime] (https://www.cordcuttersnews.com/list-of-streaming-service-incleded-free-with-prime-video/)

[ENGLISH]:
**List of Streaming Services Included Free with Prime Video**

Amazon Prime Video is a popular streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. In addition to its own library of content, Prime Video also offers a number of other streaming services for free to Prime members.

Here is a list of the streaming services that are included free with Prime Video:

* **HBO Max**
* **Showtime**
* **Starz**
* **Discovery+**
* **Paramount+**
* **EPIX**
* **MLB.TV**
* **NHL.TV**
* **NBA League Pass**
* **Shudder**
* **AMC+**
* **Alloy Entertainment**
* **IFC Films Unlimited**
* **Sundance Now**
* **Kanopy**
* **The Criterion Channel**
* **Gracie Films Channel**
* **PBS Masterpiece**
* **Fandor**
* **Retrocrush**
* **Movies Anywhere**
* **Vudu**
* **FandangoNOW**
* **IMDb TV**

**How to Get Started**

To get started with these streaming services, simply sign in to your Amazon Prime account and click on the "Channels" tab. From there, you can select the streaming services that you want to add to your account. Once you've added a streaming service, you can start streaming its content immediately.

**Note:** Some of these streaming services may require you to sign in with a separate account.

**What if I'm Not a Prime Member?**

If you're not a Prime member, you can still access some of these streaming services for free. However, you will need to pay a monthly subscription fee for each service.

**Here is a list of the streaming services that are available for free to non-Prime members:**

* **IMDb TV**
* **Movies Anywhere**
* **Vudu**
* **FandangoNOW**
* **IMDb TV**

**Conclusion**

Amazon Prime Video offers a great selection of streaming services for free to Prime members. Whether you're looking for new movies, TV shows, or documentaries, you're sure to find something to watch on one of these services.

**References**

* [Amazon Prime Video Channels](https://www.amazon.com/channels/primevideo)
* [List of Streaming Services Included Free with Prime Video](https://www.cordcuttersnews.com/list-of-streaming-services-included-free-with-prime-video/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top