Tips List of Devices that Support Amazon Prime Video Free

ngocminhnguyen

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Phát trực tuyến dịch vụ video Amazon Prime Video có sẵn trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, trình phát phương tiện phát trực tuyến và TV thông minh.Dưới đây là danh sách tất cả các thiết bị hỗ trợ video Amazon Prime:

*** Điện thoại thông minh và máy tính bảng: ** Video Amazon Prime có sẵn trên các điện thoại thông minh và máy tính bảng sau:
* Thiết bị Android chạy Android 4.4 trở lên
* Thiết bị Apple chạy iOS 10 trở lên
* Máy tính bảng lửa chạy lửa 5 hoặc cao hơn
*** Trình phát phương tiện phát trực tuyến: ** Video Amazon Prime có sẵn trên các trình phát phương tiện phát trực tuyến sau:
* Amazon Fire TV và Fire TV Stick
* Apple TV (thế hệ thứ 4 trở lên)
* Chromecast
* Roku
* TV Android
*** TV thông minh: ** Video Amazon Prime có sẵn trên TV thông minh sau:
* Samsung TVs (2016 trở lên)
* TV LG (2016 trở lên)
* Sony TV (2016 trở lên)
* Vizio TVs (2016 trở lên)

Ngoài các thiết bị này, Amazon Prime Video cũng có sẵn trên bảng điều khiển trò chơi sau:

* Playstation 4
* Xbox một

Để biết danh sách đầy đủ tất cả các thiết bị hỗ trợ video Amazon Prime, vui lòng truy cập liên kết sau:

]

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime Video được hỗ trợ các thiết bị] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202078780)
* [Danh sách tất cả các thiết bị được hỗ trợ của Amazon Prime Video] (https://www.cordcuttersnews.com/list-of-all-amazon-prime-video-supported-devices/)

[ENGLISH]:
streaming video service Amazon Prime Video is available on a wide variety of devices, including smartphones, tablets, streaming media players, and smart TVs. Here is a list of all the devices that support Amazon Prime Video:

* **Smartphones and tablets:** Amazon Prime Video is available on the following smartphones and tablets:
* Android devices running Android 4.4 or higher
* Apple devices running iOS 10 or higher
* Fire tablets running Fire OS 5 or higher
* **Streaming media players:** Amazon Prime Video is available on the following streaming media players:
* Amazon Fire TV and Fire TV Stick
* Apple TV (4th generation or later)
* Chromecast
* Roku
* Android TV
* **Smart TVs:** Amazon Prime Video is available on the following smart TVs:
* Samsung TVs (2016 or later)
* LG TVs (2016 or later)
* Sony TVs (2016 or later)
* Vizio TVs (2016 or later)

In addition to these devices, Amazon Prime Video is also available on the following game consoles:

* PlayStation 4
* Xbox One

For a complete list of all the devices that support Amazon Prime Video, please visit the following link:

[https://www.amazon.com/gp/help/cust.../help/customer/display.html?nodeId=202078780)

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Video Supported Devices](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202078780)
* [List of All Amazon Prime Video Supported Devices](https://www.cordcuttersnews.com/list-of-all-amazon-prime-video-supported-devices/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top