Tips List of Awards Won by TV Shows Available on Prime Free

lesammy1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các giải thưởng giành được bởi các chương trình truyền hình có sẵn trên Prime Free **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều chương trình truyền hình, phim và nội dung khác.Nhiều chương trình truyền hình có sẵn trên Prime Video đã giành được giải thưởng, bao gồm Emmys, Golden Globes và Giải thưởng Lựa chọn của các nhà phê bình.

Dưới đây là danh sách một số chương trình truyền hình có sẵn trên Video Prime đã giành được giải thưởng:

*** Bà Maisel ** (Emmys cho loạt phim hài xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim hài, Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài, và đạo diễn xuất sắc cho loạt phim hài)
*** The Handdess's Tale ** (Emmys cho loạt phim truyền hình xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc trong một bộ phim truyền hình, nữ diễn viên phụ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình, và viết xuất sắc cho một bộ phim truyền hình)
*** The Crown ** (Emmys cho loạt phim truyền hình xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc trong một bộ phim truyền hình, nữ diễn viên phụ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình, và viết xuất sắc cho một bộ phim truyền hình)
*** Stranger Things ** (Emmys cho loạt phim truyền hình xuất sắc, diễn viên phụ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình, và viết xuất sắc cho một bộ phim truyền hình)
*** The Boys ** (Emmys cho bộ phim truyền hình xuất sắc, diễn viên phụ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình, và viết xuất sắc cho một bộ phim truyền hình)
*** Học viện ô ** (Emmys cho loạt phim truyền hình xuất sắc, diễn viên phụ xuất sắc trong một bộ phim truyền hình, và viết xuất sắc cho một bộ phim truyền hình)
*** The Good Place ** (Emmys cho loạt phim hài xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim hài, và viết xuất sắc cho một bộ phim hài)
*** Công viên và Giải trí ** (Emmys cho loạt phim hài xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim hài, và diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài)
*** The Office ** (Emmys cho loạt phim hài xuất sắc, diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim hài và diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài)

Đây chỉ là một vài trong số nhiều chương trình truyền hình có sẵn trên Video Prime đã giành được giải thưởng.Nếu bạn đang tìm kiếm nội dung TV chất lượng, hãy chắc chắn xem các chương trình giành giải thưởng trên Video Prime.

**Người giới thiệu**

* [Danh sách bản gốc video chính] (https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_amazon_prime_video_original_programming)
* [Danh sách các giải thưởng và đề cử video chính] (https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_amazon_prime_video_awards_and_nominations)

[ENGLISH]:
**List of Awards Won by TV Shows Available on Prime Free**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of TV shows, movies, and other content. Many of the TV shows available on Prime Video have won awards, including Emmys, Golden Globes, and Critics' Choice Awards.

Here is a list of some of the TV shows available on Prime Video that have won awards:

* **The Marvelous Mrs. Maisel** (Emmys for Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actress in a Comedy Series, Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series, and Outstanding Directing for a Comedy Series)
* **The Handmaid's Tale** (Emmys for Outstanding Drama Series, Outstanding Lead Actress in a Drama Series, Outstanding Supporting Actress in a Drama Series, and Outstanding Writing for a Drama Series)
* **The Crown** (Emmys for Outstanding Drama Series, Outstanding Lead Actress in a Drama Series, Outstanding Supporting Actress in a Drama Series, and Outstanding Writing for a Drama Series)
* **Stranger Things** (Emmys for Outstanding Drama Series, Outstanding Supporting Actor in a Drama Series, and Outstanding Writing for a Drama Series)
* **The Boys** (Emmys for Outstanding Drama Series, Outstanding Supporting Actor in a Drama Series, and Outstanding Writing for a Drama Series)
* **The Umbrella Academy** (Emmys for Outstanding Drama Series, Outstanding Supporting Actor in a Drama Series, and Outstanding Writing for a Drama Series)
* **The Good Place** (Emmys for Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actress in a Comedy Series, and Outstanding Writing for a Comedy Series)
* **Parks and Recreation** (Emmys for Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actress in a Comedy Series, and Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series)
* **The Office** (Emmys for Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor in a Comedy Series, and Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series)

These are just a few of the many TV shows available on Prime Video that have won awards. If you're looking for quality TV content, be sure to check out the award-winning shows on Prime Video.

**References**

* [List of Prime Video originals](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Amazon_Prime_Video_original_programming)
* [List of Prime Video awards and nominations](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Amazon_Prime_Video_awards_and_nominations)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top