Tips Learn About Free Trials of Prime Video Channels

buithuy.van

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tìm hiểu về các thử nghiệm miễn phí của các kênh video chính **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và lập trình gốc.Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí video Prime để xem nội dung của nó mà không phải trả bất cứ điều gì.

** Cách nhận bản dùng thử miễn phí video Prime **

Để có được bản dùng thử miễn phí video Prime, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập [Trang web Video chính] (https://www.amazon.com/primevideo).
2. Nhấp vào nút ** Bắt đầu nút dùng thử miễn phí của bạn **.
3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Nhấp vào nút ** Bắt đầu Thử nghiệm miễn phí **.

Sau đó, bạn sẽ có thể xem video Prime miễn phí trong 30 ngày.Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ bị tính phí đăng ký hàng tháng là \ $ 12,99.

** Những kênh nào được bao gồm trong bản dùng thử miễn phí? **

Các kênh sau được bao gồm trong bản dùng thử miễn phí của Video Prime:

* Kênh video Amazon Prime
* HBO Max
* Showtime
* Starz
* CBS Tất cả quyền truy cập
* Cinemax
* Epix
* Acorn TV
* Britbox
* CuriosityStream
* Phim đặc trưng ngay bây giờ
* Câu lạc bộ phim trọn đời
* Mạng Magnolia
* Kiệt tác PBS
* Paramount+
* Rùng mình
* Sundance bây giờ
* Kênh tiêu chí
* TIDAL
* Câu lạc bộ phim & truyền hình Vudu

** Cách hủy bản dùng thử miễn phí video Prime của bạn **

Nếu bạn quyết định không tiếp tục với Video Prime sau thời gian dùng thử miễn phí, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.Để hủy đăng ký của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập [Trang web Video chính] (https://www.amazon.com/primevideo).
2. Nhấp vào liên kết ** Tài khoản & Cài đặt **.
3. Nhấp vào tab ** Prime Video **.
4. Nhấp vào ** Quản lý liên kết đăng ký video Prime ** của bạn.
5. Nhấp vào ** liên kết đăng ký video chính ** của bạn.

Đăng ký video Prime của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí đăng ký hàng tháng thông thường.

**Phần kết luận**

Amazon Prime Video cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và lập trình gốc.Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí video Prime để xem nội dung của nó mà không phải trả bất cứ điều gì.Bản dùng thử miễn phí bao gồm một loạt các kênh, vì vậy bạn có thể tìm thấy một cái gì đó để xem bạn quan tâm.

**Người giới thiệu**

* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)

[ENGLISH]:
**Learn About Free Trials of Prime Video Channels**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original programming. You can sign up for a free trial of Prime Video to watch its content without paying anything.

**How to Get a Free Trial of Prime Video**

To get a free trial of Prime Video, follow these steps:

1. Go to the [Prime Video website](https://www.amazon.com/primevideo).
2. Click on the **Start your free trial** button.
3. Enter your email address and password.
4. Click on the **Start free trial** button.

You will then be able to watch Prime Video for free for 30 days. After the trial period ends, you will be charged the regular monthly subscription fee of \$12.99.

**What Channels Are Included in the Free Trial?**

The following channels are included in the free trial of Prime Video:

* Amazon Prime Video Channels
* HBO Max
* SHOWTIME
* STARZ
* CBS All Access
* Cinemax
* Epix
* Acorn TV
* BritBox
* CuriosityStream
* Hallmark Movies Now
* Lifetime Movie Club
* Magnolia Network
* PBS Masterpiece
* Paramount+
* Shudder
* Sundance Now
* The Criterion Channel
* Tidal
* Vudu Movie & TV Club

**How to Cancel Your Prime Video Free Trial**

If you decide not to continue with Prime Video after the free trial period, you can cancel your subscription at any time. To cancel your subscription, follow these steps:

1. Go to the [Prime Video website](https://www.amazon.com/primevideo).
2. Click on the **Account & Settings** link.
3. Click on the **Prime Video** tab.
4. Click on the **Manage your Prime Video subscription** link.
5. Click on the **Cancel your Prime Video subscription** link.

Your Prime Video subscription will be cancelled immediately, and you will not be charged the regular monthly subscription fee.

**Conclusion**

Amazon Prime Video offers a wide variety of movies, TV shows, and original programming. You can sign up for a free trial of Prime Video to watch its content without paying anything. The free trial includes a variety of channels, so you can find something to watch that interests you.

**References**

* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top