Tips Is Guest Checkout Available on Amazon? What You Need to Know

trungluc373

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Checkout có sẵn trên Amazon không?Những gì bạn cần biết**

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của nó là nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, một điều mà Amazon không cung cấp là kiểm tra khách.

** Kiểm tra khách là gì? **

Kiểm tra khách là một tính năng cho phép bạn mua hàng mà không cần tạo tài khoản.Điều này có thể thuận tiện nếu bạn chỉ mua hàng một lần hoặc nếu bạn không muốn tạo tài khoản với một nhà bán lẻ cụ thể.

** Có phải kiểm tra khách trên Amazon không? **

Không, Amazon không cung cấp kiểm tra khách.Nếu bạn muốn mua hàng trên Amazon, bạn phải tạo một tài khoản.

** Tại sao Amazon không cung cấp kiểm tra khách? **

Có một vài lý do tại sao Amazon không cung cấp kiểm tra khách.Đầu tiên, Amazon muốn thu thập dữ liệu của bạn.Khi bạn tạo một tài khoản, Amazon sẽ thu thập tên, địa chỉ email, địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.Dữ liệu này giúp Amazon cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của bạn và nhắm mục tiêu bạn với quảng cáo.

Thứ hai, Amazon muốn khuyến khích bạn trở thành thành viên chính.Các thành viên Prime được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào các lợi ích khác như Prime Video và Prime Music.Amazon kiếm được nhiều tiền hơn từ các thành viên Prime so với các thành viên không phải là chính, vì vậy, đó là lợi ích tốt nhất của Amazon để khuyến khích bạn đăng ký Prime.

** Tôi vẫn có thể mua hàng trên Amazon mà không có tài khoản? **

Có, bạn vẫn có thể mua hàng trên Amazon mà không cần tài khoản.Tuy nhiên, bạn sẽ cần tạo một tài khoản nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình, trả lại sản phẩm hoặc đưa ra yêu cầu bảo hành.

** Làm cách nào để tạo tài khoản Amazon? **

Tạo một tài khoản Amazon là dễ dàng.Chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon và nhấp vào liên kết ** Đăng nhập ** ở góc trên cùng bên phải của trang.
2. Nhấp vào liên kết ** Tạo tài khoản Amazon mới **.
3. Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Chọn địa chỉ vận chuyển của bạn.
5. Nhấp vào nút ** Tạo tài khoản Amazon của bạn **.

Bây giờ bạn sẽ có thể mua hàng trên Amazon mà không cần phải nhập thông tin của bạn mỗi lần.

**Phần kết luận**

Amazon không cung cấp thanh toán cho khách, nhưng bạn vẫn có thể mua hàng trên Amazon mà không cần tài khoản.Tuy nhiên, bạn sẽ cần tạo một tài khoản nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình, trả lại sản phẩm hoặc đưa ra yêu cầu bảo hành.

[ENGLISH]:
**Is Guest Checkout Available on Amazon? What You Need to Know**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and its shipping is fast and reliable. However, one thing that Amazon doesn't offer is guest checkout.

**What is guest checkout?**

Guest checkout is a feature that allows you to make a purchase without creating an account. This can be convenient if you're only making a one-time purchase or if you don't want to create an account with a particular retailer.

**Is guest checkout available on Amazon?**

No, Amazon does not offer guest checkout. If you want to make a purchase on Amazon, you must create an account.

**Why doesn't Amazon offer guest checkout?**

There are a few reasons why Amazon doesn't offer guest checkout. First, Amazon wants to collect your data. When you create an account, Amazon collects your name, email address, shipping address, and payment information. This data helps Amazon to personalize your shopping experience and to target you with advertising.

Second, Amazon wants to encourage you to become a Prime member. Prime members get free two-day shipping on eligible items, as well as access to other benefits such as Prime Video and Prime Music. Amazon makes more money from Prime members than it does from non-Prime members, so it's in Amazon's best interest to encourage you to sign up for Prime.

**Can I still make a purchase on Amazon without an account?**

Yes, you can still make a purchase on Amazon without an account. However, you will need to create an account if you want to track your order, return a product, or make a warranty claim.

**How do I create an Amazon account?**

Creating an Amazon account is easy. Just follow these steps:

1. Go to the Amazon website and click on the **Sign in** link in the top right corner of the page.
2. Click on the **Create a new Amazon account** link.
3. Enter your name, email address, and password.
4. Select your shipping address.
5. Click on the **Create your Amazon account** button.

You'll now be able to make purchases on Amazon without having to enter your information each time.

**Conclusion**

Amazon does not offer guest checkout, but you can still make a purchase on Amazon without an account. However, you will need to create an account if you want to track your order, return a product, or make a warranty claim.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top