Tips List of Countries Eligible for an Amazon Prime Free Trial

leaishiner

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các quốc gia đủ điều kiện cho một bản dùng thử miễn phí Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Prime Video, Prime Music, Prime Reading, v.v.Trong khi Amazon Prime có sẵn ở nhiều quốc gia, các tiêu chí đủ điều kiện cho bản dùng thử miễn phí khác nhau.

** Sau đây là danh sách các quốc gia đủ điều kiện cho bản dùng thử miễn phí Amazon Prime: **

* **Hoa Kỳ**
* **Canada**
* **Vương quốc Anh**
* **Nước Đức**
*** Pháp **
* **Nước Ý**
* **Tây ban nha**
* **Nhật Bản**
* **Trung Quốc**
* **Ấn Độ**

** Lưu ý: ** Bản dùng thử miễn phí Amazon Prime không có sẵn ở tất cả các quốc gia.Để xem quốc gia của bạn có đủ điều kiện không, vui lòng truy cập [Trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime).

** Cách nhận bản dùng thử miễn phí Amazon Prime **

Để có được bản dùng thử miễn phí Amazon Prime, bạn có thể đăng ký trực tiếp trên trang web Amazon Prime hoặc thông qua ứng dụng Amazon.Khi bạn đăng ký, bạn sẽ có 30 ngày để thử Amazon Prime.Nếu bạn quyết định giữ Amazon Prime sau khi dùng thử miễn phí, bạn sẽ bị tính phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.

** Lợi ích của Amazon Prime **

Ngoài việc vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, Amazon Prime còn cung cấp một số lợi ích khác, bao gồm:

* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Truyền phát phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Không giới hạn nghe nhạc với nhạc Prime
* Đọc không giới hạn miễn phí với Reading Prime
* Truy cập miễn phí vào ảnh Amazon
* Giảm giá độc quyền và giao dịch

** Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để có được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các đơn đặt hàng Amazon của mình, thì Amazon Prime Free dùng thử là một lựa chọn tuyệt vời.Chỉ cần chắc chắn hủy đăng ký của bạn trước khi thời gian dùng thử 30 ngày kết thúc nếu bạn không muốn tính phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm thông thường. **

**Người giới thiệu**

* [Trang web Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**List of Countries Eligible for an Amazon Prime Free Trial**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and more. While Amazon Prime is available in many countries, the eligibility criteria for the free trial vary.

**The following is a list of countries that are eligible for the Amazon Prime free trial:**

* **United States**
* **Canada**
* **United Kingdom**
* **Germany**
* **France**
* **Italy**
* **Spain**
* **Japan**
* **China**
* **India**

**Note:** The Amazon Prime free trial is not available in all countries. To see if your country is eligible, please visit the [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime).

**How to Get the Amazon Prime Free Trial**

To get the Amazon Prime free trial, you can either sign up directly on the Amazon Prime website or through the Amazon app. Once you sign up, you will have 30 days to try out Amazon Prime. If you decide to keep Amazon Prime after the free trial, you will be charged the regular monthly or annual subscription fee.

**Benefits of Amazon Prime**

In addition to free two-day shipping on eligible items, Amazon Prime also offers a number of other benefits, including:

* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-day delivery on eligible items
* Free unlimited streaming of movies and TV shows with Prime Video
* Free unlimited listening to music with Prime Music
* Free unlimited reading with Prime Reading
* Free access to Amazon Photos
* Exclusive discounts and deals

**If you're looking for a way to get free two-day shipping on your Amazon orders, the Amazon Prime free trial is a great option. Just be sure to cancel your subscription before the 30-day trial period ends if you don't want to be charged the regular monthly or annual subscription fee.**

**References**

* [Amazon Prime website](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top