Tips List of Countries Where You Can Get an Amazon Prime Free Trial

vansonhuynh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các quốc gia nơi bạn có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music, Prime Reading và các lợi ích khác.Tuy nhiên, Amazon cung cấp một bản dùng thử miễn phí tại các quốc gia được chọn.

** Đây là danh sách các quốc gia nơi bạn có thể nhận được bản dùng thử miễn phí Amazon Prime: **

* **Hoa Kỳ**
* **Canada**
* **Vương quốc Anh**
* **Nước Đức**
*** Pháp **
* **Nước Ý**
* **Tây ban nha**
* **Nhật Bản**
* **Trung Quốc**
* **Ấn Độ**

** Lưu ý: ** Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime không có sẵn ở tất cả các quốc gia.Để xem liệu Amazon Prime có sẵn ở quốc gia của bạn không, vui lòng truy cập [trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime).

** Cách nhận bản dùng thử miễn phí Amazon Prime **

Để có được bản dùng thử miễn phí Amazon Prime, chỉ cần truy cập [trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime) và nhấp vào nút "Bắt đầu thử nghiệm miễn phí" của bạn.Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu.Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ có thể bắt đầu dùng thử miễn phí.

** Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime kéo dài bao lâu? **

Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime kéo dài trong 30 ngày.Sau khi bản dùng thử miễn phí kết thúc, bạn sẽ tự động tính phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm cho Amazon Prime.

** Tôi có thể hủy bản dùng thử miễn phí Amazon Prime không? **

Có, bạn có thể hủy bỏ thử nghiệm miễn phí Amazon Prime bất cứ lúc nào.Để hủy bản dùng thử miễn phí của bạn, chỉ cần truy cập [Trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime) và nhấp vào liên kết "Tài khoản của bạn".Trong phần "Thành viên & Đăng ký", nhấp vào liên kết "Quản lý thành viên Prime".Sau đó, nhấp vào liên kết "Hủy thành viên chính của bạn".

** Điều gì xảy ra nếu tôi không hủy bỏ bản dùng thử miễn phí Amazon Prime? **

Nếu bạn không hủy bản dùng thử miễn phí Amazon Prime, bạn sẽ tự động tính phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm cho Amazon Prime.Bạn có thể hủy tư cách thành viên chính của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn sẽ không được hoàn trả trong nhiều tháng hoặc nhiều năm mà bạn đã trả tiền.

** Amazon Prime đáng giá? **

Liệu Amazon Prime có đáng hay không phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.Nếu bạn đặt hàng rất nhiều mặt hàng từ Amazon, việc vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện có thể là một lợi ích đáng kể.Ngoài ra, các thành viên Amazon Prime có quyền truy cập vào Prime Video, Prime Music, Prime Reading và các lợi ích khác.Tuy nhiên, nếu bạn không đặt hàng nhiều mặt hàng từ Amazon, phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm cho Amazon Prime có thể không xứng đáng với bạn.

**Người giới thiệu**

* [Trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**List of Countries Where You Can Get an Amazon Prime Free Trial**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and other benefits. However, Amazon does offer a free trial of Prime in select countries.

**Here is a list of countries where you can get an Amazon Prime free trial:**

* **United States**
* **Canada**
* **United Kingdom**
* **Germany**
* **France**
* **Italy**
* **Spain**
* **Japan**
* **China**
* **India**

**Note:** The Amazon Prime free trial is not available in all countries. To see if Amazon Prime is available in your country, please visit the [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime).

**How to Get an Amazon Prime Free Trial**

To get an Amazon Prime free trial, simply visit the [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime) and click on the "Start your free trial" button. You will then be asked to enter your email address and create a password. Once you have created your account, you will be able to start your free trial.

**How Long Does the Amazon Prime Free Trial Last?**

The Amazon Prime free trial lasts for 30 days. After the free trial ends, you will be automatically charged the monthly or annual subscription fee for Amazon Prime.

**Can I Cancel My Amazon Prime Free Trial?**

Yes, you can cancel your Amazon Prime free trial at any time. To cancel your free trial, simply visit the [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime) and click on the "Your Account" link. Under the "Membership & Subscriptions" section, click on the "Manage Prime Membership" link. Then, click on the "Cancel your Prime membership" link.

**What Happens if I Don't Cancel My Amazon Prime Free Trial?**

If you do not cancel your Amazon Prime free trial, you will be automatically charged the monthly or annual subscription fee for Amazon Prime. You can cancel your Prime membership at any time, but you will not be refunded for the months or years that you have already paid for.

**Is Amazon Prime Worth It?**

Whether or not Amazon Prime is worth it depends on your individual needs and preferences. If you order a lot of items from Amazon, the free two-day shipping on eligible items can be a significant benefit. Additionally, Amazon Prime members get access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and other benefits. However, if you don't order a lot of items from Amazon, the monthly or annual subscription fee for Amazon Prime may not be worth it for you.

**References**

* [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top