Tips How to Watch Thursday Night Football Free with Prime

huynhborder

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Video ** Cách xem bóng đá đêm thứ năm miễn phí với Video Prime **

Thứ năm Đêm bóng đá là một trong những sự kiện thể thao phổ biến nhất trong tuần và hiện có sẵn để xem miễn phí với Amazon Prime Video.Đây là cách bắt đầu:

1. ** Đăng ký video Amazon Prime. ** Nếu bạn chưa có đăng ký Amazon Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.
2. ** Tải xuống ứng dụng video Amazon Prime. ** Ứng dụng Video Amazon Prime có sẵn trên hầu hết các thiết bị phát trực tuyến, bao gồm Roku, Apple TV và Amazon Fire TV.
3. ** Đăng nhập vào tài khoản video Amazon Prime của bạn. ** Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể xem bóng đá đêm thứ năm trực tiếp hoặc theo yêu cầu.

** Lưu ý: ** Bạn sẽ cần một thẻ tín dụng hợp lệ để đăng ký video Amazon Prime, nhưng bạn sẽ không bị tính phí cho dịch vụ trừ khi bạn quyết định giữ đăng ký sau thời gian dùng thử miễn phí.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để xem bóng đá đêm thứ năm với video Amazon Prime: **

* Bạn có thể xem bóng đá đêm thứ năm trên tối đa ba thiết bị cùng một lúc.
* Bạn có thể tải xuống các tập bóng đá đêm thứ năm để xem ngoại tuyến.
* Bạn có thể sử dụng ứng dụng Video Amazon Prime để xem bóng đá đêm thứ năm trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn.

** Để biết thêm thông tin về cách xem bóng đá đêm thứ năm với video Amazon Prime, vui lòng truy cập liên kết sau: **

[https://www.amazon.com/primevideo/dp/b00o9ivnk2THER(https://www.amazon.com/primevideo/dp/b00o9ivnk2)

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách xem các trò chơi NFL trực tuyến] (https://www.techjunkie.com/watch-nfl-games-online/)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Roku] (Roku)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Apple TV] (Use Emergency SOS on your Apple Watch)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Amazon Fire TV] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201912150#topictitleBóng đá+ON+Amazon+Fire+TV)

[ENGLISH]:
Video **How to Watch Thursday Night Football Free with Prime Video**

Thursday Night Football is one of the most popular sporting events of the week, and it's now available to watch for free with Amazon Prime Video. Here's how to get started:

1. **Sign up for Amazon Prime Video.** If you don't already have an Amazon Prime subscription, you can sign up for a free 30-day trial.
2. **Download the Amazon Prime Video app.** The Amazon Prime Video app is available on most streaming devices, including Roku, Apple TV, and Amazon Fire TV.
3. **Log in to your Amazon Prime Video account.** Once you've logged in, you'll be able to watch Thursday Night Football live or on-demand.

**Note:** You'll need a valid credit card to sign up for Amazon Prime Video, but you won't be charged for the service unless you decide to keep your subscription after the free trial period.

**Here are some additional tips for watching Thursday Night Football with Amazon Prime Video:**

* You can watch Thursday Night Football on up to three devices at the same time.
* You can download Thursday Night Football episodes to watch offline.
* You can use the Amazon Prime Video app to watch Thursday Night Football on your mobile device or tablet.

**For more information on how to watch Thursday Night Football with Amazon Prime Video, please visit the following link:**

[https://www.amazon.com/primevideo/dp/B00O9IVNK2](https://www.amazon.com/primevideo/dp/B00O9IVNK2)

**Related articles:**

* [How to Watch NFL Games Online](https://www.techjunkie.com/watch-nfl-games-online/)
* [How to Watch Thursday Night Football on Roku](https://www.roku.com/blog/how-to-watch-thursday-night-football-on-roku/)
* [How to Watch Thursday Night Football on Apple TV](https://support.apple.com/en-us/HT206983)
* [How to Watch Thursday Night Football on Amazon Fire TV](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201912150#topicTitle=How+to+watch+Thursday+Night+Football+on+Amazon+Fire+TV)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top