Tips List of Devices Supported by the Free Prime Video Streaming App

hoanglong202

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các thiết bị được hỗ trợ bởi ứng dụng phát trực tuyến video Prime miễn phí **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và lập trình gốc.Dịch vụ này có sẵn trên nhiều loại thiết bị, bao gồm:

*** TV thông minh **
*** Trình phát truyền thông phát trực tuyến **
* **Trình điều khiển game**
* **Thiêt bị di động**
*** Máy tính **

** TV thông minh **

Hầu hết các thương hiệu TV thông minh lớn đều hỗ trợ ứng dụng Video Prime, bao gồm:

* SAMSUNG
* LG
* Sony
* Tcl
* Hisense
* Vizio

** Trình phát truyền thông phát trực tuyến **

Các trình phát phương tiện phát trực tuyến sau đây hỗ trợ ứng dụng Video Prime:

* Amazon Fire TV Stick
* Amazon Fire TV Cube
* Roku
* Apple TV
* Chromecast
* Nvidia Shield TV

**Trình điều khiển game**

Trò chơi sau đây hỗ trợ ứng dụng Video Prime:

* Playstation 4
* PlayStation 5
* Xbox một
* Xbox series x | s

**Thiêt bị di động**

Ứng dụng Video Prime có sẵn để tải xuống trên các thiết bị di động sau:

* Android
* iOS

** Máy tính **

Ứng dụng Video Prime có sẵn để tải xuống trên các máy tính sau:

* Các cửa sổ
* Mac

** Để tìm hiểu thêm về thiết bị nào hỗ trợ ứng dụng Video Prime, vui lòng truy cập trang web Video Amazon Prime. **

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime Video được hỗ trợ các thiết bị] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202073950)

[ENGLISH]:
**List of Devices Supported by the Free Prime Video Streaming App**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original programming. The service is available on a variety of devices, including:

* **Smart TVs**
* **Streaming media players**
* **Game consoles**
* **Mobile devices**
* **Computers**

**Smart TVs**

Most major smart TV brands support the Prime Video app, including:

* Samsung
* LG
* Sony
* TCL
* Hisense
* Vizio

**Streaming media players**

The following streaming media players support the Prime Video app:

* Amazon Fire TV Stick
* Amazon Fire TV Cube
* Roku
* Apple TV
* Chromecast
* Nvidia Shield TV

**Game consoles**

The following game consoles support the Prime Video app:

* PlayStation 4
* PlayStation 5
* Xbox One
* Xbox Series X|S

**Mobile devices**

The Prime Video app is available for download on the following mobile devices:

* Android
* iOS

**Computers**

The Prime Video app is available for download on the following computers:

* Windows
* Mac

**To learn more about which devices support the Prime Video app, please visit the Amazon Prime Video website.**

**References**

* [Amazon Prime Video Supported Devices](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202073950)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top