Tips How to Watch Movies and Shows Free with Prime Video

vuongvietpoopie

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách xem phim và hiển thị miễn phí với Video Prime **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, bao gồm cả lập trình gốc.Video Prime được bao gồm với Amazon Prime, có giá 12,99 đô la/tháng hoặc 119 đô la/năm.Tuy nhiên, cũng có một số cách để xem video Prime miễn phí.

** 1.Đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime. **

Amazon cung cấp một bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày của Amazon Prime.Điều này có nghĩa là bạn có thể xem video Prime miễn phí trong 30 ngày mà không phải trả bất cứ điều gì.Để đăng ký dùng thử miễn phí, hãy truy cập trang web Amazon Prime và nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

** 2.Sử dụng ứng dụng Video Prime trên thiết bị di động của bạn. **

Ứng dụng Video Prime có sẵn cho các thiết bị iOS và Android.Bạn có thể tải xuống ứng dụng từ App Store hoặc Google Play.Khi bạn đã cài đặt ứng dụng, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Amazon của mình và bắt đầu xem phim và chương trình TV.

** 3.Xem video Prime trên TV thông minh của bạn. **

Nếu bạn có TV thông minh, bạn có thể xem video Prime trực tiếp trên TV của mình.Để làm điều này, bạn cần đảm bảo rằng TV của bạn được kết nối với Internet.Khi TV của bạn được kết nối với Internet, bạn có thể mở ứng dụng Video Prime và bắt đầu xem phim và chương trình TV.

**4.Xem video Prime trên thiết bị phát trực tuyến của bạn. **

Bạn cũng có thể xem Video Prime trên một thiết bị phát trực tuyến, chẳng hạn như Roku, Apple TV hoặc Chromecast.Để làm điều này, bạn cần cài đặt ứng dụng Video Prime trên thiết bị phát trực tuyến của mình.Khi ứng dụng được cài đặt, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Amazon của mình và bắt đầu xem phim và chương trình TV.

** 5.Xem video Prime trên máy tính của bạn. **

Bạn cũng có thể xem video Prime trên máy tính của bạn.Để làm điều này, hãy truy cập trang web Video Prime và đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn.Khi bạn đã đăng nhập, bạn có thể bắt đầu xem phim và chương trình truyền hình.

** 6.Sử dụng các kênh video Prime để xem phim và chương trình truyền hình từ các nhà cung cấp khác. **

Các kênh video Prime cho phép bạn xem phim và chương trình truyền hình từ các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như HBO, Showtime và Starz.Để xem kênh video Prime, bạn cần đăng ký kênh.Đăng ký các kênh video Prime bắt đầu từ $ 3,99/tháng.

** 7.Nhận video Prime miễn phí với thẻ tín dụng Amazon đủ điều kiện. **

Nếu bạn có thẻ tín dụng Amazon đủ điều kiện, bạn có thể nhận được video Prime miễn phí.Để có được video Prime miễn phí, bạn cần thêm thẻ tín dụng Amazon vào tài khoản Amazon của mình.Khi bạn đã thêm thẻ tín dụng Amazon, bạn sẽ tự động đăng ký vào Video Prime.

**số 8.Nhận video Prime miễn phí với đăng ký chính của sinh viên. **

Prime Student là một thuê bao cho sinh viên cung cấp tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm cả Video Prime.Sinh viên chính có giá $ 6,49/tháng.

** 9.Nhận video Prime miễn phí với chương trình hỗ trợ của chính phủ. **

Nếu bạn đủ điều kiện cho một chương trình hỗ trợ của chính phủ, bạn có thể đủ điều kiện nhận video Prime miễn phí.Để xem bạn có đủ điều kiện không, hãy truy cập trang web Amazon Prime và nhấp vào liên kết "Nhận trợ giúp với Prime".

** 10.Xem phim và chương trình TV miễn phí trên Video Prime mà không cần đăng ký chính. **

Amazon Prime Video cung cấp một số bộ phim và chương trình TV miễn phí mà bạn có thể xem mà không cần đăng ký Prime.Để tìm phim và chương trình TV miễn phí, hãy truy cập trang web Video Prime và nhấp vào tab "miễn phí để xem".

**Phần kết luận**

Có một số cách để xem phim và hiển thị miễn phí với Video Prime.Cho dù bạn muốn đăng ký dùng thử miễn phí, hãy sử dụng ứng dụng Video Prime trên thiết bị di động của bạn hoặc xem video Prime trên TV thông minh của bạn, có một cách để bạn xem phim và chương trình miễn phí với Prime Video.

[ENGLISH]:
**How to Watch Movies and Shows Free with Prime Video**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies and TV shows, including original programming. Prime Video is included with Amazon Prime, which costs $12.99/month or $119/year. However, there are also a number of ways to watch Prime Video for free.

**1. Sign up for a free trial of Amazon Prime.**

Amazon offers a 30-day free trial of Amazon Prime. This means you can watch Prime Video for free for 30 days without having to pay anything. To sign up for a free trial, visit the Amazon Prime website and click on the "Start your free trial" button.

**2. Use the Prime Video app on your mobile device.**

The Prime Video app is available for iOS and Android devices. You can download the app from the App Store or Google Play. Once you have the app installed, you can sign in with your Amazon account and start watching movies and TV shows.

**3. Watch Prime Video on your smart TV.**

If you have a smart TV, you can watch Prime Video directly on your TV. To do this, you need to make sure that your TV is connected to the internet. Once your TV is connected to the internet, you can open the Prime Video app and start watching movies and TV shows.

**4. Watch Prime Video on your streaming device.**

You can also watch Prime Video on a streaming device, such as a Roku, Apple TV, or Chromecast. To do this, you need to install the Prime Video app on your streaming device. Once the app is installed, you can sign in with your Amazon account and start watching movies and TV shows.

**5. Watch Prime Video on your computer.**

You can also watch Prime Video on your computer. To do this, go to the Prime Video website and sign in with your Amazon account. Once you have signed in, you can start watching movies and TV shows.

**6. Use Prime Video Channels to watch movies and TV shows from other providers.**

Prime Video Channels allows you to watch movies and TV shows from other providers, such as HBO, Showtime, and Starz. To watch a Prime Video Channel, you need to subscribe to the channel. Subscriptions to Prime Video Channels start at $3.99/month.

**7. Get free Prime Video with a qualifying Amazon credit card.**

If you have a qualifying Amazon credit card, you can get free Prime Video. To get free Prime Video, you need to add your Amazon credit card to your Amazon account. Once you have added your Amazon credit card, you will be automatically enrolled in Prime Video.

**8. Get free Prime Video with a Prime Student subscription.**

Prime Student is a subscription for students that offers all the benefits of Amazon Prime, including Prime Video. Prime Student costs $6.49/month.

**9. Get free Prime Video with a government assistance program.**

If you are eligible for a government assistance program, you may be eligible for free Prime Video. To see if you are eligible, visit the Amazon Prime website and click on the "Get help with Prime" link.

**10. Watch free movies and TV shows on Prime Video without a Prime subscription.**

Amazon Prime Video offers a number of free movies and TV shows that you can watch without a Prime subscription. To find free movies and TV shows, go to the Prime Video website and click on the "Free to watch" tab.

**Conclusion**

There are a number of ways to watch movies and shows free with Prime Video. Whether you want to sign up for a free trial, use the Prime Video app on your mobile device, or watch Prime Video on your smart TV, there is a way for you to watch free movies and shows with Prime Video.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top