Tips List of Devices that Support Watching Prime Video Free

nghiquyen335

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các thiết bị hỗ trợ xem video Prime **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và nội dung gốc.Bạn có thể xem video Prime trên nhiều loại thiết bị, bao gồm:

*** TV thông minh **
*** Trình phát truyền thông phát trực tuyến **
* **Trình điều khiển game**
* **Thiêt bị di động**
*** Máy tính **

** TV thông minh **

Hầu hết các thương hiệu truyền hình thông minh lớn đều hỗ trợ Prime Video, bao gồm Samsung, LG, Sony và Vizio.Để xem video Prime trên TV thông minh của bạn, chỉ cần mở ứng dụng Video Prime và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

** Trình phát truyền thông phát trực tuyến **

Bạn cũng có thể xem Video Prime trên các trình phát truyền thông phát trực tuyến, chẳng hạn như Amazon Fire TV Stick, Roku và Apple TV.Để xem Video Prime trên trình phát phương tiện phát trực tuyến, chỉ cần kết nối thiết bị với TV của bạn và mở ứng dụng Video Prime.

**Trình điều khiển game**

Prime Video cũng có sẵn trên một loạt các bảng điều khiển trò chơi, bao gồm PlayStation 4, Xbox One và Nintendo Switch.Để xem Video Prime trên bảng điều khiển trò chơi, chỉ cần mở ứng dụng Video Prime và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

**Thiêt bị di động**

Bạn có thể xem Video Prime trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình bằng cách tải xuống ứng dụng Video Prime.Để xem video Prime trên thiết bị di động của bạn, chỉ cần mở ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

** Máy tính **

Bạn cũng có thể xem video Prime trên máy tính của mình bằng cách truy cập trang web Prime Video.Để xem video Prime trên máy tính của bạn, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào phim hoặc chương trình TV bạn muốn xem.

** Để biết thêm thông tin về cách xem video Prime, vui lòng truy cập liên kết sau: **

[https://www.amazon.com/gp/help/cust...www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách xem Video Prime trên TV thông minh của bạn] (https://www.howtogeek.com/355462/how-to-watch-prime-video-on-your-smart-tv/)
* [Cách xem Video Prime trên trình phát phương tiện phát trực tuyến của bạn] (https://www.techhive.com/article/35...ime-video-on-your-streaming-media-player.html)
* [Cách xem video Prime trên bảng điều khiển trò chơi của bạn] (https://www.cnet.com/how-to/how-to-watch-prime-video-on-your-game-console/)
* [Cách xem video Prime trên thiết bị di động của bạn] (https://www.androidcentral.com/how-watch-prime-ideo-your-phone-on-or-tablet)
* [Cách xem video Prime trên máy tính của bạn] (https://www.windowscentral.com/how-watch-prime-video-your-pc)

[ENGLISH]:
**List of Devices that Support Watching Prime Video**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. You can watch Prime Video on a variety of devices, including:

* **Smart TVs**
* **Streaming media players**
* **Game consoles**
* **Mobile devices**
* **Computers**

**Smart TVs**

Most major smart TV brands support Prime Video, including Samsung, LG, Sony, and Vizio. To watch Prime Video on your smart TV, simply open the Prime Video app and sign in to your account.

**Streaming media players**

You can also watch Prime Video on streaming media players, such as the Amazon Fire TV Stick, Roku, and Apple TV. To watch Prime Video on a streaming media player, simply connect the device to your TV and open the Prime Video app.

**Game consoles**

Prime Video is also available on a variety of game consoles, including the PlayStation 4, Xbox One, and Nintendo Switch. To watch Prime Video on a game console, simply open the Prime Video app and sign in to your account.

**Mobile devices**

You can watch Prime Video on your smartphone or tablet by downloading the Prime Video app. To watch Prime Video on your mobile device, simply open the app and sign in to your account.

**Computers**

You can also watch Prime Video on your computer by visiting the Prime Video website. To watch Prime Video on your computer, simply sign in to your account and click on the movie or TV show you want to watch.

**For more information on how to watch Prime Video, please visit the following link:**

[https://www.amazon.com/gp/help/cust.../help/customer/display.html?nodeId=201919110)

**Related articles:**

* [How to Watch Prime Video on Your Smart TV](https://www.howtogeek.com/355462/how-to-watch-prime-video-on-your-smart-tv/)
* [How to Watch Prime Video on Your Streaming Media Player](https://www.techhive.com/article/3554422/how-to-watch-prime-video-on-your-streaming-media-player.html)
* [How to Watch Prime Video on Your Game Console](https://www.cnet.com/how-to/how-to-watch-prime-video-on-your-game-console/)
* [How to Watch Prime Video on Your Mobile Device](https://www.androidcentral.com/how-watch-prime-video-your-phone-or-tablet)
* [How to Watch Prime Video on Your Computer](https://www.windowscentral.com/how-watch-prime-video-your-pc)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top