Tips List of Exclusive Member Deals on Amazon Prime Day

truongthanhvu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các giao dịch thành viên độc quyền trên Amazon Prime Day **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp các giao dịch độc quyền cho các thành viên Prime.Năm nay, Prime Day đang diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2023.

Có một số giao dịch thành viên độc quyền mà bạn có thể tìm thấy trên Amazon Prime Day.Dưới đây là danh sách một số giao dịch tốt nhất có sẵn cho các thành viên Prime:

*** Giảm tới 75% thiết bị Amazon **
*** Giảm giá tới 50% Chọn thiết bị Echo **
*** Giảm giá tới 40% Chọn thiết bị TV Fire **
*** Giảm giá tới 30% Chọn thiết bị Kindle **
*** Giảm tới 25% cho các thiết bị vòng chọn **
*** Giảm giá tới 20% Chọn tai nghe Bose **
*** Giảm giá tới 15% Chọn TV Samsung **
*** Giảm giá tới 10% Chọn Sản phẩm Apple **

Ngoài các giao dịch độc quyền này, các thành viên Prime cũng có thể tận hưởng một số lợi ích khác trong Ngày Amazon Prime, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truy cập vào video Prime, nhạc Prime, đọc chính và ảnh chính

Nếu bạn là thành viên chính, hãy chắc chắn tận dụng các giao dịch độc quyền trên Amazon Prime Day.Bạn có thể tìm thấy tất cả các giao dịch trên trang Amazon Prime Day.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime Day 2023: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.cnet.com/tech/amazon/amazon-prime-day-2023- Everything-you-meed-to-know/)
* [Amazon Prime Day 2023: Các giao dịch tốt nhất để mua sắm] (https://www.tomsguide.com/news/amazon-prime-day-2023-the-best-deals-to-hop)
* [Amazon Prime Day 2023: Cách tìm các giao dịch tốt nhất] (https://www.theverge.com/22524349/amazon-prime-day-2023-how-to-find-the-best-deals)

[ENGLISH]:
**List of Exclusive Member Deals on Amazon Prime Day**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers exclusive deals to Prime members. This year, Prime Day is taking place on July 12 and 13, 2023.

There are a number of exclusive member deals that you can find on Amazon Prime Day. Here is a list of some of the best deals that are available to Prime members:

* **Up to 75% off Amazon devices**
* **Up to 50% off select Echo devices**
* **Up to 40% off select Fire TV devices**
* **Up to 30% off select Kindle devices**
* **Up to 25% off select Ring devices**
* **Up to 20% off select Bose headphones**
* **Up to 15% off select Samsung TVs**
* **Up to 10% off select Apple products**

In addition to these exclusive deals, Prime members can also enjoy a number of other benefits on Amazon Prime Day, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and Prime Photos

If you're a Prime member, be sure to take advantage of the exclusive deals on Amazon Prime Day. You can find all of the deals on the Amazon Prime Day page.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Day 2023: Everything you need to know](https://www.cnet.com/tech/amazon/amazon-prime-day-2023-everything-you-need-to-know/)
* [Amazon Prime Day 2023: The best deals to shop](https://www.tomsguide.com/news/amazon-prime-day-2023-the-best-deals-to-shop)
* [Amazon Prime Day 2023: How to find the best deals](https://www.theverge.com/22524349/amazon-prime-day-2023-how-to-find-the-best-deals)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top