Tips List of Exclusive Member-Only Deals on Amazon Prime Day

dungtridang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các giao dịch chỉ dành cho thành viên độc quyền trên Amazon Prime Day **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp các giao dịch và giảm giá độc quyền cho các thành viên Amazon Prime.Năm nay, Prime Day đang diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2023.

Có một số giao dịch chỉ dành cho thành viên độc quyền sẽ có sẵn trong ngày chính, bao gồm:

*** Giảm tới 50% các thiết bị Amazon **, bao gồm Echo, Kindle, Fire TV, v.v.
*** Giảm tới 40% cho chọn quần áo và phụ kiện ** từ các thương hiệu như Levi's, Nike và Adidas.
*** Giảm giá tới 30% Chọn điện tử chọn **, bao gồm máy tính xách tay, TV và điện thoại thông minh.
*** Giảm giá tới 25% Chọn hàng gia đình **, bao gồm đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp và giường ngủ.
*** Giảm giá tới 20% Sản phẩm làm đẹp ** từ các thương hiệu như L'Oréal, Maybelline và Neutrogena.
*** Giảm tới 15% các cửa hàng tạp hóa chọn lọc ** từ các thương hiệu như Whole Food Market, Amazon Fresh và Amazon Pantry.

Ngoài các giao dịch độc quyền này, Amazon Prime Day cũng cung cấp nhiều giảm giá và khuyến mãi khác.Ví dụ: bạn có thể nhận được giao hàng miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện và bạn có thể kiếm được điểm thưởng khi mua hàng Amazon.

Để tận dụng tất cả các giao dịch chỉ dành cho thành viên độc quyền trên Amazon Prime Day, hãy chắc chắn đăng ký Amazon Prime.Bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày miễn phí hoặc bạn có thể đăng ký đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.

** Dưới đây là một số lời khuyên để tìm kiếm các ưu đãi tốt nhất trên Amazon Prime Day: **

*** Tạo một danh sách mong muốn về các mặt hàng mà bạn quan tâm đến việc mua. ** Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi giá của các mặt hàng và so sánh các giao dịch.
*** Thiết lập cảnh báo giá cho các mục bạn quan tâm. ** Theo cách này, bạn sẽ được thông báo khi giá của một mặt hàng giảm.
*** Mua sắm sớm trong ngày. ** Những giao dịch tốt nhất thường được bán hết nhanh chóng, vì vậy điều quan trọng là bắt đầu sớm.
*** Hãy linh hoạt với danh sách mua sắm của bạn. ** Nếu bạn linh hoạt với những gì bạn sẵn sàng mua, bạn có nhiều khả năng tìm thấy một thỏa thuận tốt.

** Amazon Prime Day là một cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho nhiều mặt hàng.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tìm thấy những ưu đãi tốt nhất và tối đa hóa tiền tiết kiệm của mình. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime Day 2023: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.cnet.com/tech/amazon/amazon-prime-day-2023- Everything-you-meed-to-know/)
* [Các giao dịch tốt nhất của Amazon Prime Day về quần áo và phụ kiện] (https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-amazon-prime-day-deals-on-clothing-and-accessories/)
* [Các giao dịch tốt nhất trong ngày Amazon Prime về thiết bị điện tử] (https://www.tomsguide.com/news/the-best-amazon-prime-day-deals-on-electronics)
* [Các giao dịch tốt nhất của Amazon Prime Day về hàng gia đình] (https://www.goodhousekeeping.com/home/shopping/a39609013/best-amazon-prime-day-home-goods-deal/)
* [Các giao dịch tốt nhất của Amazon Prime Day về các sản phẩm làm đẹp] (https://www.allure.com/story/best-amazon-prime-day-deals-on-beauty-products-2023)
* [Các giao dịch tốt nhất của Amazon Prime trong các cửa hàng tạp hóa] (https://www.eatthis.com/best-amazon-prime-day- Grocery-Deals/)

[ENGLISH]:
**List of Exclusive Member-Only Deals on Amazon Prime Day**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers exclusive deals and discounts to Amazon Prime members. This year, Prime Day is taking place on July 12 and 13, 2023.

There are a number of exclusive member-only deals that will be available during Prime Day, including:

* **Up to 50% off Amazon devices**, including Echo, Kindle, Fire TV, and more.
* **Up to 40% off select clothing and accessories** from brands like Levi's, Nike, and Adidas.
* **Up to 30% off select electronics**, including laptops, TVs, and smartphones.
* **Up to 25% off select home goods**, including furniture, kitchenware, and bedding.
* **Up to 20% off select beauty products** from brands like L'Oréal, Maybelline, and Neutrogena.
* **Up to 15% off select groceries** from brands like Whole Foods Market, Amazon Fresh, and Amazon Pantry.

In addition to these exclusive deals, Amazon Prime Day also offers a variety of other discounts and promotions. For example, you can get free shipping on eligible items, and you can earn bonus points on your Amazon purchases.

To take advantage of all the exclusive member-only deals on Amazon Prime Day, be sure to sign up for Amazon Prime. You can sign up for a free 30-day trial, or you can sign up for a monthly or annual subscription.

**Here are some tips for finding the best deals on Amazon Prime Day:**

* **Create a wishlist of items you're interested in buying.** This will make it easy to track the prices of items and compare deals.
* **Set up price alerts for items you're interested in.** This way, you'll be notified when the price of an item drops.
* **Shop early in the day.** The best deals usually sell out quickly, so it's important to get started early.
* **Be flexible with your shopping list.** If you're flexible with what you're willing to buy, you're more likely to find a good deal.

**Amazon Prime Day is a great opportunity to save money on a variety of items. By following these tips, you can find the best deals and maximize your savings.**

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Day 2023: Everything You Need to Know](https://www.cnet.com/tech/amazon/amazon-prime-day-2023-everything-you-need-to-know/)
* [The Best Amazon Prime Day Deals on Clothing and Accessories](https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-amazon-prime-day-deals-on-clothing-and-accessories/)
* [The Best Amazon Prime Day Deals on Electronics](https://www.tomsguide.com/news/the-best-amazon-prime-day-deals-on-electronics)
* [The Best Amazon Prime Day Deals on Home Goods](https://www.goodhousekeeping.com/home/shopping/a39609013/best-amazon-prime-day-home-goods-deals/)
* [The Best Amazon Prime Day Deals on Beauty Products](https://www.allure.com/story/best-amazon-prime-day-deals-on-beauty-products-2023)
* [The Best Amazon Prime Day Deals on Groceries](https://www.eatthis.com/best-amazon-prime-day-grocery-deals/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top