Tips List of Free Amazon Prime Movies for Families to Enjoy

xuanhamhuynh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các bộ phim Amazon Prime miễn phí cho các gia đình thưởng thức **

Amazon Prime là một dịch vụ phát trực tuyến tuyệt vời, cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung khác.Và phần tốt nhất là nhiều tựa game này miễn phí cho các thành viên Amazon Prime.

Nếu bạn đang tìm kiếm một số bộ phim thân thiện với gia đình để xem trên Amazon Prime, đây là một vài trong số những mục yêu thích của chúng tôi:

*** Toy Story 4 ** (2019) - Woody, Buzz Lightyear, và phần còn lại của băng đảng đã trở lại cho một cuộc phiêu lưu khác trong phần tiếp theo ấm lòng này.
*** The Incredibles 2 ** (2018) - Gia đình Parr đã trở lại để cứu ngày trong phần tiếp theo hành động này.
*** Frozen 2 ** (2019) - Elsa và Anna bắt đầu một hành trình hoành tráng để tìm nguồn sức mạnh của Elsa.
*** Moana ** (2016) - Một phụ nữ trẻ bắt đầu hành trình cứu người của mình khỏi một lời nguyền khủng khiếp.
*** Coco ** (2017) - Một cậu bé đi du lịch đến vùng đất của người chết để tìm người cha quá cố của mình.
*** Sing ** (2016) - Một nhóm động vật kết hợp với nhau để thành lập một nhóm hát.
*** Cuộc sống bí mật của thú cưng ** (2016) - Một nhóm thú cưng gặp khó khăn khi chủ sở hữu của chúng để chúng ở nhà một mình.
*** Despossible Me 3 ** (2017) - Gru và tay sai của anh ấy đã trở lại cho một cuộc phiêu lưu khác.
*** Bộ phim Lego 2: Phần thứ hai ** (2019) - Các nhân vật LEGO đã trở lại cho một cuộc phiêu lưu vui nhộn khác.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều bộ phim thân thiện với gia đình tuyệt vời có sẵn trên Amazon Prime.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu phát trực tuyến ngay hôm nay!

**Người giới thiệu:**

* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo/)

[ENGLISH]:
**List of Free Amazon Prime Movies for Families to Enjoy**

Amazon Prime is a great streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and other content. And the best part is that many of these titles are free for Amazon Prime members.

If you're looking for some family-friendly movies to watch on Amazon Prime, here are a few of our favorites:

* **Toy Story 4** (2019) - Woody, Buzz Lightyear, and the rest of the gang are back for another adventure in this heartwarming sequel.
* **The Incredibles 2** (2018) - The Parr family is back to save the day in this action-packed sequel.
* **Frozen 2** (2019) - Elsa and Anna embark on an epic journey to find the source of Elsa's powers.
* **Moana** (2016) - A young woman sets out on a journey to save her people from a terrible curse.
* **Coco** (2017) - A young boy travels to the Land of the Dead to find his deceased father.
* **Sing** (2016) - A group of animals come together to form a singing group.
* **The Secret Life of Pets** (2016) - A group of pets get into all sorts of trouble when their owners leave them home alone.
* **Despicable Me 3** (2017) - Gru and his Minions are back for another adventure.
* **The Lego Movie 2: The Second Part** (2019) - The Lego characters are back for another hilarious adventure.

These are just a few of the many great family-friendly movies that are available on Amazon Prime. So what are you waiting for? Start streaming today!

**References:**

* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top