Tips How to Watch the US Open Free on Prime Video

whiteleopard865

New member
[TIẾNG VIỆT]:
US Open là một trong những giải đấu quần vợt lớn nhất thế giới, và cuối cùng nó cũng ở đây.Nếu bạn là người hâm mộ quần vợt, bạn sẽ muốn biết cách xem US Open Free trên Video Prime.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách xem US Open Free trên Video Prime:

1. ** Đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime. ** Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày Amazon Prime tại đây.
2. ** Tải xuống ứng dụng video Amazon Prime. ** Bạn có thể tải xuống ứng dụng video Amazon Prime vào thiết bị phát trực tuyến của bạn, chẳng hạn như Roku, Fire TV, Apple TV hoặc TV thông minh của bạn.
3. ** Đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn. ** Khi bạn đã tải xuống ứng dụng video Amazon Prime, hãy mở và đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn.
4. ** Tìm US Open. ** US Open sẽ có sẵn để xem trên ứng dụng video Amazon Prime.Bạn có thể tìm thấy nó bằng cách tìm kiếm "US Open" hoặc bằng cách đi đến tab "Thể thao".
5. ** Bắt đầu xem! ** Khi bạn đã tìm thấy US Open, bạn có thể bắt đầu xem nó.Bạn có thể xem nó trực tiếp hoặc theo yêu cầu.

** Lưu ý: ** Bạn chỉ có thể xem US Open Free trên Video Prime nếu bạn có đăng ký Amazon Prime đang hoạt động.Nếu bản dùng thử miễn phí của bạn đã hết hạn, bạn sẽ cần phải trả tiền đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm để tiếp tục xem US Open.

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Cách xem US Open trên video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=gk17960750p1661139)
* [Lịch trình mở của chúng tôi] (https://www.usopen.org/en/brackets/schedule/index.html)
* [Hoa Kỳ mở vé] (https://www.usopen.org/en/tickets/index.html)

[ENGLISH]:
The US Open is one of the biggest tennis tournaments in the world, and it's finally here. If you're a fan of tennis, you'll want to know how to watch the US Open free on Prime Video.

Here's a step-by-step guide on how to watch the US Open free on Prime Video:

1. **Sign up for a free trial of Amazon Prime.** You can sign up for a free 30-day trial of Amazon Prime here.
2. **Download the Amazon Prime Video app.** You can download the Amazon Prime Video app to your streaming device, such as your Roku, Fire TV, Apple TV, or Smart TV.
3. **Log in to your Amazon Prime account.** Once you've downloaded the Amazon Prime Video app, open it and log in to your Amazon Prime account.
4. **Find the US Open.** The US Open will be available to watch on the Amazon Prime Video app. You can find it by searching for "US Open" or by going to the "Sports" tab.
5. **Start watching!** Once you've found the US Open, you can start watching it. You can watch it live or on-demand.

**Note:** You can only watch the US Open free on Prime Video if you have an active Amazon Prime subscription. If your free trial has expired, you'll need to pay for a monthly or annual subscription to continue watching the US Open.

**Additional resources:**

* [How to Watch the US Open on Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GK17960750P1661139)
* [US Open Schedule](https://www.usopen.org/en/brackets/schedule/index.html)
* [US Open Tickets](https://www.usopen.org/en/tickets/index.html)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top