Tips Learn About Prime Reading for Free Kindle eBooks

minhdat887

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tìm hiểu về bài đọc chính cho sách điện tử Kindle miễn phí **

Amazon Prime Reading là một dịch vụ đăng ký cung cấp lựa chọn xoay vòng hơn 1.000 ebook, tạp chí và audiobook miễn phí.Prime Reading được bao gồm trong tư cách thành viên Amazon Prime của bạn, vì vậy bạn có thể bắt đầu đọc miễn phí ngay hôm nay.

** Cách bắt đầu với Prime Reading **

Để bắt đầu với Prime Reading, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào tab "Đọc chính".Bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn sách điện tử, tạp chí và audiobook miễn phí mà bạn có thể đọc ngay lập tức.Bạn cũng có thể duyệt theo danh mục hoặc tìm kiếm các tiêu đề cụ thể.

** Có sẵn loại nội dung nào trên Prime Reading? **

Prime Reading cung cấp nhiều loại nội dung, bao gồm:

* Sách điện tử trong tất cả các thể loại, từ bán chạy nhất đến kinh điển
* Tạp chí bao gồm nhiều chủ đề, từ tin tức và chính trị đến thời trang và lối sống
* Audiobooks cho người lớn và trẻ em

** Làm cách nào để mượn sách từ Prime Reading? **

Để mượn một cuốn sách từ Prime Reading, chỉ cần nhấp vào tiêu đề và sau đó nhấp vào nút "mượn".Cuốn sách sẽ được thêm vào Thư viện Kindle của bạn và bạn có thể bắt đầu đọc nó ngay lập tức.Bạn cũng có thể tải sách về thiết bị của mình để bạn có thể đọc chúng ngoại tuyến.

** Tôi có thể giữ sách mượn bao lâu? **

Bạn có thể giữ các cuốn sách mượn miễn là bạn có một thành viên Amazon Prime hoạt động.Nếu thành viên của bạn hết hạn, bạn sẽ mất quyền truy cập vào những cuốn sách mượn của bạn.

** Có giới hạn số lượng sách tôi có thể mượn không? **

Không có giới hạn cho số lượng sách bạn có thể mượn từ Prime Reading.Tuy nhiên, bạn chỉ có thể có tối đa 10 cuốn sách được mượn cùng một lúc.

** Làm cách nào để trả lại sách để đọc Prime? **

Để trả lại một cuốn sách cho Prime Reading, chỉ cần nhấp vào nút "Trả lại" trên trang của cuốn sách.Cuốn sách sẽ bị xóa khỏi thư viện Kindle của bạn và bạn sẽ có thể mượn nó một lần nữa trong tương lai.

** Có phải là người đọc chính có xứng đáng không? **

Nếu bạn là một người đọc cuồng nhiệt, Prime Reading chắc chắn là xứng đáng.Bạn sẽ có quyền truy cập vào nhiều loại sách điện tử, tạp chí và audiobook miễn phí mà bạn có thể đọc trên Kindle, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.Và vì Prime Reading được bao gồm trong tư cách thành viên Amazon Prime của bạn, không có chi phí nào.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Amazon Prime Reading FAQ] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201547510)
* [Danh sách các tiêu đề đọc chính] (https://www.amazon.com/gp/primeread/b/ref=PE_31871_13031090_PE_31871_13031090_PG_ _pg_subnav_2)
* [Đánh giá đọc chính] (Amazon.com

[ENGLISH]:
**Learn About Prime Reading for Free Kindle eBooks**

Amazon Prime Reading is a subscription service that offers a rotating selection of over 1,000 free eBooks, magazines, and audiobooks. Prime Reading is included with your Amazon Prime membership, so you can start reading for free today.

**How to Get Started with Prime Reading**

To get started with Prime Reading, simply sign in to your Amazon account and click on the "Prime Reading" tab. You'll find a selection of free eBooks, magazines, and audiobooks that you can read right away. You can also browse by category or search for specific titles.

**What Kind of Content is Available on Prime Reading?**

Prime Reading offers a wide variety of content, including:

* eBooks in all genres, from bestsellers to classics
* Magazines covering a variety of topics, from news and politics to fashion and lifestyle
* Audiobooks for adults and children

**How Do I Borrow Books from Prime Reading?**

To borrow a book from Prime Reading, simply click on the title and then click on the "Borrow" button. The book will be added to your Kindle library and you can start reading it right away. You can also download books to your device so you can read them offline.

**How Long Can I Keep Borrowed Books?**

You can keep borrowed books for as long as you have an active Amazon Prime membership. If your membership expires, you will lose access to your borrowed books.

**Is There a Limit to the Number of Books I Can Borrow?**

There is no limit to the number of books you can borrow from Prime Reading. However, you can only have a maximum of 10 books borrowed at a time.

**How Do I Return Books to Prime Reading?**

To return a book to Prime Reading, simply click on the "Return" button on the book's page. The book will be removed from your Kindle library and you will be able to borrow it again in the future.

**Is Prime Reading Worth It?**

If you're an avid reader, Prime Reading is definitely worth it. You'll have access to a wide variety of free eBooks, magazines, and audiobooks that you can read on your Kindle, phone, or tablet. And since Prime Reading is included with your Amazon Prime membership, there's no extra cost.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon Prime Reading FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201547510)
* [List of Prime Reading titles](https://www.amazon.com/gp/primereading/b/ref=pe_31871_13031090_pe_31871_13031090_pg_subnav_2?ie=UTF8&ref_=pe_31871_13031090_pe_31871_13031090_pg_subnav_2)
* [Prime Reading reviews](https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R131G472247854/ref=cm_cr_getr_d_paging_btm_next_2?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&pageNumber=2)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top